TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
 AB UYUM KOMİSYONU
 

İletişim

 

TBMM Ana Sayfası


Ana Sayfa  

English

  TBMM GENEL KURUL TUTANAKLARI
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
23. Dönem 2. Yasama Yılı
108. Birleşim 22/Mayıs /2008 Perşembe
Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Önceki Sayfa Sonraki Sayfa
Tutanak toplam 80 sayfadır.

BAŞKAN - Komisyon? Burada.

Hükûmet? Burada.

Daha önce tasarının tümü üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına konuşma yapılmıştı.

Şimdi söz Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın Şükrü Elekdağ'a aittir.

Buyurun Sayın Elekdağ. (CHP sıralarından alkışlar)

(x) 133 S. Sayılı Basmayazı 15/5/2008 tarihli 105'inci Birleşim Tutanağı'na eklidir.

CHP GRUBU ADINA ŞÜKRÜ MUSTAFA ELEKDAĞ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Müşterek Taarruz Uçağının Üretimi, Desteklenmesi ve Sürekli İyileştirilmesine İlişkin Mutabakat Muhtırası ve Buna Dair Mali Yönetim Esasları Dokümanının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı hakkında Cumhuriyet Halk Partisinin görüşlerini açıklamak amacıyla söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlarım, onayınıza sunulan bu yasayla Türk Hava Kuvvetlerinin envanterinde bulunan ve 2010 yılından itibaren teknolojik ömürlerini dolduracak olan F-4 ve F-16 Blok-30 uçaklarının yerlerine ikame edilecek olan Joint Strike Fighter veya F-35 diye anılan, adlandırılan uçaklarının tedariki öngörülüyor.

Yüksek teknolojik özelliklere sahip olan bu uçak, Amerika'nın liderliğinde kurulan Müşterek Taarruz Uçağı Programı ortaklığı çerçevesinde imal edilecektir. Bu ortaklığa hâlen, Amerika'ya ilaveten İngiltere, Avustralya, Kanada, Danimarka, İtalya, Hollanda, Norveç ve Türkiye katılmış bulunmaktadırlar.

250 milyar dolarlık bütçesi ile dünyanın en büyük savunma sanayi projesi olan bu proje bağlamında 2.443'ü Amerika tarafından alınacak olan 3.173 adet F-35 uçağı üretilecektir. F-35'lerden Türkiye'nin 100 adet satın alması ve bu amaçla 10 milyar 700 milyon dolar ödemesi planlanmaktadır. Türkiye, bu projenin ilk aşaması olan sistem geliştirme evresine 2002 yılında katılmış ve 40 milyar dolara ulaşan sistem geliştirme masrafları için 175 milyon dolar ödemiştir. İkinci aşama olan üretim, destek ve sürekli iyileştirme evresine katılmak amacıyla gerekli mutabakat belgesi 25 Ocak 2007 tarihinde imzalanmıştır.

Sizlere sunulan bu kanun tasarısının kabul edilmesiyle, değerli arkadaşlarım, Türkiye, hukuken ortaklığın üretim aşamasına da dâhil olacaktır.

Uçakların yapımcısı olan Lockheed Martin şirketi seri imalata 2010 yılında geçecektir. Türkiye tarafından siparişin 2010 yılında yapılması planlanmış olup ilk teslimatın Türkiye'ye 2014 yılında gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Değerli arkadaşlarım, uzman havacılık kuruluşları, "beşinci nesil uçak" olarak niteledikleri F-35 ile savaş uçağı teknolojisinin zirve noktasına ulaştığı görüşünde birleşiyorlar. Tek motorlu olan F-35, hem avcı hem de bombardıman uçağı görevlerini yapabiliyor. Ayrıca, görünmezlik teknolojisine sahip olması bu uçağa büyük bir üstünlük sağlıyor. Zira, hedefini çok uzak mesafeden görebilen F-35, görünmezlik teknolojisine sahip olması nedeniyle hasım uçak tarafından geç fark ediliyor. Bu durumda da "First see first kill." yani "İlk gören ilk vurur." prensibi F-35 lehine işliyor.

Değerli arkadaşlarım, F-35 dışında Türkiye'ye başka uçak projesi teklifleri de yapılmıştır. Örneğin, Avrupa Birliği üye ülkelerinin projesi olarak adlandırılan Eurofighter bunlardan biridir. İtalya, İngiltere, Almanya ve İspanya'nın ortak projesi olan Eurofighter'in beşinci ortağı olması yolunda Türkiye nezdinde yoğun girişimler yapılmıştır ancak Türk makamları, gerekli incelemeleri yaptıktan sonra müşterek savaş uçağı yani F-35 Projesi'ne yönelik seçimlerini değiştirmemişlerdir.

Savunma Sanayi Müsteşarlığından edindiğim bilgilere göre, bu kararın alınmasına Eurofighter'in operasyonel bakımdan yeterli görülmemesi, görünmezlik teknolojisine sahip olmaması, daha pahalı olması ve yerli sanayiye yeterli kazanım sağlayamaması gibi nedenler yol açmıştır.

Bu, bizi yerli sanayiye katkı konusuna getiriyor değerli arkadaşlarım. F-35 Projesi, başta TAI olmak üzere TEI, Kalekalıp, MİKES ve Alfa Havacılık gibi Türk şirketlerine 5,5 milyar dolarlık bir iş sağlıyor.

Belirttiğim bütün bu hususlar F-35 Projesi'nin olumlu bir şekilde değerlendirilmesini gerektiren nedenlerdir.

Değerli arkadaşlarım, Türk Silahlı Kuvvetlerinin güçlü ve çağdaş olması ve teknolojinin sağladığı en etkili silahlarla donatılması, ülkemizin bulunduğu jeopolitik bölgenin ve karşılaştığı tehditlerin bir icabıdır.

21

Önceki Sayfa Sonraki Sayfa
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AB GENEL SEKRETERLİĞİ