Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
26. Dönem 3. Yasama Yılı
45. Birleşim 22 Aralık 2017 Cuma

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK DERGİSİ

45'inci Birleşim

22 Aralık 2017 Cuma

(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi'nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.)

İÇİNDEKİLER

I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II.- GELEN KÂĞITLAR

III.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

1.- Oturum Başkanı TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın, Birleşmiş Milletlerin Kudüs'le ilgili kararına ilişkin konuşması

2.- Oturum Başkanı TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın, makam odasında yapılan yenileme ve değişikliklere ilişkin konuşması

3.- Oturum Başkanı TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın, Meclis Başkanı olarak yasamanın başında olduğuna ve demokrasiyi özümseyen bir kişi olarak kuvvetler ayrılığına kesinlikle inandığına ve bir adli konuda yön gösterici, müdahale edici olmayacağına ilişkin konuşması

IV.- ÖNERİLER

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri

1.- AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun, 22 Aralık 2017 Cuma günkü birleşiminde gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında bulunan işlerin görüşmelerinin tamamlanamaması hâlinde haftalık çalışma günlerinin dışında 23 Aralık 2017 Cumartesi günü saat 14.00'te toplanmasına ve "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında bulunan işlerin görüşmelerinin tamamlanması hâlinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmalarına 26 Aralık 2017 Salı (dâhil) gününden 4 Ocak 2018 Perşembe (dâhil) gününe kadar ara verilmesine ilişkin önerisi

V.- AÇIKLAMALAR

1.- Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'in, taşeron işçilerin haklarıyla ilgili düzenlemenin mutlaka Meclisten geçirilmesini talep ettiğine ilişkin açıklaması

2.- İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın, Dikili'de özel bir yurtta 7 erkek öğrencinin cinsel istismara uğraması olayına ve Meclisin bu olayın üzerine gitmesini dilediğine ilişkin açıklaması

3.- Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın, 4 siyasi parti grup başkan vekili istiyorsa Danışma Kurulu yaparak grup önerilerindeki tatil kararını ortadan kaldırabileceklerine ilişkin açıklaması

4.- Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, iktidar partisinin yaptığı öneriyi değerlendirebileceklerine ve ara verme kararının Anayasa'ya aykırı olduğuna ilişkin açıklaması

5.- Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, yapılan işlemin Anayasa'ya aykırılığıyla ilgili iddialarını sürdürdüklerine ancak ara verme kararını ortadan kaldırıp çalışma kararı alacak yeni bir öneriyi kabul edeceklerine ilişkin açıklaması

6.- Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in, Halkların Demokratik Partisi olarak ilkesel anlamda Meclisin çalışmasından yana olduklarına fakat yöntemsizliğe itiraz ettiklerine ve Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisinin diğer partileri dikkate almayarak kendi aralarında mutabakat yapmasını saygısızlık olarak addettiğine ilişkin açıklaması

7.- Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın, Meclisin ara vermesi kararının değiştirilmesi yönünde 4 siyasi parti arasında mutabakat sağlanamadığına göre daha önce alınan karar çerçevesinde çalışmalara devam edileceğine ilişkin açıklaması

8.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Meclisin aldığı bir kararı kısa bir süre sonra farklı bir şekle getirmeyi doğru bulmadıklarına ve böyle bir değişikliğin 2 partinin kendi arasında yapacağı bir faaliyet olmadığına ilişkin açıklaması

9.- Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Meclisin ara vermesi kararını değiştirecek öneriye imza attıklarına ve bu imzayı atmakla kimseye nezaketsizlik yaptıklarını düşünmediklerine ilişkin açıklaması

10.- Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in, Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ve taşeron konusundaki düzenlemenin Meclis kapalıyken yapılmasına karşı olduklarına ilişkin açıklaması

11.- İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın makam odasında yapılan değişikliklerle ilgili yaptığı açıklamaya ilişkin açıklaması

12.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 504 sıra sayılı 2016 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın tümü üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

13.- Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in yaptığı konuşmaların hiçbirine katılmadığına ilişkin açıklaması

1