Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
27. Dönem 2. Yasama Yılı
27. Birleşim 06 Aralık 2018 Perşembe

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK DERGİSİ

27'nci Birleşim

6 Aralık 2018 Perşembe

(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi'nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.)

İÇİNDEKİLER

I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II.- GELEN KÂĞITLAR

III.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) Milletvekillerinin Gündem Dışı Konuşmaları

1.- Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün, engelli olan çocuğunun yazmış olduğu mektuba ve engellilerin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması

2.- Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur'un, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne ve Hatay ilinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması

3.- Kayseri Milletvekili Hülya Nergis'in, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne ilişkin gündem dışı konuşması

IV.- AÇIKLAMALAR

1.- Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, gaziler arasındaki hakkaniyetsizliğin giderilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması

2.- Mersin Milletvekili Baki Şimşek'in, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün faaliyete girmesiyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişinin yasaklandığından haberi olmayan araçların mağduriyetinin ortadan kaldırılması gerektiğine ilişkin açıklaması

3.- Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, engelliliğin önlenmesi ile engellilerin hayatını kolaylaştırmak için yapılması gerekenlere ilişkin açıklaması

4.- Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, asgari ücretin gerçek rakamlar göz önüne alınarak hakkaniyetli bir şekilde belirlenmesini talep ettiklerine ilişkin açıklaması

5.- Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi'nin, Hatay'ın Erzin ilçesindeki termal otelde meydana gelen yangın nedeniyle yaralananlara şifa, Erzinli hemşehrilerine geçmiş olsun dileğinde bulunduğuna ilişkin açıklaması

6.- Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın'ın, Mersin'in coğrafyası, tarihî ve kültürel birikimiyle yüzlerce coğrafi işaret potansiyeline sahip olduğuna ve coğrafi işaret tescil belgesinin önemine ilişkin açıklaması

7.- Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin'in, süt üreticilerinin mağduriyetine ilişkin açıklaması

8.- Mersin Milletvekili Hacı Özkan'ın, 7-17 Aralık Mevlâna Haftası vesilesiyle Mevlâna Celâlettin Rûmi'yi rahmetle andığına ilişkin açıklaması

9.- Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'ın, Türkiye'nin sosyal bir hukuk devleti olduğuna, sunulan sosyal hizmet ve yardımlara ilişkin açıklaması

10.- Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, emeklilerin toplu sözleşmeli sendika kurma hakkına kavuşturulması gerek-tiğine, kamuda çalışan aile sağlığı çalışanlarının mağduriyetine, okullardaki ısınma ve temizlik problemlerinin çözümü için Millî Eğitim Bakanına seslendiğine ilişkin açıklaması

11.- Bursa Milletvekili Yüksel Özkan'ın, Eğitim Reformu Girişimi tarafından yayımlanan 2017-2018 Eğitim İzleme Raporu'na ilişkin açıklaması

12.- Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın, atanamayan fizyoterapistlerin feryadına kulak verilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması

13.- Adana Milletvekili Ayhan Barut'un, elektriğin tüketicilere ucuz, kaliteli olarak sunulması ve yenilenebilir kaynaklara önem ve-rilmesi gerektiğine, elektrik fiyatlarını düşürebilmek için alınabilecek önlemlere ilişkin açıklaması

14.- Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın, ön lisans mezunu astsubayların mağduriyetinin ne zaman giderileceğini, muvazzaf astsu-baylara başarı tazminatının ödenip ödenmeyeceğini, sözleşmeli uzman çavuşların kadroya geçirilip geçirileceğini ve uzman çavuşlara 3600 ek göstergenin ne zaman verileceğini Millî Savunma Bakanından öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması

15.- Kütahya Milletvekili Ahmet Tan'ın, TÜİK verilerine göre son on iki aylık ihracat rakamının cumhuriyet tarihinin en yüksek se-viyesine ulaştığına ve Kütahya ilindeki yatırımlara ilişkin açıklaması

16.- Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, cezaevlerinin doluluğuna ve sağlık hizmetlerinin kısıtlı olduğuna, hastanelerde mahkûm koğuşu yetersiz olduğu için tedavilerin geciktiğine ilişkin açıklaması

17.- Niğde Milletvekili Selim Gültekin'in, Edirne'den Şanlıurfa'ya kesintisiz ulaşım sağlayacak Ankara-Niğde Otoyolu Projesi'ne ilişkin açıklaması

1