Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
27. Dönem 3. Yasama Yılı
56. Birleşim 13 Şubat 2020 Perşembe

13 Şubat 2020 Perşembe

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 14.02

BAŞKAN: Başkan Vekili Süreyya Sadi BİLGİÇ

KÂTİP ÜYELER: Burcu KÖKSAL (Afyonkarahisar), Mustafa AÇIKGÖZ (Nevşehir)

-----0-----

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 56'ncı Birleşimini açıyorum.

Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz.

Gündeme geçmeden önce 3 sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim.

Gündem dışı ilk söz, Gümüşhane'nin düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü münasebetiyle söz isteyen Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş'a aittir.

Buyurun Sayın Pektaş. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

CİHAN PEKTAŞ (Gümüşhane) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Gümüşhane'nin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü münasebetiyle gündem dışı söz almış bulunuyorum. Sizleri saygıyla selamlıyorum.

Sözlerime başlamadan önce, geçtiğimiz günlerde yaşamış olduğumuz Elâzığ depremi, çığ felaketi ve uçak kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımız ile İdlib'te şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyorum.

Barış, kardeşlik ve hoşgörü şehri Gümüşhane'miz yüz iki yıl önce özgürlüğüne kavuştu. Birinci Dünya Savaşı'nın devam ettiği dönemde, 19 Temmuz 1916'da Torul ve Gümüşhane, 22 Temmuzda da Kelkit Rus kuvvetleri tarafından işgal edildi. Yaklaşık bir buçuk yıl işgal altında kalan ilimiz kahramanca verilen bir mücadelenin sonunda, 14 Şubat 1918'de Torul, 15 Şubatta Gümüşhane, 17 Şubatta da Kelkit düşmandan temizlendi. Gümüşhane'mizin kurtuluşu için verilen mücadele, asırlardır istiklali ve istikbali için canını ortaya koyan Türk milletinin hür ve müstakil bir şekilde yaşama iradesinin müşahhas bir numunesidir. Kahraman milletimiz, içinde bulunduğu dönemin bütün olumsuz şartlarına rağmen inanç ve umutlarıyla makûs talihini yenmiştir. Toprağı vatan yapan, üstün bir kararlılık ve inançla yurdunu savunan ecdadımız, kahramanlık destanımızın her aşamasına şahit olmuş ve şerefli bir duruş sergilemiştir. Ecdadımız nasıl ki bundan yüz iki yıl önce al bayrağı yere düşürmemek için canı pahasına mücadele ettiyse, bugün bizler de aynı mücadeleyi sürdürüyoruz; ülkemiz üzerinde kirli oyun oynamak isteyenlere gereken cevabı veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Devraldığımız bu toprakları ve tarihî mirası en güzel şekilde değerlendirerek, geliştirerek ve koruyarak insanımızın istifadesine sunmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz.

Gümüşhane'de tarım, turizm ve madencilik sektörlerinde çok önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Ekonomik olarak sulanabilir yaklaşık 450 bin dekar arazimizi modern tarıma kavuşturmak için barajlar, göletler ve kapalı sistem sulama projeleri inşa ediyoruz. 21 baraj ve göletimizi tamamladık; 23 baraj ve göletimizin inşaatı ise devam etmektedir. Şu ana kadar 153 bin dekar arazimizi sulamaya açtık. Projelerimiz bittiğinden, inşallah, tarımsal hasılamız 5 kat daha artmış olacaktır.

Kelkit ilçemizde Hayvan İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ni kurarak ilçede ve bölgedeki canlı hayvan potansiyelini modern besicilik anlayışıyla ekonomiye kazandırmayı hedefliyoruz. Gümüşhane'de her yıl hayvan varlığımız ve tarımsal hasılamız hızlı bir artış göstermektedir.

Altın ve gümüş madenlerinden ismini alan ve Osmanlı döneminden beri madencilik yapılan Gümüşhane'mizde son yıllarda büyük yatırımlar yapılmaktadır. Başta altın ve gümüş olmak üzere, madenler işlenmekte ve ihraç edilmektedir. Madencilik, ilimizin ekonomisine ve istihdamına büyük katkı sağlamaktadır.

Tarihî ve tabii güzellikleri iç içe olan Gümüşhane'mizin turizm potansiyeli oldukça yüksektir. Ülkemizde en fazla yaylaya sahip olan ilimiz, yayla turizminin yanı sıra, kültür turizmi, ekoturizm ve kayak turizmi için de ideal bir konuma sahiptir. "Tabiatın yer altı sarayı" diye tabir ettiğimiz Karaca Mağarası, Torul Kalesi'ne yapılan cam seyir terası, Zigana Dağı'nda bulunan Limni Gölü ve Şiran ilçemizdeki Tomara Şelalesi 2019 yılında yarım milyona yakın ziyaretçiyi ağırladı.

Kelkit ilçemizdeki Satala Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor. Eserler gün yüzüne çıkmaya başladı. Roma İmparatorluğu'nun Anadolu'daki en büyük lejyonu olan Satala Antik Kenti'nde çalışmalar bittiğinde burası âdeta bir açık hava müzesi olarak milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayacaktır.

"Eski Gümüşhane" dediğimiz Süleymaniye'deki tarihî eserlerin restorasyon çalışmaları devam etmektedir.

Bütün bu tarihî ve tabii güzelliklere ulaşımı kolaylaştırmak için çok önemli projeler hayata geçirilmektedir. 29 kilometre uzunluğuyla dünyanın en uzun 2'nci, Avrupa'nın en uzun tüneli olan Zigana Tüneli inşaatının yüzde 65'i tamamlandı. Tünel bittiğinde hem mesafe hem

1