Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
26. Dönem 2. Yasama Yılı
62. Birleşim 19 Ocak 2017 Perşembe

Bildiğiniz üzere, bu pullardan beyaz olan kabul, kırmızı olan ret, yeşil olan ise çekimser oyu ifade etmektedir.

Oyunu kullanacak sayın üye, adını ad defterine işaretlettikten sonra ve kâtip üyeden üç yuvarlak pul ile oylamaya özel bastırılan mühürlü zarfı aldıktan sonra kapalı oy verme yerine girecek, oy olarak kullanacağı pulu burada zarfın içerisine koyacak ve diğer iki pulu ise ıskarta kutusuna atacaktır. Bilahare oy verme yerinden çıkacak olan üye, oy pulunun bulunduğu zarfı Başkanlık Divanı kürsüsünün önünde bulunan oy kutusuna atacaktır. Oylamada adı okunmayan milletvekillerine pul ve zarf verilmeyecektir.

Şimdi gizli oylamaya Adana ilinden başlıyoruz.

(Oyların toplanmasına başlandı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, kürsünün önünü lütfen boşaltır mısınız. Sayın milletvekilleri…

Evet, sayın milletvekilleri, lütfen oylarınızı atalım, kürsünün önünü boşaltın lütfen.

(Oyların toplanmasına devam edildi)

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Sayın Başkan, Sayın Mustafa Köse, Sayın Vedat Demiröz, Sayın Bekir Bozdağ, Sayın Numan Kurtulmuş, Sayın Galip Ensarioğlu, Sayın Fatih Şahin, oylarını açık olarak, göstererek, aleni bir şekilde kullanmışlardır.

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Sayın Özgür Özel tamamen uydurma ifadeler kullanıyor, hiçbir gerçekliği yok. Bütün milletvekillerimiz İç Tüzük'e uygun oy kullanmaktadır.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Sayın Naci Bostancı, Sayın Hasan Turan, Sayın Mehmet Müezzinoğlu, Sayın Halis Dalkılıç, Sayın Ahmet İyimaya -Ahmet İyimaya'yı geri alıyorum- oylarını açık olarak kullanmışlardır, göstermişlerdir, kabinlere girmemişlerdir.

Sayın Recep Akdağ, Sayın Serkan Bayram, Sayın Zehra Taşkesenlioğlu, Sayın Mehdi Eker, Sayın Şahin Tin, oylarını kabinlere girmeden, açık olarak ve pullarını göstererek, "evet" oyu kullandıklarını alenileştirerek kullanmışlardır.

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Özgür Özel'in ifadeleri gerçeği yansıtmamaktadır.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - AK PARTİ milletvekilleri İç Tüzük'e uygun olarak oy kullanmaktadır.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Sayın Burhan Kuzu, Sayın Bülent Turan, Sayın Naci Ağbal, Sayın Ahmet Gündoğdu, Sayın Aziz Babuşcu, oylarını kullanırken gizli oylamaya riayet etmemiş, kabinlere girmemiş, kabin dışında açık oy kullanmışlardır.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri oylarını usule uygun olarak kullanmaktadırlar.

(Oyların toplanmasına devam edildi)

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Yeliz nerede, Yeliz?

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Sayın Karaburun ve Sayın Enç oy kullanacak.

(Oyların toplanmasına devam edildi)

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - AK PARTİ'li milletvekilleri gizli oylamaya uygun olarak oylarını kullanmaktadır. CHP'li bazı milletvekilleri kabinlere girmeden oy kullanıyor.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Sayın Enç'in etrafında durmayın lütfen, oy kullanılmasını görmem lazım.

Teşekkür ederim.

(Oyların toplanmasına devam edildi)

"Ahmet Hamdi Çamlı…" (CHP sıralarından "Yeliz, Yeliz… Neredesin Yeliz?" sesleri)

(Oyların toplanmasına devam edildi)

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - AK PARTİ milletvekilleri kabine girerek oylarını kullanıyorlar, devam ediyorlar, teşekkür ediyoruz.

(Oyların toplanmasına devam edildi)

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Sayın Bakan Akif Çağatay Kılıç, Sayın Metin Külünk, Sayın İsmail Aydın, Sayın Ravza Kavakcı, Sayın Markar Eseyan, Sayın Berat Albayrak, hem kendi adına hem vekâleten kullandığı oyda oyları alenileştirerek, açık atarak, beyaz pulu göstererek, kabine girmeksizin ihlallerle dolu oy kullanmışlardır.

FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) - Ahmet Arslan da açık kullandı.

(Oyların toplanmasına devam edildi)

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Sayın Mehmet Muş, Sayın Nurettin Canikli, Sayın Mustafa Şentop, Sayın Hurşit Yıldırım, Sayın Nihat Zeybekci, Sayın Cahit Özkan, Sayın İsmet Uçma, oylarını açık şekilde, pulu göstererek, kabine girmeden, alenileştirerek, Anayasa'ya aykırı şekilde kullanmışlardır, ayrıca Ahmet Arslan.

(Oyların toplanmasına devam edildi)

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Sayın Başkan, özür dilerim sizden. Şimdi, sosyal medyada "Yeliz Adeley" isimli bir kişi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulundan yayın yapıyormuş. Şimdi, bu kişi milletvekili mi? Dışarıdan yabancı birisi mi girmiş buraya? Bu Yeliz Adeley kimdir? Sayın Meclis Başkan Vekili olarak sizden talep ediyoruz yani bu konuda bir araştırmanın yapılması lazım. (CHP sıralarından "Yeliz, Yeliz…" sesleri)

(Oyların toplanmasına devam edildi)

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Arkadaşlar, Sayın Ahmet Hamdi Çamlı… Yeliz, bravo(!)

83