Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
26. Dönem 2. Yasama Yılı
55. Birleşim 11 Ocak 2017 Çarşamba

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) - Üsküdar'da aynı şekilde, sadece bu soğuk havada karların içerisinde kalmasın diye kedi barınağı yapmak isteyen gençler linç edilmeye kalkıldı. İşte buranın şiddeti sokağa yansıyor, linç kültürü her yere yansıyor. Bunu yapmamalıyız, buna hiçbirimizin hakkı yok. Toplum gerçekten bir cehennemi yaşadığını düşünüyor bu anlamda.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.

FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) - Sayın Başkan…

BAŞKAN - Sayın Kaplan…

FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) - Kürsüden söz istiyorum çünkü açık, alenen sataşma var. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Bir dakika…

FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) - Az önce ben yerimden söyledim… (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

Darbedilen ben, konuşan siz kardeşim, istiyorum.

BAŞKAN - Sayın Kaplan…

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Hem tacizci hem de söz istiyor.

FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) - Kürsüden söz istiyorum.

BAŞKAN - Bir saniye, bir saniye Sayın Kaplan. Niye öyle…

Sakin sakin konuşun.

FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) - Bunlara söyleyeceksiniz, AKP Grubuna söyleyeceksiniz.

BAŞKAN - Konuşun, tamam, ben sizi dinliyorum.

FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) - Sataşmadan dolayı söz istiyorum kürsüden.

BÜLENT TURAN (Çanakkale) - Hangi sataşma?

FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) - Az önce buradan ifade ettim ama AKP… Saldıranlar, fiziki müdahalede bulunanlar oradan…

BAŞKAN - Buyurun, size de iki dakika süre veriyorum.

BÜLENT TURAN (Çanakkale) - Hangi gerekçeyle Sayın Başkan?

BAŞKAN - Buyurun Sayın Kaplan. (CHP sıralarından alkışlar)

VII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam)

15.- Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ile Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu'nun sataşma nedeniyle yaptıkları konuşmaları sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması

FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) - Teşekkür ediyorum.

Sayın milletvekilleri, az önce yerimden de ifade ettim, kürsüden söz almadım.

Daha fazla büyümesini tabii ki istemiyoruz ancak mağdur edilen ben, müdahaleye uğrayan ben… (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Ne işiniz vardı orada sizin, orada ne işiniz vardı?

FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Devamla) - …fiziki müdahaleye uğrayan ben; konuşan siz…

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Oy kullanırken ne işiniz vardı orada?

FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Devamla) - …gene mağdur olan siz, burada çıkıp bir sürü hikâye anlatan gene siz. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

Arkadaşlar, bir grup başkan vekiline yakışmıyor, bir kadına fiziki müdahalede bulunmak hiç yakışmıyor. Buradan, bir kere daha sizi kınıyorum Sayın Elitaş. (AK PARTİ sıralarından "Biz de seni kınıyoruz." sesi)

İdare Amiri, sizi de.

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Ne işiniz vardı sizin orada? Sizin kadın olmanız başkalarına hakaret etme yetkisi mi veriyor? Niçin?

FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Devamla) - Resmen telefonu elimden gasbettiniz, fiziki müdahalede bulundunuz.

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Hayır hayır, yalan söylemeyin.

FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Devamla) - Bakın, boynumun hâlini görüyor musunuz?

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Yalan söylüyorsunuz.

FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Devamla) - Boynumun hâlini görüyor musunuz?

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Hiçbir fiziki müdahale yok!

TAHİR ÖZTÜRK (Elâzığ) - Yalan yalan! Yalancı!

FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Devamla) - Yalancı da sizsiniz.

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Hiçbir fiziki müdahale yok!

FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Devamla) - Burada insanları kandırmaya çalışıyorsunuz, kınıyorum.

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Siz gazeteci misiniz, milletvekili misiniz?

FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Devamla) - Bir kadına saldırabilecek kadar gözü dönmüş olmanızı kınıyorum.

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Gözü dönmüş olan sizsiniz. "Evet"e tahammül edemiyorsunuz.

73