Türkiye Büyük Millet Meclisi

İmza Sahipleri Kanun Teklifinin Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 23/3
Esas Numarası 2/405
Başkanlığa Geliş Tarihi 11/02/2009
Teklifin Başlığı İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
Teklifin Özeti Teklif ile işverenlerin otuz veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde beş özürlü, kamu işyerlerinde ise yüzde altı özürlü ve yüzde iki eski hükümlü işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlü olmaları öngörülmektedir.
Teklifin Son Durumu KOMİSYONDA
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Tali Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 26/02/2009 Komisyonda
Esas Komisyon Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 26/02/2009 Komisyonda