Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
26. Dönem 2. Yasama Yılı
58. Birleşim 14 Ocak 2017 Cumartesi

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Çekiyoruz.

BAŞKAN - Aynı mahiyetteki önergeler çekilmiştir.

Diğer iki önergeyi okutuyorum…

AYTUĞ ATICI (Mersin) - Diğer önerge sahipleri kim Sayın Başkan, diğer önerge sahipleri kim?

BAŞKAN - Okuyun bakalım.

Aynı mahiyetteki diğer önergenin imza sahibi:

Mustafa Serdengeçti

Aksaray

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Çekiyoruz.

Aynı mahiyetteki diğer önergelerin imza sahipleri:

Mustafa Yel

Tekirdağ

Hamza Dağ

İzmir

Salih Fırat

Adıyaman

BAŞKAN - Önergeler çekilmiştir.

Diğer iki önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Genel Kurulda görüşülecek olan 447 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 12'nci maddesinin teklif metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 5/1/2017

Meral Danış Beştaş

Adana

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 447 sıra sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 12'nci maddesinin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle metinden çıkarılmasını arz ederiz.

Engin Altay Levent Gök Özgür Özel

İstanbul Ankara Manisa

Tekin Bingöl Gaye Usluer Ahmet Haluk Koç

Ankara Eskişehir Ankara

BAŞKAN - Son okunan önergeye Komisyon katılıyor mu?

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) - Katılamıyoruz Başkanım.

BAŞKAN - Hükûmet?

ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Katılmıyoruz Başkanım.

BAŞKAN - Önerge üzerinde söz isteyen Ankara Milletvekili Levent Gök.

Buyurun Sayın Gök. (CHP sıralarından alkışlar)

LEVENT GÖK (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri ve her türlü olumsuzluğa karşın bizi izlemeye çalışan sevgili halkım, yüce Türk milleti; hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

Sevgili halkım, burada, özellikle size seslenmek istiyorum. İktidar partisinin kurduğu bir tuzak bugün burada çok net bir şekilde ortaya çıkmıştır. AKP Grubu adına konuşan AKP'nin Anayasa Komisyonu üyesi, Anayasa'nın değiştirilemez maddelerinin şimdilik değil bir müddet sonra değiştirilebileceğini, buna giden yolu açtıklarını açıkça itiraf etmiştir. (CHP sıralarından alkışlar)

Sevgili halkım, bu Anayasa değişiklik teklifine destek verenler; bu tuzağa düşmeyin. Biz günlerdir söylüyoruz, Türkiye'de bir rejim değişikliği yapılmak isteniyor, Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet yıkılmak isteniyor. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. (CHP sıralarından alkışlar, AK PARTİ sıralarından gürültüler)

Sevgili halkım, değerli Türk milleti; burada kurulan bir tuzak var…

HALİS DALKILIÇ (İstanbul) - Yalan…

LEVENT GÖK (Devamla) - …yalanlar var, gizlenen gerçekler var. Bu gizlenen gerçeklere bilerek ya da bilmeyerek ortak olanlar var. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

MEHMET ERDOĞAN (Gaziantep) - Kılıçdaroğlu açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları ne olacak?

LEVENT GÖK (Devamla) - Sevgili halkım, bu tuzağı bozalım. Bu tuzak, Atatürk rejimini, laik Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya dönük bir tuzaktır, koskocaman bir yalandır. Buna hiçbirimiz aldanmayalım.

Az önce burada konuşan AKP grup sözcüsü aynen dedi ki…

MEHMET ERDOĞAN (Gaziantep) - Kılıçdaroğlu gelsin, burada açıklama yapsın.

LEVENT GÖK (Devamla) - …"Gerekirse Anayasa'nın başlangıç maddeleri değişebilir." MHP ne diyor bu konuda? Başbakan nerede?

Sayın Bahçeli, lütfen bunu önemseyiniz.

54