Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
26. Dönem 2. Yasama Yılı
55. Birleşim 11 Ocak 2017 Çarşamba

Arkasından, grup başkan vekilimizin oy vermesini tacize varan yaklaşımla yine çekmeye devam etti.

KAZIM ARSLAN (Denizli) - Açıkta oy kullanmayacaksın.

AHMET GÜNDOĞDU (Devamla) - Sabırlı ol.

Bizim görevimiz burada kavga olmasını önlemek, benim görevim gasbetmek değil. Anayasa Komisyonunda "evet" diyen milletvekillerinin, 316 milletvekilinin altına imza attığı bu pakete "evet" demesini gasbetmeye çalışanlara engel oldum.

ALİ ÖZCAN (İstanbul) - Boş kâğıda.

AHMET GÜNDOĞDU (Devamla) - Bunun adı budur, başka alana çekmeyin. Kimse bu milletin iradesini gasbedemez. (CHP sıralarından gürültüler)

Saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Sayın Başkan...

BAŞKAN - Sayın Altay...

KAZIM ARSLAN (Denizli) - Kaldırın bu kabinleri o zaman.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, sözcüleriniz konuşuyor zaten, lütfen her kafadan bir ses çıkmasın.

Şimdi Sayın Altay'a söz veriyorum.

V.- AÇIKLAMALAR (Devam)

29.- İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın, Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu'nun sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Sayın Başkan, Sayın Gündoğdu'yu dinlerken ibrete düştüm. Ne demek gasp? Burada bir gasp yapılıyorsa Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü gasbediliyor. (CHP sıralarından alkışlar) İç Tüzük'ün amir bir hükmü var.

TAHİR ÖZTÜRK (Elâzığ) - Hadi canım!

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Şimdi, Şimdi, Sayın Elitaş, bu oylamalar başlamadan -beraber basın bürosunda, ben bir kanalda, o bir kanalda- konuşuyor, diyor ki: "Milletvekilleri oyunu nasıl isterse öyle kullanır." Bu işin fitilini aslında Sayın Elitaş orada ateşledi.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Elitaş kadar kafana taş düşsün.

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Sayın Elitaş burada hâlâ şunu iddia ediyor: "Biz bildiğimiz gibi oy kullanacağız." Sen bildiğin gibi oy kullanacaksan… Yani, ettiğin bir yemin var, bu yeminle, kendi kişiliğinle ilgili de kötü bir algı oluşturursun. Yemin kıymetli bir şey. Anayasa'ya, ona dayanan İç Tüzük'e uyacağına yemin ettin. Biz bir şey demiyoruz. İmzanıza sahip çıkın, sizin olsun, hayırlı kademli olsun ama kural ve kaide var diyoruz. Orada hücreler var, orada kupalar var, orada zarflar var.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ENGİN ALTAY (İstanbul) - İşin gereğinin yapılmasını temin ve tesis etmek sizin oradaki en asli görevinizdir.

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Altay.

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Bunu tekrar tekrar rica ediyorum: Bu hırstan, bu inattan vazgeçilsin, kural kaide neyse yapılsın, imzanız sizin olsun. Olay bundan ibaret.

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) - Sayın Başkan…

FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) - Sayın Başkan…

BAŞKAN - Sayın Kerestecioğlu, size de bir dakika süreyle söz veriyorum.

Buyurun.

TANJU ÖZCAN (Bolu) - Fatma Hanım da söz istiyor.

30.- İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, kimsenin şiddet uygulama hakkı olmadığına ve Mecliste yaşanan şiddetin sokağa da yansıdığına ilişkin açıklaması

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) - Teşekkürler Sayın Başkan.

En başından itibaren aslında çok basit bir kural olduğunu ve yapılabileceğini ifade ettik yani buraya 8 kişi gelir, buraya 8 kişi gelir ve başka, ismi okunmayan kimse de gelmez ve siz sürekli "Bu Meclisi ben yönetiyorum." diyorsunuz. Bunu sağlayabilecek olan da sadece sizsiniz yani bunu yapmak elinizde olan bir şey. Bugün yaşanan şiddet nasıl yansıyor, biliyor musunuz? Kimsenin kimseye, öyle "Tahrik mahrik etti." diyerek, hele kadınlara karşı şiddet uygulama hakkı hiçbir şekilde yok. (HDP ve CHP sıralarından alkışlar, AK PARTİ sıralarından gürültüler) Bir kere bunu bir kenara koyalım. Erkeğe karşı da yok, kadına karşı da yok. Siz, bakın, hâlâ aynı kaba üslupla ellerinizi kaldırarak konuşuyorsunuz.

ALİM TUNÇ (Uşak) - Sen ne yapıyorsun? Ellerini sen de kaldırıyorsun.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) - Bugün İstanbul'da Kadıköy Moda'da bir kedi barınağı yapmak istedi diye bir adam öldürüldü.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ZEHRA TAŞKESENLİOĞLU (Erzurum) - Ya, bunlar bozacının şahidi şıracı. İşte bu kadar!

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) - Tamamlayacağım…

BAŞKAN - Tamamlayın Sayın Kerestecioğlu, lütfen.

72