İçindekiler TC Anayasası

Türkiye Cumhuriyeti AnayasasıDiğer Madde :

Kısım :Genel Esaslar

Bölüm :Genel Esaslar

Anayasa`nın 2. Maddesi :

Cumhuriyetin Nitelikleri

Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan,demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.