Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye - Malezya Parlamentolar Arası Dostluk GrubuGenel Bilgi

Parlamenter diplomasi çerçevesinde; parlamenterlerin ülkeler aras?ndaki kars?l?kl? anlay?s? gelistirme, çesitli konularda  isbirli?i ve görüs al?sverisinin sa?lanmas?, iki dost ülke parlamentolar? aras?nda yak?nlasma, Parlamento üyelerinin tan?smas? ve ülkelerin tan?t?m? için kars?l?kl? resmi ziyaretler düzenleyerek uluslararas?ndaki dostlu?un gelistirilmesine yard?mc? olmak amac?yla olusturulan kars?l?kl? diplomatik münasebetleri kapsamaktad?r.

8.03.1990 tarih ve 3620 say?l? Türkiye Büyük Millet Meclisinin D?s ?liskilerinin Düzenlenmesi Hakk?ndaki Kanun Hükümleri gere?ince ve D?sisleri Bakanl???’n?n da uygun görüsüyle iki ülke aras?nda Parlamentolar Aras? Dostluk Gruplar? olusturulur.


Tarihçe

18. Yasama Dönemi Türkiye-Malezya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Baskanı Cengiz TUNCER'dir.

20. Yasama Dönemi Türkiye-Malezya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Baskanı Kahraman EMMİOĞLU'dur.

21. Yasama Dönemi Türkiye-Malezya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Baskanı Hasan Basri ÜSTÜNBAS'dır.

22. Yasama Dönemi Türkiye-Malezya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Baskanı Ahmet Rıza ACAR'dır.

23. Yasama Dönemi Türkiye-Malezya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Baskanı Mehmet ÇERÇİ'dir.

24. Yasama Dönemi Türkiye-Malezya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Baskanı Abdülkerim GÖK'tür.

27. Yasama Dönemi Türkiye-Malezya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Baskanı Bülent TÜFENKCİ'dir.

 

Parlamento Tarihçesi

Parlamento, Temsilciler Meclisi ve Senato olarak iki kamaradan olusmaktad?r.  Temsilciler Meclisi 5 y?lda bir yap?lan genel seçimlerle halk taraf?ndan belirlenen 222 üyeden olusmaktad?r. Senato ise 70 üyeli olup, bunlar?n 44'ü Kral taraf?ndan atan?r, 26 üye ise Eyalet Meclisleri taraf?ndan seçilir. Senatörler 3 y?ll???na belirlenir ve görev süreleri 3 y?l daha uzat?labilir. Kanun tekliflerinin her iki kamara taraf?ndan kabul edilmesi ve Anayasa'da aksine hüküm yoksa Kral'?n onay?ndan geçmesi gerekmektedir.

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki