Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye - Almanya Parlamentolar Arası Dostluk GrubuGenel Bilgi

Parlamenter diplomasi çerçevesinde; parlamenterlerin ülkeler arasındaki karşılıklı anlayışı geliştirme, çeşitli konularda  işbirliği ve görüş alışverişinin sağlanması,iki dost ülke parlamentoları arasında yakınlaşma, Parlamento üyelerinin tanışması ve ülkelerin tanıtımı için karşılıklı resmi ziyaretler düzenleyerek uluslararasındaki dostluğun geliştirilmesine yardımcı olmak amacıyla oluşturulan karşılıklı diplomatik münasebetleri kapsamaktadır.

28.03.1990 tarih ve 3620 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun Hükümleri gereğince ve Dışişleri Bakanlığı’nın da uygun görüşüyle iki ülke arasında Parlamentolar Arası Dostluk Grupları oluşturulur.

 

 


Tarihçe

18.Yasama Dönemi Türkiye-Almanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Recep ERGUN'dur.

19.Yasama Dönemi Türkiye-Almanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Selahattin KILIÇ' dır.

20.Yasama Dönemi Türkiye-Almanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Bülent AKARCALI'dır.

21.Yasama Dönemi Türkiye-Almanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Müjdat KAYAYERLİ'dir.

22.Yasama Dönemi Türkiye-Almanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ahmet YAŞAR'dır.

23.Yasama Dönemi Türkiye-Almanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Mustafa ÜNAL'dır.

24.Yasama Dönemi Türkiye-Almanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Çiğdem Münevver ÖKTEN'dir.

26.Yasama Dönemi Türkiye-Almanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şirin ÜNAL''dır.

Parlamento Tarihçesi

Almanya Federal Cumhuriyeti (AFC) yasama sistemi iki meclisli bir yapıya sahiptir.

Bunlardan birincisi, AFC’nin ana yasama organı olan Federal Meclis’tir (Bundestag). Federal Meclis doğrudan halk tarafından (Alman vatandaşları) seçilmekte olup, yasama dönemi 4 yıldır.

İkincisi ise Eyaletler Meclisi niteliğindeki Federal Konsey’dir (Bundesrat). Federal Konsey’de eyaletlerin sandalye sayıları, nüfuslarına göre 3-6 arasında değişmektedir. Eyaletlerin temsilcileri, eyaletlerin hükümetleri tarafından Eyalet Meclisi seçimlerinin akabinde belirlenir. Temsilciler sadece eyalette iktidarda bulunan partinin/partilerin üyelerinden oluşur. Eyalette bir hükümet değişikliği olması durumunda yeni hükümet Federal Konsey’deki yeni temsilcilerini belirler. Her eyalet, Federal Konsey’de oylarını toplu halde ve aynı yönde kullanmak zorundadır. Bu husus koalisyon hükümetleriyle yönetilen eyaletler için de geçerlidir. Federal Konsey’in önemi, kanunların onaylanması sırasında ortaya çıkmaktadır. Federal Konsey yasa tekliflerinde bulunabilir. Ancak bu yetkisini nadiren kullanmaktadır. Federal Konsey’in eyaletlerin çıkarlarını doğrudan ilgilendiren kanunları engelleme yetkisi bulunmaktadır. Buna göre Federal Meclis’in kabul etmesinden sonra Federal Konsey’e sunulan kanunlar ikiye ayrılmaktadır: a) Federal Konsey’in onayının gerektiği yasalar: 1. Anayasa değişiklikleri (2/3 çoğunluk gerekmektedir) 2. Eyaletlerin mali durumlarını etkileyen yasalar (örneğin bütçe ve vergi kanunları) 3. Eyaletlerin idari yetkilerini etkileyen yasalar b) Federal Konsey’in onayının gerekli olmadığı, ancak itiraz hakkının bulunduğu kanunlar: Yukarıdaki a) maddesinin kapsamadığı yasalara Federal Konsey’in itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Federal Meclis, belirli çoğunlukları sağlamak suretiyle sözkonusu itirazı reddedebilir. Federal Meclis Başkanı Norbert Lammert (CDU) Federal Konsey Başkanı ve Aşağı Saksonya Başbakanı Stephan Weil (SPD)

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Okul Gezisi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki