Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
26. Dönem 2. Yasama Yılı
36. Birleşim 10 Aralık 2016 Cumartesi

ayıp yahu!

MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Devamla) - …dinci, şeriatçı, gerici, yobaz, tarikat, cemaat adı altında örgütlenmiş örgüt varsa hepsiyle bir aradasınız, hepsiyle kan kardeşsiniz, hepsiyle tek yumurta ikizisiniz, hepsiyle birlikte yarattınız bu tabloyu; hiç kıvırmaya gerek yok, hepsiyle açık açık bir aradasınız. (CHP sıralarından alkışlar)

BÜLENT TURAN (Çanakkale) - Danışman nerede şimdi?

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Ama danışman yanlış bir konuşma hazırlamış, Savunma Sanayi Müsteşarlığı ya!

MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Devamla) - Bakın sevgili arkadaşlar, 16 Mart 1923 günü Mustafa Kemal Atatürk diyor ki: "Bizi yanlış yola sevk eden habisler, bilesiniz ki büyük ölçüde din perdesine bürünmüşler, saf ve nezih halkımızı hep şeriat sözleriyle aldatagelmişlerdir."

BÜLENT TURAN (Çanakkale) - Çok bayatladı bunlar.

MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Devamla) - "Tarihimizi okuyunuz, dinleyiniz, görürsünüz ki milleti mahveden, esir eden, harap eden fenalıklar hep din kisvesi altındaki küfür ve melanetten gelmiştir." Mustafa Kemal bunu 1923'te söylüyor yani doksan üç yıl önce.

FUAT KÖKTAŞ (Samsun) - Baykal'ı da onlar yediler, haberin olsun.

MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Devamla) - Yine, Sayın Cumhurbaşkanınız bunları, tabii, reddedecektir, siz de reddedeceksiniz.

FUAT KÖKTAŞ (Samsun) - Bir mağdur da Baykal, onu da söyleyin.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen…

MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Devamla) - Yine, Mecliste 1924 yılında Cumhurbaşkanının nasıl seçileceği konuşulurken, Meclis neredeyse "Halk seçsin." kararı alırken Gazi kürsüye çıkıyor ve diyor ki: "Efendiler, Cumhurreisinin halk tarafından seçilmesi mahzurludur, vekillerin seçmesi daha iyidir. Nedenine gelince, yarın birisi çıkar, 'Beni halk seçti.' diyerek krallığını ya da diktatörlüğünü ilan etmeye kalkar, bu da demokrasiyi katleder." (CHP sıralarından alkışlar)

HÜSEYİN BÜRGE (İstanbul) - Siz halk tarafından seçilmediniz mi?

MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Devamla) - Doksan iki yıl önceki Mustafa Kemal'e "iki ayyaş" demeyi bırakıp biraz kulak verirseniz, sevgili kardeşlerim, daha iyi edersiniz.

HÜSEYİN BÜRGE (İstanbul) - Halk düşmanlığından vazgeçin.

MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Devamla) - Bu ülkede artık kadınlar sokakta yürüyemez oluyorsa, ben şu kürsüden ülkemin bütün kadınlarına sesleniyorum…

GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) - Ne alakası var ya?

HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) - Haksızlık ediyorsunuz.

MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Devamla) - Sevgili kadınlar, eğer bu Meclisin kadınları izin verir de bu başkanlık anayasası bu Meclisten geçerse, siz, değerli kadınlar, eğer sokaklarda özgürce yürümek istiyorsanız… (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) - Yapmayın ya!

RADİYE SEZER KATIRCIOĞLU (Kocaeli) - Reis paranoyasından kurtulun artık.

MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Devamla) - … sakın ha bu, Türkiye'yi bölme ve tek adam diktası oluşturma anayasa girişimine asla izin vermeyin kadınlar.

HÜSEYİN BÜRGE (İstanbul) - Seçilmiş adamdan korkunuz ne sizin?

MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Devamla) - Çünkü kadınlar, Londra'da bir parkta yürüyüş yapan kadını, genç kızı korkuttu diye yargılanan bir İngiliz'e İngiliz yargıç yedi yıl yedi gün hapis cezası veriyor.

RADİYE SEZER KATIRCIOĞLU (Kocaeli) - Londra neyle yönetiliyor, İngiltere? İngiltere neyle yönetiliyor Sayın Hatip?

MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Devamla) - Hanımefendi, dinleyin.

RADİYE SEZER KATIRCIOĞLU (Kocaeli) - Dinliyoruz.

GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) - Dinliyoruz da bir şey anlamıyoruz.

MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Devamla) - Diyor ki basın mensupları: "Ya, kadına elini bile sürmedi, niye yedi yıl yedi gün, çok fazla değil mi?" Diyor ki: "Yedi gün, o genç kızı korkuttuğu için ama yedi yıl, İngiliz kızlarını sokakta özgürce gezmeye korkuttuğu için." (CHP sıralarından alkışlar) Onun için, sevgili kardeşlerim, mutlaka ve mutlaka, tarihi artık -gerçekten, samimi söylüyorum- şu kafasında fesle gezen tımarhane kaçkınlarından öğrenmeyi bırakın, açın biraz okuyun. Okuyun, tarih derslerle dolu. (CHP sıralarından alkışlar) İnanın, tarih derslerle dolu. Ayşegül Terzilerin, Ebru Hanımların bu ülkenin sokaklarında özgürce gezebilmesi, bakın, gerçekten söylüyorum, özgürce gezebilmesi bugünlerde mümkündü ama şimdi Ebru Hanım bu ve diyor ki: "Ya, benim her yanım kapalıydı, bana niye saldırdılar?"

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Üniversitelere sokulmayan kızlara ne diyeceksin? O zaman niye konuşmadınız?

MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Devamla) - Şimdi, eğer bu ülkenin sokaklarında kadınların özgürce yaşamasına engel oluyorsanız Sevgili Osman Bak, ben sana bakmam, sen kendine bak kardeşim, boş ver. Ben konuşacağımı konuşacağım. (CHP sıralarından alkışlar)

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Sen onu da söyle.

73