İçindekiler TC Anayasası

Türkiye Cumhuriyeti AnayasasıDiğer Madde :

Kısım :Temel Haklar ve Ödevler

Bölüm :Siyasi Haklar ve Ödevler

Anayasa`nın 66. Maddesi :

I. Türk Vatandaşlığı

Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür.

Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türktür.

Vatandaşlık, kanunun gösterdiği şartlarla kazanılır ve ancak kanunda belirtilen hallerde kaybedilir.

Hiçbir Türk, vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz.

Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili karar ve işlemlere karşı yargı yolu kapatılamaz.