Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
26. Dönem 2. Yasama Yılı
63. Birleşim 20 Ocak 2017 Cuma

milletvekilini ad defterinde işaretleyerek kendisine biri beyaz, biri yeşil, biri de kırmızı olmak üzere üç yuvarlak pul ile bu oylamaya özel mühürlü zarf verilecektir. Milletvekilleri, Başkanlık kürsüsünün sağında ve solunda yer alan kabinlerden başka yerde oylarını kullanamayacaklardır. Vekâleten oy kullanacak bakanlar da yerine oy kullanacakları bakanın ilinin bulunduğu bölümde oylarını kullanacaklardır.

Bildiğiniz gibi, bu pullardan beyaz olanı kabul, kırmızı olanı ret, yeşil olanı ise çekimser oyu ifade etmektedir. Oyunu kullanacak sayın üye, adını ad defterine işaretlettikten ve kâtip üyeden üç yuvarlak pul ile oylamaya özel bastırılan mühürlü zarfı aldıktan sonra kapalı oy verme yerine girecek, oy olarak kullanacağı pulu burada zarfın içerisine koyacak ve diğer iki pulu ise ıskarta kutusuna atacaktır. Bilahare, oy verme yerinden çıkacak olan üye, oy pulunun bulunduğu zarfı Başkanlık Divanı kürsüsünün önüne konulan oy kutusuna atacaktır. Oylamada adı okunmayan milletvekiline pul ve zarf verilmeyecektir.

Oylamaya Adana ilinden başlıyoruz.

(Oyların toplanmasına başlandı)

İBRAHİM ÖZDİŞ (Adana) - Anayasa Komisyonu Başkanı Sayın Mustafa Şentop gizlilik kuralına uymadı, dışarıda oyunu kullandı.

Sayın Veysel Eroğlu, keza, o da aynı şekilde kullandı.

Bu doğru bir oylama yöntemi değil.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, sayın görevli arkadaşlar, lütfen kalabalık olmasın oy verme yerinde.

İBRAHİM ÖZDİŞ (Adana) - Sayın Başkan, kabinlere girilmiyor, kabinlere girilmeden oy kullanılıyor.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Sayın Başkan, kabinlere girilmesi konusunda uyarı yapmanızı talep ediyorum. Kimse kabine girmiyor, lütfen kabinlere girilmesi konusunda uyarıda bulununuz.

Sayın Başkan, kabinlere girmiyor arkadaşlar.

BAŞKAN - Ben yeteri kadar uyarıda bulundum.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Lütfen uyarın.

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Bir uyarıda daha bulunun, kabinlere girmiyorlar, ben de gördüm.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Sayın Başkan, kabinlere girilmesi konusunda uyarıda bulunun.

İBRAHİM ÖZDİŞ (Adana) - Gizliliğe uymuyorlar, İç Tüzük'ü ihlal ediyorlar, Anayasa'yı ihlal ediyorlar.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Sayın Başkan, kabinlere girilmesi konusunda uyarır mısınız arkadaşları?

Şu anda kimse kabine girmiyor efendim, kimse. Boş geçiyorlar.

HİLMİ BİLGİN (Sivas)- Oylamalar İç Tüzük'e uygun olarak yapılıyor.

İLKNUR İNCEÖZ (Aksaray) - Gizli oylamanın bütün kurallarına uygun şekilde AK PARTİ milletvekilleri ve MHP'liler oy kullanıyorlar, Özgür Özel.

MEHMET MUŞ (İstanbul) - CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel yanlış değerlendirmelerde bulunuyor.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Evet.

MEHMET MUŞ (İstanbul) - İç Tüzük'e aykırı beyanlarda bulunuyor. Milletvekillerimiz İç Tüzük'e uygun şekilde oylama yapıyorlar.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Mehmet Muş, milletvekillerini açık oylamaya teşvik ediyor, suçunu örtmek için de şu anda oturduğu yerden gerçek dışı beyanlarda bulunuyor.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Özgür Özel'in beyanları doğru değildir, AK PARTİ milletvekilleri İç Tüzük'e uygun olarak oylarını kullanmaktadırlar.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Kabine giriyorlar mı, girmiyorlar mı?

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Kabine giriyorlar şu anda, İç Tüzük'e uygun olarak oylarını kullanıyorlar.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Sayın Başkan, bir şey soracağım: Bu yalan bir tek bize mi günah? AKP'ye serbest mi? Osman'a serbest mi? Yalan atmak etik dışı bir davranış değil mi göz göre göre?

BAŞKAN - Oylar usulüne göre kullanılmaktadır sayın milletvekilleri, rahat olun.

(Oyların toplanmasına devam edildi)

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - AK PARTİ milletvekilleri çalışıyor, kabinlere giriyorlar, oylarını kullanıyorlar.

BAŞKAN - Oyunu kullanan arkadaşlar kupaların önünden ayrılabilirler.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - AK PARTİ milletvekilleri İç Tüzük'e uygun olarak oylarını kullanıyorlar.

MEHMET GÖKDAĞ (Gaziantep) - Anayasa'ya aykırı, İç Tüzük'e aykırı.

İBRAHİM ÖZDİŞ (Adana) - Sayın Sağlık Bakanı yine kabine girmeden oy kullandı.

SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Sayın Adana Milletvekili yine yalan

58