Türkiye Büyük Millet Meclisi

BAKANLIKLARDA CEVAP BEKLEYEN DİLEKÇELERİN DAĞILIMI
İçişleri Bakanlığı 14
Devlet Bakanlığı 11
Adalet Bakanlığı 10
Maliye Bakanlığı 6
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 5
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 4
Valilik 4
Milli Eğitim Bakanlığı 2
Milli Savunma Bakanlığı 2
Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı 2
Sağlık Bakanlığı 2
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı 2
Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2
Devlet Bakanı Ve Başbakan Yardımcısı 1
Başbakan Yardımcılığı 1
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 1
Jandarma Genel Komutanlığı 1
Sosyal Sigortalar Kurumu 1
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü 1
Bayındırlık Ve İskan Bakanlığı 1
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 1