Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
27. Dönem 2. Yasama Yılı
44. Birleşim 10 Ocak 2019 Perşembe

ZİVER ÖZDEMİR (Batman) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Ben de 24'üncü Dönemde bu Parlamentoda beraber çalıştığımız ağabeyimiz Erzurum Milletvekili Sayın Muhyettin Aksak Bey'e Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine, çocuklarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Değerli milletvekilleri, birleşime beş dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 20.54

BEŞİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 21.01

BAŞKAN: Başkan Vekili Levent GÖK

KÂTİP ÜYELER: İshak GAZEL (Kütahya), Mustafa AÇIKGÖZ (Nevşehir)

----- 0 -----

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 44'üncü Birleşiminin Beşinci Oturumunu açıyorum.

Sayın milletvekilleri, Danışma Kurulu kararıyla çalışma süremiz sona erdiğinden alınan karar gereğince kanun teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için 15 Ocak 2019 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.

Hepinize iyi geceler, iyi haftalar diliyorum.

Kapanma Saati: 21.02

66