Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
26. Dönem 2. Yasama Yılı
53. Birleşim 09 Ocak 2017 Pazartesi

BAŞKAN - Lütfen burayı boşaltalım, herkes yerine geçsin.

(Oyların toplanmasına devam edildi)

CEYHUN İRGİL (Bursa) - Yazıklar olsun! Bir de "Gizli oylama" diyorsunuz açık oylama yapıyorsunuz.

BARIŞ YARKADAŞ (İstanbul) - O zaman siz de açık oylama yapın!

(Kürsü önünde toplanmalar)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, yerinize geçin; buyurun.

Buyurun sayın milletvekilleri, yerinize geçin. Kusura bakmayın... Oylama devam ediyor.

Buyurun arkadaşlar, okuyun.

(Oyların toplanmasına devam edildi)

BURCU KÖKSAL (Afyonkarahisar) - Yapmayın! Bari İç Tüzük'e uyun! Kurallara uyun ya!

BARIŞ YARKADAŞ (İstanbul) - Erzincan Milletvekili Serkan Bayram oyunu göstererek atıyor; böyle bir oylama olur mu?

BURCU KÖKSAL (Afyonkarahisar ) - Nerede kaldı gizli oylama?

(Oyların toplanmasına devam edildi)

BAŞKAN - Evet, kabine girerek oylarımızı kullanıyoruz sayın milletvekilleri.

(Oyların toplanmasına devam edildi)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, şu oylama kabininin ve kürsünün önünü boşaltalım lütfen.

BARIŞ YARKADAŞ (İstanbul) - Kendi milletvekillerine güvenmiyor AKP!

(Oyların toplanmasına devam edildi)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen şurayı boşaltalım, kabine girerek oylarımızı kullanalım gizli oylamaya riayet edilerek.

BURCU KÖKSAL (Afyonkarahisar) - Kendi milletvekillerine güvenmiyorlar ya! Kendi arkadaşlarına güvenmiyorlar açık oy attırıyorlar!

(Oyların toplanmasına devam edildi)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri…

(Kürsü önünde toplanmalar)

BAŞKAN - Sayın Gök, lütfen arkadaşlarınıza bakın, şu hâl gizliliğe aykırı. Kamerayla mı tespit ediyorsunuz? Böyle bir şey olur mu?

Sayın milletvekilleri…

(Oyların toplanmasına devam edildi)

BAŞKAN - Arkadaşlar, oylama gizlidir. Burada siz…

(Kürsü önünde toplanmalar)

BAŞKAN - Buyurun lütfen, kürsünün önünü boşaltalım.

Sayın milletvekilleri, idare amirleri ve kâtip üyeler dışında kürsünün önünde kimse olmayacak.

(Oyların toplanmasına devam edildi)

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Ya, böyle olur mu?

(Kürsü önünde toplanmalar)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, şuranın önünde idare amirleri ve kâtip üyeler dışında kimse kalmasın.

(Oyların toplanmasına devam edildi)

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Sayın Başkan, oylamayı durdur ya! İnmeden başladılar ya.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, buyurun, devam edelim. Şurayı boşaltalım.

(Oyların toplanmasına devam edildi)

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Oylamayı durdurun Başkan, böyle oylama olmaz.

BURCU KÖKSAL (Afyonkarahisar) - Bu şekilde olmaz, usul yanlış. Ya, adam açıyor, göstererek atıyor ya.

CEMAL OKAN YÜKSEL (Eskişehir) - Başkan, müdahale ediyor ya. Odaya girdi, müdahale etti.

BAŞKAN - Sizin orada ne işiniz var? Ne demek "Müdahale etti." ya?

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Ayıp, rezalet!

BURCU KÖKSAL (Afyonkarahisar) - Ayıp ya!

BAŞKAN - Buyurun.

(Oyların toplanmasına devam edildi)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri… Sayın milletvekilleri, burada idare amiri ve kâtip üyeler dışında kimse kalmayacak.

CEMAL OKAN YÜKSEL (Eskişehir) - Odaya girdi ve müdahale etti, odaya girdi ve müdahale etti Başkan.

BAŞKAN - Siz de müdahale ediyorsunuz. Ne işiniz var burada? Oyunuzu kullanın.

(Oyların toplanmasına devam edildi)

BARIŞ YARKADAŞ (İstanbul) - Rezalet!

98