Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
26. Dönem 3. Yasama Yılı
48. Birleşim 11 Ocak 2018 Perşembe

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK DERGİSİ

48'inci Birleşim

11 Ocak 2018 Perşembe

(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi'nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.)

İÇİNDEKİLER

I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II.- GELEN KÂĞITLAR

III.- YOKLAMA

IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) Milletvekillerinin Gündem Dışı Konuşmaları

1.- Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın'ın, KHK mağduru olan ailelerin hasta çocuklarının durumuna ilişkin gündem dışı konuşması ve Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın cevabı

2.- Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, Bursa'nın İznik ilçesinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması ve Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nun cevabı

3.- Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel'in, Ergene Havzası Eylem Planı'na ilişkin gündem dışı konuşması ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı

V.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1.- Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nun gündem dışı konuşmaya cevaben yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması

2.- Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel'in yaptığı gündem dışı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması

3.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun gündem dışı konuşmaya cevaben yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması

4.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya'nın HDP Grup önerisi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine sataşması nedeniyle konuşması

5.- Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya'nın HDP Grup önerisi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında şahsına ve Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması

6.- Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya'nın, Ankara Milletvekili Murat Emir'in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması

7.- Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya'nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması

8.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya'nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine sataşması nedeniyle konuşması

VI.- AÇIKLAMALAR

1.- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nun, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

2.- Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, bakanların gündem dışı konuşmalara cevap verme sürelerine ve Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nun yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

3.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nun gündem dışı konuşmaya cevaben yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

4.- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nun, İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

5.- İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Anadolu basınına yüzde 20 oranında bir zam yapıldığı için Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'na teşekkür ettiğine ancak bu zammın Bakanlar Kurulunda imzalanmadığına ilişkin açıklaması

6.- Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, konuşma süreleriyle ilgili uygulamalara ilişkin açıklaması

1