Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
27. Dönem 2. Yasama Yılı
44. Birleşim 10 Ocak 2019 Perşembe

10 Ocak 2019 Perşembe

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 14.00

BAŞKAN: Başkan Vekili Levent GÖK

KÂTİP ÜYELER: İshak GAZEL (Kütahya), Mustafa AÇIKGÖZ (Nevşehir)

-----0-----

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 44'üncü Birleşimini açıyorum.

Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz.

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, gündem dışı sözlere geçmeden önce bir iki hususta açıklamam olacak.

Dün, Halkların Demokratik Partisi milletvekillerinin il binası önünde basın toplantısı yaparken polisin müdahalesine uğramaları konusu gündeme gelmişti. Arkadaşlarımız da burada, haklı olarak, şikâyetlerini ve sitemlerini belirttiler. Ben zaten olayı ilk duyduğum andan itibaren asayişteki görevli arkadaşlarla görüşerek bilgi almaya çalıştım. Günün ilerleyen saatlerinde, toplantıyı yönettiğim için, Ankara Emniyet Müdürüyle görüşememiştim. Sabah saatlerinde Ankara Emniyet Müdürüyle bizzat konuyu görüştük. Ankara Emniyet Müdürü olayla ilgili inceleme başlatacağını tarafıma ifade etmiştir. Biz de konunun takipçisi olacağımızı, milletvekillerimizin, Meclisin sahiplendiğini ve milletvekillerine dönük bu hareketi Meclisimizin tüm partileri tarafından kınandığını ve olaylı da yakından takip edeceğimizi kendilerine ifade ettik. Emniyet Müdürünün de ifadesini söylüyorum, bu konuda inceleme başlatacağını tarafıma ifade etmiştir.

Bunları da Meclisimizin değerli üyeleriyle tekrar paylaşıyorum.

Değerli milletvekilleri, değineceğim ikinci husus, bugün, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. Tarihçesine baktığımızda, Çalışan Gazeteciler Günü'nün, eski başbakanlardan rahmetli Bülent Ecevit'in Çalışma Bakanlığı döneminde hazırlanmasına öncülük ettiği bir yasa kapsamında, 10 Ocak 1961'de Çalışan Gazeteciler Bayramı olarak kutlanmaya başlandığını, sonra, 1972'den itibaren Çalışan Gazeteciler Günü'ne dönüştüğünü öğreniyoruz.

Çalışan gazetecilerimizin yanında, elbette, çalışamayan gazetecilerimiz var. Doğal olarak, biz bugünü tüm basın emekçilerimizin bir günü olarak kutluyoruz, gerek çalışan gerekse çalışamayan gazetecilerimizin günü olarak kutluyoruz. Gazetecilerimizin aslında hepimizin de bir mesai arkadaşı olduğunun bilinciyle, bizim buradaki görüşlerimizi, partilerin görüşlerini topluma, halka ulaştırmada hepimiz adına önemli bir kamusal görev yaptıklarının da bilinciyle, tüm Parlamentomuzun, çalışan gazetecilerimizin ve çalışmayan basın emekçilerinin sorunlarını da dikkate alarak, onların daha mutlu bir yaşam sürmelerine olanak sağlayacak çalışmalar yapacağına inancımla, tekrar, gazetecilerimizin, basın emekçilerimizin bugününü kutluyorum.

BAŞKAN - Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim.

Gündem dışı ilk söz, Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü münasebetiyle söz isteyen Adana Milletvekilimiz Sayın Ahmet Zenbilci'ye aittir.

Buyurun Sayın Zenbilci. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Süreniz beş dakika.

AHMET ZENBİLCİ (Adana) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

5 Ocak Adana'nın kurtuluşu, daha doğrusu Akdeniz'de -Ceyhan, Mersin, Adana, Tarsus- bütün coğrafyanın düşman işgalinden kurtuluşu; Türk'ün karakterinde olan bağımsızlık, hiçbir zaman müstemlekeyi ve hiçbir zaman esareti kabul etmeyen ve Büyük Önder Gazi Mustafa Atatürk'le başlayan bu Kuvayımilliye hareketiyle tamamlanmıştır.

Sayın Başkanım, biraz önce sizler de ifade ettiniz, resmî olarak, 10 Ocak, Çalışan Gazeteciler Günü olarak ilan edilmiştir. Bütün basın emekçileri, gazeteciler, hepsi, çalışan çalışmayan, emekli olan, hayatta olan, gecesiyle gündüzüyle bu işte çalışan, bizler için haber üreten, doğanın bütün şartlarında ya da insanlığın ortaya koyduğu zorlu şartlarda, savaşta barışta, her türlü olaylar karşısında fedakârca çalışan arkadaşlarımız toplumu, kamuoyunu

1