Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
27. Dönem 2. Yasama Yılı
105. Birleşim 18 Temmuz 2019 Perşembe

18 Temmuz 2019 Perşembe

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 11.04

BAŞKAN: Başkan Vekili Levent GÖK

KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), İsmail OK (Balıkesir)

----- 0 -----

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 105'inci Birleşimini açıyorum.

Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz.

Gündeme geçmeden önce 3 sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim.

Gündem dışı ilk söz, Bursa'da açılan şehir hastanesi hakkında söz isteyen Bursa Milletvekili Sayın Atilla Ödünç'e aittir.

Buyurun Sayın Ödünç. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Süreniz beş dakika Sayın Ödünç.

ATİLLA ÖDÜNÇ (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Gazi Meclisimizi ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyor, şükranlarımı arz ediyorum.

Sözlerime başlamadan önce dün Erbil'de şehit olan diplomatımıza Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum.

Ülkemizde 2002 yılından beri sürdürülen Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında birçok önemli değişim yaşanmış ve 23 hastanemiz tamamlanarak

Bursalı hemşehrilerimizin hizmetine sunulmuştur. Bursa şehrimiz son on yılda sağlık alanında tarihindeki en çok yatırımı almış illerimizin başında gelmektedir.

Şehir hastaneleri, ülkemizde sağlık hizmetlerinin kalitesinin yükselmesine sağlayacağı katkıyla kendisine yapılan yatırımları ziyadesiyle hak eden bir projedir. Sağlık hizmetlerinde sağlanacak ilerleme, sağlık endüstrisinin ülkemizde daha da gelişmesini sağlayacaktır. Bu yatırımlarla ülkemizi dünyanın en ileri 5 sağlık turizm merkezinden biri hâline getirmeyi hedefliyoruz. Bunun için belirlenen yol haritasına göre, 2023 hedeflerine doğru emin adımlarla yürümekteyiz.

Ülkemizde sağlık hizmetleri son on yedi yılda çok büyük ilerlemeler katetmiştir. Kamu ve özel sektör yan yana gelerek artık dev projeleri hayata geçirmektedir. Sağlık, hayatımızın vazgeçilmezidir. Kanuni Sultan Süleyman'ın ifadesiyle "Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi" sözü sağlığın ne denli önemli olduğunu vurgulamaktadır.

AK PARTİ iktidara geldiği ilk günden beri halkımızın daha iyi koşullarda, en iyi yerlerde, en gelişmiş hastanelerde tedavi görmesi ve şifa bulması için çalışmaktadır. Bunun için gereken adımları atmaktan geri durmuyoruz.

Diğer taraftan, ülkemizin coğrafi konumu itibarıyla cazibe merkezi olması sağlık turizminin gelişmesinde de etkili olacaktır. AK PARTİ olarak bu fırsatı avantaja çevirmek için çalışmaktayız.

Şehir hastaneleri önümüzdeki dönemde performansıyla ve ülkemize sağlayacağı girdilerle kendisinden söz ettirecektir. Sağlık turizminden ülkemiz hak ettiği payı almalıdır. Bunun için ülkemiz insan kaynakları açısından gereken alt yapıya da sahiptir. Geçmişte olduğu gibi, günümüzde de hekimlerimiz tüm dünya insanlarına şifa dağıtmaya devam edeceklerdir.

Gayrisafi millî hasılamızı artırmak, vatandaşlarımızın en güzel, en özel yerlerde sağlık imkânlarından yararlanması için çalışmalarımız olanca hızıyla devam ediyor. Gönülden inanıyoruz ki şehir hastaneleriyle ülkemizde sağlık hizmeti zirveye çıkacaktır. Milletimiz en iyisine ve en güzeline layıktır.

Termal ve rehabilitasyon yönünden Bursa şehrimiz doğal kaynaklar açısından da oldukça zengindir. Zamanla ülkemiz de sağlık turizminde öncelikli bir yere sahip olacaktır. Şehir hastanesinin tam kapasite çalışmasıyla sağlık turizminden de alacağımız pay artacaktır. Şehir hastaneleri yatırımlarından Bursa nasibini almıştır. Şehir hastanemiz Bursa ilimizde en özellikli ameliyatların yapılacağı, nitelikli sağlık hizmetlerinin bir arada verileceği merkez konumunda olacaktır. Hastalarımız her türlü sağlık imkânına bir arada erişecektir.

16 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla şehir hastanemiz hasta kabulüne başlamıştır. Bursa Şehir Hastanemizde uluslararası standartlarda, en yüksek kalitede sağlık hizmeti sunumu gerçekleştirilecektir. Hastanemiz son model teknolojiye sahip tıbbi cihazlarla hizmet verecektir. Artık Bursalı hemşehrilerimiz tüm sağlık hizmetlerini şehir hastanesinden alabileceklerdir.

Bursa Şehir Hastanemiz ülkemizin 10'uncu şehir hastanesidir. Buradaki fotoğrafta da ifade ettiğim gibi, şehir hastanemiz tam merkezî bir konumda ve dört ana çekirdekten oluşmaktadır. Aynı zamanda, sismik yalıtım sistemleri uygulanarak yapılan hastane olası bir

1