Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
27. Dönem 2. Yasama Yılı
88. Birleşim 12 Haziran 2019 Çarşamba

12 Haziran 2019 Çarşamba

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 14.01

BAŞKAN: Başkan Vekili Levent GÖK

KÂTİP ÜYELER: İsmail OK (Balıkesir), Şeyhmus DİNÇEL (Mardin)

----- 0 -----

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 88'inci Birleşimini açıyorum.

Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz.

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, Tunceli'de şehit olan 2 askerimize Allah'tan rahmet diliyorum, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Gencecik evlatlarımızı hain terör saldırılarına kurban veriyoruz. Umuyor ve diliyorum ki bu son olur. Genç kardeşlerimizin her biri ülkesi için hayatlarını ortaya koyuyor. Onlar ülkemizin ulusal kahramanıdır. Ulusumuzun başı sağ olsun.

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim.

İlk söz, Amasya Tamimi hakkında söz isteyen Amasya Milletvekilimiz Sayın Mustafa Levent Karahocagil'e aittir.

Buyurun Sayın Karahocagil. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

MUSTAFA LEVENT KARAHOCAGİL (Amasya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben de konuşmamın başında hem şehitlerimize rahmet diliyorum ve hem de geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz

Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Milletvekilimiz Kemal abimize rahmetler diliyorum. Cumhuriyet Halk Partili milletvekili kardeşlerime ve camiaya başsağlığı diliyorum ve ayrıca yakınlarına sabırlar diliyorum.

Saygıdeğer milletvekilleri, Mustafa Kemal Atatürk ve beraberindekiler, bundan tam yüz yıl önce, tarih boyunca hür yaşamış milletimizin esarete zorlandığı, vatanının elinden alınmaya çalışıldığı bir dönemde Millî Mücadele'yi başlatmak amacıyla 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmıştı. Samsun ve Havza'daki çalışmalarını tamamlayan Mustafa Kemal Atatürk, Amasyalıların yoğun isteği ve daveti üzerine 12 Haziran 1919'da Amasya'mıza teşrif etmişlerdi. Mustafa Kemal Atatürk'ü Amasya'da karşılayan heyetin başında yer alan Müftü Hacı Hafız Tevfik Efendi "Paşam, bütün Amasya emrinizdedir. Gazanız mübarek olsun." diyerek Amasya halkının Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal Paşa'nın yanında yer aldıklarını kısa ve özlü bir şekilde ifade ediyordu. Amasya, bu bakımdan, Mustafa Kemal Paşa'nın Millî Mücadele'de halkın tam desteğini aldığı en önemli şehirlerimizdendir. 12 Haziranda geldiği Amasya'dan 26 Haziran 1919 sabahı ayrılan Mustafa Kemal Paşa, 21 Haziranı 22 Hazirana bağlayan gece, Türkiye Cumhuriyeti'nin doğum belgesi olan Amasya Tamimi'ni hazırlamıştır. Bu tamimde "Vatanın tamamı, milletin istiklali tehlikededir. uyarısıyla "Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır." inanç ve kararlılığını tüm dünyaya ilan etmiştir. Millî Mücadele'nin ilk siyasi ve askerî kararlarının alındığı bir şehrin milletvekili olmanın gururuyla bu kutlu mücadeleyi başlatan ve zaferle taçlandıran başta Gazi Mustafa Kemal Paşa Atatürk olmak üzere bütün kurtuluş mücadelesi önderlerinin, şehit ve gazilerimizin aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Amasya'nın bu onurlu gününün 100'üncü yılında her yıl olduğundan daha fazla heyecan ve coşku doluyuz.

Millî Mücadele'ye hazırlayan gerekçeleri içinde özümseyen ve bu yolda bütün değerleriyle ortaya çıkan Amasya, cumhuriyetin kurulmasına kadar uzanan meşakkatli yola ilk katılan şehirdir. Bu itibarla övünç duymak, onurlanmak en fazla Amasyalıların hakkıdır ve biz de onur duyuyoruz. Bu onuru bizden öncekiler yaşadığı ve bizlere yaşattıkları gibi, bizler de çocuklarımıza ve gelecek nesillere aktararak yaşatacağız, inşallah.

Her ilin tarihine yazılan önemli günleri vardır. Bu tarihler ilin sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik yönünü öne çıkarır. Bazı tarihler vardır ki o ilin ismiyle bütünleşir. Amasya için bu tarih, sayıdan öte sıfat olur, tarihin tarih olarak kayıtlara geçirilişinde satır başı olur. 12 Haziran 1919'la altı kalın çizgilerle belirlenebilecek bir başka tarih kayıtlarda yoktur. Belki de bu tarih diğerlerinin önüne geçerken kendiliğinden değil de tarihimizin şeklini belirleyişindeki özelliğinden kaynaklanmaktadır. Bu tarih, bir milletin yeniden doğuşu bir devletin kuruluşuna kadar uzanan bir galeridir.

Amasya'nın tarihî olaylar karşısında üstlendiği sayısız misyonu olmuştur. Hatırlanacağı gibi, Osmanlı Sultanı Yıldırım Beyazıt ile Moğol

İmrapatoru Timur Han'ın 1402'de tutuştukları ve tarihimize Ankara Meydan Savaşı diye geçen

1