Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
27. Dönem 3. Yasama Yılı
72. Birleşim 24 Mart 2020 Salı

Buyurun Sayın Taşdoğan. (MHP sıralarından alkışlar)

ALİ MUHİTTİN TAŞDOĞAN (Gaziantep) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Genel Başkanım Sayın Devlet Bahçeli Bey'in "Corona döneminin bir felsefesi, bir edebiyatı, bir fikrî zemini, sosyal ve siyasal bir iklimi oluşacak, ardından da beşeriyetin yol haritasını belirleyecektir. Şimdiden her ihtimale karşı hazırlıklı olmamız, hâkim ve hadim bir iradeyle hareket etmemiz tarihî bir görevdir." sözünün kıymetini bütün milletimize tekrar hatırlatmanın faydalı olacağını belirtmek isteriz.

Dünya uzun zamandır hiç bu kadar büyük ve ortak bir tehditle karşılaşmamış ve hiçbir tehdit karşısında ortak bir tavır alıp birleşmemiştir.

Her millet, her devlet bu salgınla mücadele için neredeyse eş güdüm hâlinde çareler aramaktadır. Birbirinden habersiz, komşu ülkelerin sorunlarına duyarsız kalıp gözlerini kapatmış milletler dâhi insanlık ve ahlaki değerlerle sınav olmaktadır.

Ülkelerin farklı siyasi ve stratejik bakışları, dünya meselelerine karşı farklı ilgi ve algıları devam etmekteyken ülkelerine giren virüs salgını neticesinde siyasetin kaybolmuş dengesi düzelme yolunda, ülkeler arası yardımlaşma ve yakınlaşma artmaktadır.

Bu belanın sonucunda birbirini gözetmenin kendini gözetme olduğunu insanlık bir kez daha anlamış olacaktır. Zira, şanlı tarihimiz insanı yaşatmanın, komşuya yardımın en kesif ve nadide örnekleriyle doludur. İnsanlığın karşısındaki salgınla mücadelede ülkelerin eş güdümle hareket etmesi, birlik ve beraberlikle insanlığın daha büyük kazanımlarının olduğunu anlaması bakımından kıymetli bir kazanımdır. Bu itibarla günün eleştiri günü değil, birlik, beraberlik günü olduğunu bir kez daha yenilemek isterim. Burada Hükûmetimizce Bakanlıklarımızın almasını gerekli gördüğümüz tedbirleri, yapılan hizmetleri üzerimize düşen sorumluluk bilinciyle takip ediyor ve tavsiyelerde bulunuyoruz.

Sayın milletvekilleri, hastanelerin hasta kontrol, işleyiş ve iş akışlarının sağlıklı olarak devam edebilmesi adına hastaların triyaj ve ilk değerlendirmelerinin yapılacağı, hastane bahçelerinde oluşturabileceğimiz sahra hastane modellerinin artık uygulamaya alınması gerekliliğini tekrar vurgulamak isteriz. Yani bu hastalıktan şüphelenilen kişileri normal hastalarla yan yana getirmemek için, hastane bahçelerinde kurulacak sahra hastane modellerinde hastayı karşılayıp önce burada tedavi etmek, mümkünse çadır hastanelerinde izolasyon süresini takip etme imkânlarını değerlendirmek gerekir. Bunun normal poliklinik hastalarına ve yatan hastalara bulaş riskini azaltmak veya engellemek açısından önemli olduğunu belirtmek isterim.

Sayın milletvekilleri, 65 yaş ve üzerinde olan hastalarımız ve yaşlılarımız bizim büyüklerimiz, yakın tarihimizin şahitleri, milletimizin ak saçlıları, atalarımızdır. Yaşlılarımız bizim en kıymetli değerlerimiz, başımızın üstünde taşıyacağımız kıymetlerimizdir. Onlara sokağa çıkmayla ilgili getirilen kısıtlama onları salgından korumak, incitmemek, hasta etmemek için önemli sayılan tedbir ve güven içindir, yoksa diğer Batılı uygulamalarda görülen ilgisizlik ve sorumsuzlukla karıştırmamak gerekir.

Mücadelenin psikolojik boyutuna da vurgu yapmak gerektiği kanaatindeyim. Bu nedenle yüce milletimizin "Evinde kal Türkiye." çağrısına uyan mensuplarına hatırlatıyoruz ki coronavirüs riskinden korunma yöntemlerini öğrenme ve uygulama başlıca koşuldur. Kaynağı belli olmayan ya da alanında yetkin olmayan kişi ve kurumlar tarafından sunulan bilgilere kesinlikle itibar etmeyin. Coronavirüs sürecine ait görüntü, resim, haber ve tartışmalara gereğinden fazla odaklanmayın; kendinizi olduğunuzdan daha fazla tehlike ya da tehdit altında hissetmenize, panik olmanıza ve stres tepkilerinizin artmasına neden olabilir. Düzenli beslenmeye ve sağlıklı yiyecekler tüketmeye özen gösterin. Yeterince dinlenmeye çalışın, mümkünse bulunduğunuz yerde spor yapın. Bu süreçte yaşadıklarımız karşısında stres, endişe, kaygı, panik, depresyon ve benzeri gibi duygusal tepkiler yoğun bir şekilde ortaya çıkabilir. Çevrenizde bu olup bitenleri anlamak için kendinize zaman verin. Geçmişte yaşadığımız zorlu olayların nasıl üstesinden geldiğimizi hatırlayın. Kendinize zaman ayırın, ailenizle zaman geçirin. Duygu ve düşüncelerinizi sevdiklerinizle telefon, e-posta, sosyal medya ya da internet üzerinden paylaşın.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı.)

BAŞKAN - Buyurun, toparlayın.

ALİ MUHİTTİN TAŞDOĞAN (Devamla) - Yüce Türk milleti, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey diyor ki: "Geceye sabredene bir gündüz müjdelenmiştir. Zorluklara metanet ve feragatle katlananlara huzur ve nice güzellik vadedilmiştir. Yokuşun ardı düzlük, fecaatin sonu ve sonucu mutlaka felah ve ferahtır. Karamsarlığı semtimizden kovalım, kötümserliği yöremizden uzak tutalım."

Türkiye bu virüs kuşatmasını da yaracaktır. Allah bes bâki hevestir.

Gaziantep gibi Gazi Meclisimizi saygıyla selamlarım. (MHP ve AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Şahsı adına ikinci olarak Kocaeli Milletvekili Sayın Lütfü Türkkan konuşacaktır. (İYİ PARTİ sıralarından alkışlar)

Buyurun sayın Türkkan.

33