Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye - Endonezya Parlamentolar Arası Dostluk GrubuGenel Bilgi

Parlamenter diplomasi çerçevesinde; parlamenterlerin ülkeler arasındaki karşılıklı anlayışı geliştirme, çeşitli konularda  işbirliği ve görüş alışverişinin sağlanması, iki dost ülke parlamentoları arasında yakınlaşma, Parlamento üyelerinin tanışması ve ülkelerin tanıtımı için karşılıklı resmi ziyaretler düzenleyerek uluslararasındaki dostluğun geliştirilmesine yardımcı olmak amacıyla oluşturulan karşılıklı diplomatik münasebetleri kapsamaktadır.

28.03.1990 tarih ve 3620 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun Hükümleri gereğince ve Dışişleri Bakanlığı’nın da uygun görüşüyle iki ülke arasında Parlamentolar Arası Dostluk Grupları oluşturulur.


Tarihçe

18. Yasama Dönemi Türkiye-Endonezya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Talat SARGIN'dır.

19. Yasama Dönemi Türkiye-Endonezya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ekrem PAKDEMİRLİ'dir.

20.Yasama Dönemi Türkiye-Endonezya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ahmet DÖKÜLMEZ'dir.

21. Yasama Dönemi Türkiye-Endonezya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ramazan TOPRAK'dır.

22. Yasama Dönemi Türkiye-Endonezya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Nevzat DOĞAN'dır.

23. Yasama Dönemi Türkiye-Endonezya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ahmet Edip UĞUR 'dur.

24. Yasama Dönemi Türkiye-Endonezya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Cemal ÖZTAYLAN'dır.

26. Yasama Dönemi Türkiye-Endonezya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hamza DAĞ'dır.

27. Yasama Dönemi Türkiye-Endonezya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Adnan GÜNNAR'dır.

 

Parlamento Tarihçesi

Endonezya’nın siyasi sistemi Cumhuriyet olup, PANCASILA (Beş İlke) demokrasisi olarak da anılmaktadır. 1945 yılından bu yana Devletin temel felsefesi olarak kabul edilen ve Anayasa’nın da üstünde mütalaa edilen PANCASILA, (i) tek bir Tanrı’ya inanış, (ii) adil ve uygar bir insancıllık, (iii) Endonezya’nın birliği, (iv) diyalog ve mutabakatla yürütülen demokrasi ve (v) tüm Endonezya halkı için sosyal adalet ilkelerinden oluşmaktadır.

Endonezya’da devlet ve hükümet başkanlığı Cumhurbaşkanlığı makamında toplanmıştır. Bunun dışında ülkede iç siyasi yapının önemli unsurları, yasama organı olan, Temsilciler Meclisi (DPR) ve Bölgesel Temsilciler Konseyi’nden (DPD) oluşan iki kamaralı Halk Danışma Meclisi (MPR) ile yargı organlarıdır.

Temsilciler Meclisi, ülkedeki temel yasama organı olup, 560 sandalyeye sahiptir. Endonezya’nın 33 vilayetinin her birinden 4 temsilcinin oluşturduğu 132 sandalyeli Bölgesel Temsilciler Konseyi, bölgesel özerklik, merkez ile bölgeler arasındaki ilişkiler, bölgelerin sınırlarının oluşturulması ya da birleştirilmesi, doğal ve diğer kaynakların işletilmesi, bölgeler ve merkez arasındaki mali ilişkiler gibi yasalar hakkında önerilerde bulunabilmekte ya da bu yasaların uygulanmasını gözlemleyebilmektedir. Halk Danışma Meclisi ise Temsilciler Meclisi ve Bölgesel Temsilciler Konseyi üyelerinden oluşmaktadır. 688 üyeli Halk Danışma Meclisinin yetkileri, anayasayı değiştirmek, Cumhurbaşkanı ve Yardımcısının görevden alınmasıyla ilgili son kararı vermek, seçimlerden sonra Cumhurbaşkanı ve Yardımcısını göreve atamak, bu makamların boşalması durumunda ise bu makamlara gelecek kişileri seçmek olarak belirlenmiştir.

2004 yılından itibaren geçerli olan Anayasa değişikliğiyle, daha önce 462 üyesi genel seçimlerle belirlenen, 38 üyesi ise Cumhurbaşkanı tarafından Silahlı Kuvvetler mensupları arasından atanmakta olan Temsilciler Meclisi’nin tamamının seçilmiş üyelerden oluşması kararlaştırılmıştır. Yılda bir kez olağan olarak toplanan Endonezya Temsilciler Meclisi, Hükümet tarafından sunulan yasa tasarılarını görüşmekte, gerektiğinde değiştirerek onaylamaktadır. Parlamento görevini esasen Temsilciler Meclisi yapmaktadır.

Cumhurbaşkanı, Devlet Başkanlığı ve Hükümet Başkanlığı görevlerini yürütmekte olup, ayrıca Başbakan yoktur. Bakanlar, doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından atanır veya azledilirler. Bakanlar Cumhurbaşkanına, Cumhurbaşkanı ise Halk Danışma Meclisi’ne karşı sorumludur. Kabinede, üç Koordinatör Bakan, 18 portfolyolu Bakan, 12 Devlet Bakanı ile Bakan düzeyindeki Baş Savcı ve Devlet ve Kabine Sekreterleri yer almaktadır.

Diğer Anayasal üst organlar arasında, 2004 yılında kurulan Anayasa Mahkemesi, Yüksek Mahkeme, kamu harcamalarını denetleyen Devlet Sayıştay Kurulu ile Cumhurbaşkanı tarafından seçilen 45 üyeden oluşan ve Cumhurbaşkanı’na ulusal konularda görüş bildiren Yüksek Danışma Konseyi bulunmaktadır.

 

                      

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Okul Gezisi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki