Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
27. Dönem 2. Yasama Yılı
78. Birleşim 15 Mayıs 2019 Çarşamba

Trabzonluları rencide edici imalarda bulunduğu görülmektedir. Görüntülerde Sayın İmamoğlu'nun kazanmasına en çok Yunan medyasının sevindiğini iddia eden Göksu, daha sonra İmamoğlu'nun nereli olduğunu programa katılanlara sormakta ve kalabalıktan "Trabzon." cevabı alınca "E, hesap başka." diyerek şeytanın bile aklına gelmeyecek bir imada bulunmaktadır. Trabzon şehrini ve tüm Trabzonluları töhmet altında bırakan mesnetsiz imalarda bulunan Tevfik Göksu'yu bu yüce Meclisimizin kürsüsünde esefle kınıyorum. (İYİ PARTİ ve CHP sıralarından alkışlar) Bu kem göz sahibine buradan sesleniyorum: Evet, Ekrem İmamoğlu Trabzonludur, has bir Trabzon delikanlısıdır. Trabzon'un Akçaabat ilçesinin Cevizli köyündendir ve onun seçilmesine doğulusuyla, batılısıyla, güneylisiyle, kuzeylisiyle tüm Türkiye sevinmiştir. (İYİ PARTİ ve CHP sıralarından alkışlar) Trol ağzıyla sarf ettiğin bölen, ayrıştıran, karalayan sözlerini derhâl geri al, başta Trabzon olmak üzere tüm Türkiye'den özür dile.

Trabzon üzerinden farklı algılar oluşturmaya çalışanları bu kürsüden uyarıyorum: Aklınızı başınıza alın. Trabzon insanının hassasiyetleriyle oynamaktan vazgeçin. Trabzon sahipsiz değildir. Trabzon sizin içinde yüzüp eğleneceğiniz durgun bir göl değildir, fırtınalı ve dalgalı bir denizde kulaç atıyorsunuz. Dikkat edin, bu fırtına bir gün sizi batırır. Unutmayın ki Trabzon Türkiye'nin T'sidir. (İYİ PARTİ ve CHP sıralarından alkışlar)

Değerli milletvekilleri, Kapadokya, Erciyes, Hasan Dağı ve Güllü Dağ'ın püskürttüğü lav ve kül tabakalarının yağmur ve rüzgâr tarafından aşındırılmasıyla ortaya çıkan ve 1985 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınan tarihî ve coğrafi zenginliği olan, ülkemiz için son derece önem arz eden bir yerdir.

İmar affı sonrası tarihî mağaralar ve vadilerde yapılan inşaat, büyütme tadilatı, iş makinelerinin sesleri, tarihin çığlıkları gibi kulakları tırmalıyor. Açıkçası, Kapadokya imar affına kurban ediliyor. Bu sözler bölge insanının, turizmcilerin ve esnafların sözleridir. Bu serzenişi ciddiye almak gerekir. 1 Ocak 2018'den önce yapılmış olan imara aykırı konut, otel, kafe, restoran ve benzeri yapılara yapı kayıt belgesi almak için 8 Haziranda yürürlüğe giren yasayla kaçak yapılaşmanın hızla arttığı gerçeğini görmezden gelemeyiz. Burada yasanın yanlılığı ya da yanlışlığı üzerinden veya ilgili kurumların kaçak yapılaşmaya izin verip vermemesi, gerekli yaptırımların yapılıp yapılmaması üzerinden eleştirisel bir siyaset yapma derdinde değilim, hiç kimse bu zenginliğin kaybolmasına ya da zarar görmesine razı olmaz diye düşünüyorum.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Tamamlayın.

HÜSEYİN ÖRS (Devamla) - Asıl vurgulamak istediğim durum, kaçak yapılaşma esnasında veya kaçak yapılaşma yaptırımları sonucu yıkımlar sonrasında bölgenin gördüğü ve görebileceği zararlar ve insan eliyle oluşan hasarlar üzerinde durulması ve bunun üzerinden tedbirlerin alınmasıdır.

Yüce Meclisimizi saygıyla selamlıyorum. (İYİ PARTİ ve CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Sayın Erim, bir söz talebiniz var.

Buyurun.

BEKİR KUVVET ERİM (Aydın) - Beni çocuk gibi azarladınız biraz önce ama herkese söz verildi, ben yarın söz isteyeceğim.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Estağfurullah, benim hiç kimseyi öyle bir azarlama hakkım, niyetim olamaz; ben sadece bütün partilerin grup başkan vekillerine… Partilerin hukuklarını gözetmek benim Meclis Başkan olarak görevimdir. Mecliste grup başkan vekilleri partinizi her konuda temsile yetkili kişilerdir, onlar konuşurken onların konuşmalarının insicamını bozmamak da -bütün siyasi partiler için söylüyorum- bütün milletvekillerinin görevidir. Ben de grup başkan vekilliği yaptım, doğal olarak grup başkan vekilleri konuşurken ya da söz alırken onların insicamlarını kimsenin bozmaması gerekir ve partilerinizin hukukunu korumak da bütün milletvekillerine düşen bir görevdir. Benim burada yapmaya çalıştığım, grup başkan vekilleri konuştuğunda partilerin tüzel kişilikleri adına konuşmalar yapıldığı için tüm partilerin hukukunu korumaktan ibarettir.

Sayın Yaşar, buyurun.

V.- AÇIKLAMALAR (Devam)

42.- Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın, 19 Mayıs Millî Mücadele'yi başlatan sürecin 100'üncü yıl dönümüne ulaşmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarına ilişkin açıklaması

BEDRİ YAŞAR (Samsun) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

19 Mayıs 1919, Atatürk'ün Samsun'a ayak basışının 100'üncü yılı. Millî Mücadele'yi başlatan sürecin 100'üncü yıl dönümüne ulaşmanın mutluluğunu ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz. 19 Mayıs ruhunun 100'üncü yılında bölge milletvekili olmanın çok ayrı bir gururu olduğunu, bu gururu paylaşmanın da ayrı bir yeri olduğunu belirtmeden geçemeyeceğim.

Samsun ise bu ülkenin kurtuluş ve kuruluş şehridir. Samsun, Kurtuluş Savaşı'nın önderi ve Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'ün "Benim gerçek doğum tarihim 19 Mayıs 1919'dur." diyerek adres gösterdiği yerin adıdır.

52