Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
27. Dönem 2. Yasama Yılı
44. Birleşim 10 Ocak 2019 Perşembe

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK DERGİSİ

44'üncü Birleşim

10 Ocak 2019 Perşembe

(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi'nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.)

İÇİNDEKİLER

I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II.- GELEN KÂĞITLAR

III.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

1.- Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Levent Gök'ün, HDP milletvekillerinin basın açıklaması yaparken uğradığı polis müda-halesine yönelik olarak Ankara Emniyet Müdürünün inceleme başlatacağına ve 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladığına ilişkin konuşması

2.- Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Levent Gök'ün, vefatı nedeniyle 23 ve 24'üncü Dönem Erzurum Milletvekili Muhyettin Aksak'a Allah'tan rahmet dilediğine ve Ankara Valisinin HDP milletvekillerinin basın açıklaması yaparken uğradığı darp olayını araştırıp bilgi sunacağına ilişkin konuşması

3.- Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Levent Gök'ün, vefatı nedeniyle 16 ve 19'uncu Dönem Ağrı Milletvekili Mikail Aydemir'e Allah'tan rahmet dilediğine ilişkin konuşması

IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) Milletvekillerinin Gündem Dışı Konuşmaları

1.- Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci'nin, 5 Ocak Adana ilinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması

2.- İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu'nun, demokratik hukuk devleti için yasama işlevine ilişkin gündem dışı konuşması

3.- Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, 2019 yılının "Samsun Yılı" ilan edilmesini talep ettiğine ilişkin gündem dışı konuşması

V.- AÇIKLAMALAR

1.- Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun, İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu'nun yaptığı gündem dışı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

2.- Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen'in, "Haydi Çocuklar Camiye" projesinin 6-13 yaş aralığındaki çocuklara eğitim, öğretim anlamında ne kazandıracağını ve nasıl bir fayda sağlayacağını, söz konusu projeye katılımın zorunlu tutulup tututulmayacağını Millî Eğitim Bakanından öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması

3.- Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay ilindeki elektrik kesintilerinin gerekçesini, neden önlem alınmadığını ve vatandaşların daha ne kadar mağdur edileceğini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından öğrenmek istediğine, Hatay'ın Defne ilçesinde hastane olmadığına ilişkin açıklaması

4.- Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, şeker fabrikalarında yaşanan mağduriyetler ile işten çıkarılan taşeron işçilerinin mağduriyetine ilişkin açıklaması

5.- Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne ilişkin açıklaması

6.- Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladığına, Cumhurbaşkanlığının çalışan gazetecilerin görevlerini özgür yapabilmesi için, Anadolu basınını güçlendirmek için ne tür tedbirler almayı ve hangi destekleri sunmayı düşündüğünü öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması

7.- Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı'nın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne ilişkin açıklaması

8.- Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker'in, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne ilişkin açıklaması

9.- Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın'ın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne ilişkin açıklaması

10.- Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan'ın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne ilişkin açıklaması

11.- Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz'in, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne ilişkin açıklaması

12.- Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın, iktidarın görevinin bireysel silahlanmayı özendirmek değil önlemek olduğuna ilişkin açıklaması

1