Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
27. Dönem 2. Yasama Yılı
105. Birleşim 18 Temmuz 2019 Perşembe

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK DERGİSİ

105'inci Birleşim

18 Temmuz 2019 Perşembe

(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi'nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.)

İÇİNDEKİLER

I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II.- BU BİRLEŞİM TUTANAK ÖZETİ

III.- GELEN KÂĞITLAR

IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) Milletvekillerinin Gündem Dışı Konuşmaları

1.- Bursa Milletvekili Atilla Ödünç'ün, Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında Bursa ilinde açılan şehir hastanelerine ilişkin gündem dışı konuşması

2.- Ankara Milletvekili Mustafa Destici'nin, üniversite hastanelerinin işleyişine ve beklentilere ilişkin gündem dışı konuşması

3.- Erzurum Milletvekili Kamil Aydın'ın, Erzurum Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması

V.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

1.- Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Levent Gök'ün, Düzce halkına geçmiş olsun dileğinde bulunduğuna ilişkin konuşması

2.- Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Levent Gök'ün, On Birinci Kalkınma Planı'nın görü-şülme usulüne ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın sunuş konuşması yapma talebini İç Tüzük'e göre karşılayamayacağına ilişkin konuşması

1