Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye - Oman Parlamentolar Arası Dostluk GrubuGenel Bilgi

Parlamenter diplomasi çerçevesinde; parlamenterlerin ülkeler arasındaki karşılıklı anlayışı geliştirme, çeşitli konularda  işbirliği ve görüş alışverişinin sağlanması, iki dost ülke parlamentoları arasında yakınlaşma, Parlamento üyelerinin tanışması ve ülkelerin tanıtımı için karşılıklı resmi ziyaretler düzenleyerek uluslararasındaki dostluğun geliştirilmesine yardımcı olmak amacıyla oluşturulan karşılıklı diplomatik münasebetleri kapsamaktadır.

8.03.1990 tarih ve 3620 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun Hükümleri gereğince ve Dışişleri Bakanlığı’nın da uygun görüşüyle iki ülke arasında Parlamentolar Arası Dostluk Grupları oluşturulur.


Tarihçe

22. Yasama Dönemi Türkiye-Oman Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer ÜSTÜN'dür.

23. Yasama Dönemi Türkiye-Oman Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ankara Milletvekili Aşkın ASAN

24. Yasama Dönemi Türkiye-Oman Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Erzurum Milletvekili Muhyittin AKSAK

26. Yasama Dönemi Türkiye-Oman Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Mehmet Akif YILMAZ'dır.

Parlamento Tarihçesi

Devlet Konseyi ve Şura Meclisi’nden oluşan iki kanatlı Meclisi’yle Umman şeklen bir meşruti monarşi görünümündedir. Ancak, her iki kanadın da geleneksel anlamda yasama yetkisi bulunduğunu söylemek güç olmakla beraber, her iki Meclis’in de yönetime istişari işlev gördüğü, toplumun belirli ihtiyaç ve beklentilerinin yansıtılmasına araç olarak faaliyetlerini sürdürdüğü gözlenmektedir.

Umman Şura Meclisi’nin kökleri, 1981 yılında kurulan Devlet Danışma Konseyi’ne uzanmaktadır. 10 yıl görevini sürdüren Devlet Danışma Konseyi 12 Kasım 1991 tarihinde Şura Meclisi’ne dönüştürülmüştür. Şura Meclisi’nin kuruluş amacı, hükümet ile halk arasındaki ilişkiyi güçlendirerek halkın siyasi sürece katılımını sağlamak ve kurumsal devlet yapısının oluşumuna katkıda bulunmaktır. Şura Meclisi’nin üye sayısı, Başkan ile birlikte 84’tür. Üyeleri seçimle iş başına gelmekte ve 61 şehri temsil etmektedirler. Nüfusu 30.000 ve üstü olan vilayetler iki üyeyle, 30.000’den az olanlar ise bir üyeyle temsil edilmektedirler. 

1997 yılında kurulan Umman Devlet Konseyi üyeleri, Şura Meclisi üyelerinin aksine atamayla göreve gelmektedirler. Hükümete yardımcı bir danışma organı niteliğindeki Devlet Konseyi’nin Başkanı ve üyeleri, Sultan Qaboos tarafından yayınlanan Kararnamelerle atanmaktadırlar. Üyeler, genellikle konularında uzman akademisyenler, iş adamları ve üst düzey bürokratlardan oluşmaktadır. Sultan Qaboos liderliğindeki devlet yönetiminin kadınların toplumsal statüsünün iyileştirilmesine atfettiği önemin göstergesi olarak, kadınlar da ayrım gözetilmeksizin, akademik yeterliliklerine ve mesleki deneyimlerine bağlı olarak Devlet Konseyi üyeliğine atanmaktadırlar. Konsey’in üye sayısı, Başkan ile birlikte 83’tür.

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Okul Gezisi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki