TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
 AB UYUM KOMİSYONU
 

İletişim

 

TBMM Ana Sayfası


Ana Sayfa  

English

  TBMM GENEL KURUL TUTANAKLARI
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
23. Dönem 2. Yasama Yılı
116. Birleşim 11/Haziran/2008 Çarşamba
Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Önceki Sayfa Sonraki Sayfa
Tutanak toplam 74 sayfadır.

yapılmıştır. Görev tazminatının bahsi geçen personele de verilmesi maksadıyla girişimler ve çalışmalar devam etmektedir."

Evet, 2005 yılında Sayın Millî Savunma Bakanının verdiği yazılı cevapta bunlar yazılı. Bu cevabın üzerinden üç sene dört ay geçmiştir. Değerli astsubaylarımız, bu girişim ve çalışmaların artık bitmesini, kendileri hakkında söylenen, yazılan vaatlerin sonuçlanmasını sabırsızlıkla beklemektedirler ve artık sabır sınırları zorlanmaya başlamıştır. Evet, muvazzafıyla emeklisiyle, ben, değerli astsubaylarımıza en iyi dileklerimi sunarak onlarla birlikte olumlu gelişmeleri aynı sabırsızlıkla beklediğimizi belirtmek isterim. Onların sorunlarının sadece bir bölümünü yüce Meclise aktarmaya çalıştım.

Bunun yanında oda hapsi cezasının insan haklarına aykırı olmasıyla ilgili birtakım önerileri var. Gene, Oyak yönetiminde görev alma konusundaki haklı bir dilekleri var ki bu konuda Sayın kuvvet komutanlarımızın onayıyla bazı gelişmeler olduğuna dair duyumlarımız var. Bu Oyak yönetiminde görev alma konuları keşke daha önce gerçekleştirilmiş olsaydı, en azından Oyak Bankın yabancılara satılması konusunda belki daha başka bir yöntem seçilirdi diye düşünmekteyim.

Şimdi, uzman jandarmalarımızla ilgili önemli sorunlara geliyorum: Uzman jandarma uygulaması 1988'de başlatılmış gibi görünse de 1950'li yıllarda başlayıp uzun yıllar uygulanan ve sonra lağvedilen bir jandarma geleneğidir. Uzman jandarmalarımız, vefakâr, cefakâr, fedakâr jandarma teşkilatımızın ayrılmaz ve vazgeçilmez unsurlarıdır. En önemli sorunları 6 Mayıs 2005'te Sayın İçişleri Bakanımıza bir önergeyle tarafımdan sorulmuştur. Ancak bu sorunlar, bu uzmanlarımızın asker nitelikleri ile Millî Savunma Bakanlığımızı da ilgilendirmektedir ve Millî Savunma Bakanlığımızın da İçişleri Bakanlığıyla birlikte çabasını gerektirmektedir.

Nedir bunların önemli sorunları? 28/5/1988 tarihli 3467 sayılı Uzman Jandarma Kanunu'nda uzman jandarmalar için ortaokul ve eşiti okul mezunu olma konusu tanımlanmıştır. Ancak daha sonra, 14 Nisan 2004 tarihinde 5135 sayılı bir değişiklikle "Lise ve dengi okul mezunu." ibaresi getirilmiştir. Ancak, lise ve dengi okul mezunu olarak 10'uncu derece 1'inci kademeden göreve başlamaları gerekirken, hâlen ortaokul mezunu gibi 11'inci derecenin 1'inci kademesinden göreve başlamaktadırlar. Yani artık, lise mezunu olmakla beraber hâlen ortaokul mezunuymuş gibi işlem görmektedirler ve uygulama bu şekildedir. Bu konu, yapılan yasa değişikliğine aykırıdır. Bu konu, muhakkak tedbir getirilmesi gereken bir konudur.

Diğer bir konu: Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde uzman jandarma personelin eğitim-öğretim seviyelerinin yükseltilmesi amacıyla Açıköğretim Kurumuyla 2003 yılında bir protokol yapılmış ve uzman jandarmalarımız ön lisans yaptırılarak bu uyum yasası çerçevesindeki eğitimden geçirilmişlerdir. Ancak iki ve dört yıllık eğitim sonrasında derece, kademe ilerlemeleri ve intibakları "Uzman Jandarma Kanunu'nda böyle bir husus yok." denilerek verilmemiştir. Bu hak verilmelidir, bir müktesep haktır.

Diğer bir konu: Subay ve astsubaylarımızın Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulunda geçen eğitim süreleri emekliliğe dâhil edilmektedir. Ancak uzman jandarmalarının okulda geçen bir yıllık eğitim süreçleri emekli keseneğine tabi değildir. Bu süre emekliliğe dâhil edilmelidir ve Silahlı Kuvvetlerdeki bu farklı uygulamalar ve bu haksızlık sona erdirilmelidir.

Jandarma uzmanlarımızın en önemli öncelikli sorunları bunlardır. Kendilerine en iyi dileklerimi sunarken, onların benden bir dilekleri olmuştu bu konuşmadan önce. Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri İle Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanun'da 10 Mart 2008 tarihinde bir kanun değişikliği teklifimiz olmuştu. Bu teklifimizde sehven Türkiye Emekli Uzman Jandarmalar Derneği dâhil edilmemişti. Bunu da bu konu gündeme geldiğinde dâhil edeceğimizi kendilerine bu vesileyle iletiyorum ve bu konudaki hatırlatmaları için teşekkürlerimi iletiyorum.

Şimdi sıra sözleşmeli uzman erbaşların sorunlarında: 1986 yılında 3269 sayılı Yasa ile başlayan bu uygulama, profesyonel orduya geçişin ilk aşaması olarak değerlendirilebilir. Bu ilk aşamada ileride karşılaşılacak sorunların çözümleri geleceğe bırakılmış, yıllar geçip uzmanlarımızın yaşları artıp ailevi sorunları ve gelecek endişeleri ortaya çıktıkça çözüm ihtiyaçları da sırayla gündeme gelmeye başlamıştır.

Şimdi altı komando tugayımızın daha iç güvenlik harekâtı için uzmanlarla doldurulmaya başlanması konusu gündeme gelince, uzmanlarımızın, bu sözleşmeli uzmanlarımızın sorunlarına da artık kesin çözüm getirme zamanını önümüze koymuştur. En önemli sorunları gelecek endişeleridir. Kırk beş yaşına gelince aile fertleriyle birlikte sokakta kalmaktan endişe duymaktadırlar. Nitekim, ilk emekli olanları perişan hâldedir. Emekliliğine birkaç yıl kalanlar ise bir çare bulunması için âdeta feryat etmektedirler. Şimdilik az miktardaki bu sosyal yara

40

Önceki Sayfa Sonraki Sayfa
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AB GENEL SEKRETERLİĞİ