Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
27. Dönem 3. Yasama Yılı
15. Birleşim 07 Kasım 2019 Perşembe

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK DERGİSİ

15'inci Birleşim

7 Kasım 2019 Perşembe

(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi'nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.)

İÇİNDEKİLER

I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II.- GELEN KÂĞITLAR

III.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

1.- Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Levent Gök'ün, Aksaray ili Mehmetçik İlkokulunda otizmli çocuklarla ilgili vicdanları yaralayan olayın münferit bir hadise olarak kalması ve toplumumuzun bu konuda bilinçlendirilmesi gerektiğine ilişkin konuşması

2.- Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Levent Gök'ün, Dünyaya gelen çocuğundan dolayı Sivas Milletvekili Ulaş Karasu'yu tebrik ettiğine ilişkin konuşması

3.- Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Levent Gök'ün, Plan ve Bütçe Komisyonunda Bütçe Kanunu Teklifi üzerinde yapılan görüşmelerde Batman Milletvekili Necdet İpekyüz'ün yaşadıklarının dilekçeyle Meclis Başkanlığına iletilmesi hâlinde gerekli tahkikatın yapıla-cağına ilişkin konuşması

4.- Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Levent Gök'ün, TBMM'de 4/D statüsünde çalışan personelin mağduriyetiyle ilgili konuyu Meclis Başkanına tekrar hatırlatacağına ilişkin konuşması

5.- Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Levent Gök'ün, Aksaray ili Mehmetçik İlkokulunda yaşanılan olayla ilgili gerekli soruş-turmanın yapılıp kamuoyu vicdanının rahatlatılması gerektiğine ilişkin konuşması

6.- Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Levent Gök'ün, vefat eden 24'üncü Dönem Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün annesi ile AK PARTİ Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun annesine Allah'tan rahmet dilediğine ilişkin konuşması

IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) Milletvekillerinin Gündem Dışı Konuşmaları

1.- Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'ın, Mevlid-i Nebi Haftası'na ilişkin gündem dışı konuşması

2.- Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın, Samsun-Sivas demir yolu hattına ilişkin gündem dışı konuşması

3.- Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay ilinde yaşanılan sorunlara ilişkin gündem dışı konuşması

V.- AÇIKLAMALAR

1.- Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, bir ilin sorunları araştırılacaksa yaşanılan güvenlik zaafiyetleri ve bölgenin içinde bulunduğu kritik durum nedeniyle Hatay ilinin bunu fazlasıyla hak ettiğine ilişkin açıklaması

2.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, muharip gazilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması

3.- Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker'in, ekim ayında "Kentleşme ve Mutlu Şehir" başlığı altında 3'üncüsü düzenlenen Kartepe Zirvesi'ne ilişkin açıklaması

4.- Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu'nun, Cumhurbaşkanına hakaretten yargılanan şehit annesi Pakize Akbaba'nın beraat ettiğine ilişkin açıklaması

5.- Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu'nun, Çin'den yola çıkan "China Railway Express"in Marmaray'ı kullanarak Avrupa'ya geçen ilk yük treni olarak tarihe geçtiğine ve Mevlid-i Nebi Haftası'na ilişkin açıklaması

6.- Sivas Milletvekili Ulaş Karasu'nun, çiftçilerin bankalara ve tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarının yapılandırılması ve erte-lenmesiyle ilgili bir çalışmanın olup olmadığını Tarım ve Orman Bakanından öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması

7.- Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı başta Onkoloji Hastanesi olmak üzere hastanelerdeki personel eksikliğinin giderilebilmesi için yetkilileri göreve davet ettiğine ilişkin açıklaması

8.- Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un, Süleyman Şah Türbesi'nin 22 Temmuz 2015 tarihinde neden Türk topraklarından kaçırıldığını, neden gereken müdahalenin yapılmayarak IŞİD terör örgütüne teslim edildiğini, Sakarya ilindeki Tank Palet Fabrikasının kâr garantili ve ihalesiz olarak BMC firmasına verildiğinin doğru olup olmadığını, ihale ilanının nerede yayımlandığını, 15 Temmuz şehit ve gazilerine yardım için kurulan vakfın adresini, yönetim kurulunda kimlerin olduğunu ve yardım için toplanılan 309 milyon Türk lirasının akıbetini kamuoyu adına öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması

9.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, bankalara ve kredi kooperatiflerine olan borçlarını ödeme güçlüğü çeken çiftçilerimizin borç batağından kurtarılabilmesi için önlemler alınması gerektiğine ilişkin açıklaması

1