Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
27. Dönem 2. Yasama Yılı
78. Birleşim 15 Mayıs 2019 Çarşamba

15 Mayıs 2019 Çarşamba

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 14.00

BAŞKAN: Başkan Vekili Levent GÖK

KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Rümeysa KADAK (İstanbul)

----- 0 -----

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 78'inci Birleşimini açıyorum.

Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz.

Değerli milletvekilleri, gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim. Ancak ondan önce, dün Meclisimizde gerçekleştirilmek istenen bir olayla ilgili düşüncelerimi belirtmek istiyorum.

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, dün Meclisi açtığımız saatlerde Türkiye Büyük Millet Meclisine yönelik bir eylem hazırlığı içerisinde olunduğunu biz daha sonra, akşam saatlerinde öğrendik. Meclisimizin bütün milletvekillerinin, şahsım da dâhil olmak üzere, hepimizin seçmenlerimizle diyalog içerisinde olduğu, gelen hemşehrilerini kabul ettiği, iş, sağlık gibi sorunlarıyla ilgilendiği hepimizin bildiği bir gerçektir. Bir müddet önce Meclisimizde ziyaretçi kabulüyle ilgili bir düzenleme yapılmıştı ve çok da haklı olarak TC kimlik numaralarının bildirilmesi suretiyle GBT uygulamasının yapılması sağlandı ve böylelikle Meclisimizin emniyeti ve güvenliği açısından bir adım atılmıştı. Ancak dün yaşadığımız hadisede bu konuda daha yeterli önlemlerin alınması gerektiği ortaya çıkmıştır. Hiçbir milletvekilimizin kendisini arayan ve randevu isteyen hemşehrilerini, ziyaretçilerini, şahısları tanıyarak ya da tanımayarak bir değerlendirme içerisinde olmadığını biliyorum. Bütün milletvekilleri işin doğası gereği hemşehrileriyle yakın ilişki içerisinde olmak durumundadır ve her birimiz de kendim de dâhil olmak üzere ziyaretçilerin hiçbirinin kimliğini ya da nereden geldiğini fazla sorgulamadan -ki buna zaten zaman da yok, ihtiyaç da yok- kapıya TC numaralarını bildirerek randevularını onaylıyoruz.

Dolayısıyla, dün Türkiye Büyük Millet Meclisine yönelik bir saldırı girişimi olmuştur. Burada bir milletvekili arkadaşımızın mağdur edilmesinin şahsında aslen mağdur edilen Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Bu, Allah korusun, çok daha başka olaylara yol açabilirdi, özellikle mağdur edilen milletvekilimize de dönük başka bir saldırı girişimi de olabilirdi. Bunu büyük bir vahametle ve üzüntüyle karşıladığımı ifade ediyorum. Umuyorum, benim de dâhil olacağım toplantılarda, Meclisimizin daha güvenlikli bir sistem içerisinde çalışmasının, tüm milletvekillerimizin en üst düzeyde bir güvenlik ortamında çalışmasının temini için hepimiz elimizden geleni yaparız. Emniyetimizin de bundan sonra bu tür olaylar karşısında daha dikkatli olması gerektiği ortaya çıkmıştır. Bu konuda ne yapılacaksa, hep beraber -idare amirlerimiz, Meclis Başkanlığımız, emniyet görevlilerimizle beraber- bir çalışmayı tekrar, yeniden yürütmek zorunluluğunun hasıl olduğunu görüyorum, Türkiye Büyük Millet Meclisine geçmiş olsun diyorum. (AK PARTİ, CHP, MHP ve İYİ PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, gündem dışı söz taleplerini yerine getireceğim.

Gündem dışı ilk söz, Çiftçiler Haftası nedeniyle söz isteyen Adıyaman Milletvekilimiz Sayın Abdurrahman Tutdere'ye aittir.

Buyurun Sayın Tutdere.

Süreniz beş dakika.

ABDURRAHMAN TUTDERE (Adıyaman) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Tabii, dün 14 Mayıs Çiftçiler Günü'ydü. Ben de bir çiftçi çocuğu olarak buradan Türkiye'deki bütün çiftçilerin gününü kutluyorum. Tabii, ülkemiz şu anda ekonomik anlamda çok zor bir süreçten geçiyor. Bu zor süreçten en çok etkilenen, en çok mağdur olan tarımla uğraşanlar, çiftçiler, köylüler. Özellikle pahalı mazot fiyatları, ilaç fiyatları, tarımdaki girdi fiyatları çiftçilerimizin mağduriyetini artırıyor ve çiftçilerimiz Türkiye genelinde buruk bir haftayı, buruk bir günü kutladılar. İnşallah önümüzdeki süreçte çiftçilerimiz için, çiftçilerimizin mevcut durumlarını düzeltecek, sorunlarını çözecek çalışmaları bu Parlamentoda hep birlikte yaparız.

Tabii, ben Adıyaman Milletvekiliyim. Adıyaman, tarım kenti; Adıyaman, özellikle sarmalık tütünün başkenti. Benim seçim çevremdeki çiftçilerimizin de gerçekten yığınla sorunları var.

Adıyaman'ımız üç tarafı sularla çevrili bir il ancak bugüne kadar özellikle sulama

1