Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
27. Dönem 2. Yasama Yılı
44. Birleşim 10 Ocak 2019 Perşembe

13.- Ankara Milletvekili Servet Ünsal'ın, kararnamelere dayalı adaletsiz düzenin her gün yeni bir haksızlık yarattığına ve doktorların çalışmaları hâlinde emekli aylıklarında kesinti yapılmasını kabul etmediklerine ilişkin açıklaması

14.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, emekliler arasındaki maaş adaletsizliğinin giderilmesi ve intibak yasasının çıkarılması gerektiğine ilişkin açıklaması

15.- Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya'nın, devletin saygınlığının emeklilerine verdiği değerle ölçüleceğine, iktidarıyla muhalefetiyle bir araya gelerek emeklilerin insan onuruna yakışır şekilde yaşamalarının sağlanması gerektiğine ilişkin açıklaması

16.- Bursa Milletvekili Yüksel Özkan'ın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladığına ve öğretmen, polis, hemşire, din görev-lisinin yanı sıra tüm kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilerek beklentinin karşılanması gerektiğine ilişkin açıklaması

17.- Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan'ın, Balıklıçeşme köyünün merasının herhangi bir şirkete tahsis edilip edilmediğini, Biga Organize Sanayi Bölgesi için tahsis edilebilecek uygun parsel bulunamadığı için mi köylünün merasına göz dikildiğini Tarım ve Orman Bakanından öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması

18.- Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'ın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladığına, insanların birbirinin değerini bilmesi gerektiğine ve barışın esas savaşın araz olduğuna ilişkin açıklaması

19.- Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, Bergamalı çiftçi Hamza Kural ile Tahsin Sezer'in GDO'lu tohum satan Monsanto şir-ketinin lisansının iptali için yaptıkları mahkeme başvurusuna müdahil olan Monsanto şirketinin Tarım ve Orman Bakanlığıyla niçin yan yana geldiğini, Bakanlığın zehir tacirinin mi yoksa çiftçinin mi yanında olduğunu öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması

20.- Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, Aydın Büyükşehir Belediyesinin sağlık hizmeti vermesinden niye rahatsız olunduğunu, AYBA'nın faaliyetleri durdurularak Aydın halkının nitelikli sağlık hizmeti almasının mı engellenmek istendiğini, Aydın ilinde tam teşekküllü devlet hastanesi olmaması konusunda ne düşündüğünü Sağlık Bakanından öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması

21.- Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur'un, Suriye'de yaşanan iç savaştan en çok etkilenen Hatay'ın ve Hataylıların mağduri-yetinin giderilebilmesi için Zeytin Dalı Sınır Kapısı'nın ticarete açılması gerektiğine ilişkin açıklaması

22.- İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca'nın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne ilişkin açıklaması

23.- Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, yargının siyasallaşmasının hukuk devleti için en büyük tehlike olduğuna ilişkin açıklaması

24.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, 10 Ocak Birinci İnönü Zaferi'nin 98'inci yıl dönümünü ve 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladığına, evde bakım maaşı alan ailelerin mağduriyetine, Türkiye olarak Menbic'te her geçen gün mevzi kaybedildiğine ilişkin açıklaması

25.- Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in, Levent Gök'e Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir ile Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un yaşadığı olaya gösterdiği duyarlılık için teşekkür ettiğine, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladığına, KHK mağdurlarının mağ-duriyetlerinin devam ettiğine, uyuşturucu trafiğinde kamu gücünün kullanılması konusunun üstünün örtülmeyip sorumluların ortaya çıkartılması gerektiğine ve Kars'ta taşeron olarak çalışan belediye işçilerinin mağduriyetine ilişkin açıklaması

26.- Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, 10 Ocak Birinci İnönü Zaferi'nin 98'inci yıl dönümünü vesilesiyle başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İsmet İnönü'yü ve silah arkadaşlarını rahmetle yâd ettiğine, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladığına, yasa teklif-lerinin torba olarak görüşülmesinin yarattığı sakıncalara ve yaşanan garabete dur diyecek olanın da millet olduğuna ilişkin açıklaması

27.- Denizli Milletvekili Cahit Özkan'ın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladığına, basın hürriyetinin anayasal güvence altına alındığına, vatandaşın haber alma özgürlüğünü hayata geçirirken hukuk devletini ve demokrasiyi tehdit eden davranışların basın hürriyeti kapsamında değerlendirilemeyeceğine, Cumhurbaşkanlığı bütçesinin halkın kaynaklarını yine halkın hizmetine sunan bir bütçe olarak milletin em-rinde olduğuna ilişkin açıklaması

28.- Ankara Milletvekili Mustafa Destici'nin, 10 Ocak Birinci İnönü Zaferi'nin 98'inci yıl dönümünü ve 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladığına, daha demokratik bir Türkiye ve daha sağlıklı bir seçim için Siyasi Partiler Kanunu ile Seçim Kanunu'nda düzenlemeler yapılmasının zaruri olduğuna ilişkin açıklaması

29.- Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un, Samsun ilinden Ordu ilinin Fatsa ilçesine kadar uzanacak olan hızlı tren projesinin Sarp'a kadar uzatılmasının Karadeniz için büyük önem arz ettiğine ilişkin açıklaması

30.- Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül'ün, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne ilişkin açıklaması

31.- Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününe ilişkin açıklaması

32.- Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun, Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın 37 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 26'ncı maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

33.- Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun, İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu'nun 37 sıra sayılı Kanun Tekli-fi'nin 26'ncı maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

34.- Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladığına, gazetecilerin ve yerel basının sorunlarına eğilmek gerektiğine, kendisinin de Binali Yıldırım gibi büyükşehir belediye başkanı adayı olduğuna ama imkânlarının eşit olmadığına ilişkin açıklaması

35.- Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun, 23 ve 24'üncü Dönem Erzurum Milletvekili Muhyettin Aksak'ın vefatına ilişkin açıklaması

36.- Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in, 23 ve 24'üncü Dönem Erzurum Milletvekili Muhyettin Aksak'ın vefatına ilişkin açıklaması

37.- Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül'ün, 23 ve 24'üncü Dönem Erzurum Milletvekili Muhyettin Aksak'ın vefatına ilişkin açıklaması

2