Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
19. Dönem 4. Yasama Yılı
121. Birleşim 08 Haziran 1995 Perşembe

Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Font Küçült | Normal | Font Büyüt
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa
Tutanak toplam 95 sayfadır. Sorgulanan Sayfaların Yazıcı Versiyonu
odur ki, eğerdiniz. Şu anda savunduğunuz ve oynadığınız rol, maalesef ama maalesef, dünkünün, yani muhalefetteyken yaptığınız konuşmaların, eylemlerin 180 derece zıddıdır. İşte, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, bu Parlamentonun açmazlarından bir tanesi budur arkadaşlarım.

Dikkat buyurun, Meclis, hiçbir zaman yetkisini devretmemelidir. Şayet böyle yaparsanız, birileri de, geçmişte yapılmış olan birtakım ihtilalleri bir hak ittihaz edebilir. Meclis kendisine sahip çıkmalı, yetkisini kendisi kullanmalıdır; ama, çok acil bir durum söz konusu olsa -Allah vermesin, depremdir, savaş halidir ve sair- bir ay, iki ay gibi çok kısa bir zamanda yapılması gerekli olan acil bir durum söz konusu olsa ne olacaktır; o zaman yetki verilebilir. Sizin yapmış olduğunuz, şu tasarıyla getirmiş olduğunuz -6 bin küsur maddelik- kanunlardaki değişiklik yapma yetkisini -güya, size göre- Bakanlar Kuruluna vermek, Parlamentoyu devre dışı bırakmaktır. Bunu Anayasa Mahkemesi yüzde yüz bozar.

Ben, arkadaşlarımızın dikkatlerine arz etmek istiyorum. Elimdeki şu belge, birkaç tane yetki yasasının bozulmasıyla ilgili Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu kararları ihtiva etmektedir. İstirham ediyoruz; yetki almak isteyen bakanlar ve Hükümet ve yetki verecek, güya yetki devredecek bu İktidar partilerine mensup milletvekili arkadaşlarımız lütfetsinler de, şu Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçelerinden bir iki tanesine baksınlar. Geçmişteki yetki yasalarının iptaliyle ilgili gerekçeler, aynen sizin getirmiş olduğunuz bu tasarıda da mevcuttur. Lütfen, istirham ediyoruz, bu yanlışlığa tekrar tekrar düşüp, yarın Anayasa Mahkemesinden dönüldüğü takdirde, Sayın Başbakan "görüyor musunuz; işte, şunlar şunlar yapıldığı için, bugün, bu noktaya gelemedik" gibi serzenişlerde bulunmayınız. Biz, bu kürsüden, milletimizin ve sizlerin huzurunda diyoruz ki, bu yetki yasası, kesinlikle Anayasaya aykırıdır. Sizin "efendim, biz, uyum yasalarını çıkaracağız; Batılılar bize baskı yapıyor; bizim, yapmış olduğumuz Gümrük Birliği Antlaşmasında bu tip mükellefiyetleri kabul etmemiz gerekiyor" şeklindeki gerekçeleriniz, bu yetki yasasının geçerliliğini kanıtlamaz veyahut da bu Parlamentodan çıkmasının gerekçesi olamaz. Dolayısıyla, Meclis ve milletvekilleri sınavdan geçiyorlar; dikkat buyurun, biz, Parlamentonun kimliğini korumak mecburiyetindeyiz. Parlamento, yasa yapmakla mükelleftir; bu görevi başkasına devredemezsiniz; devrettiğiniz takdirde -tekrar tekrar altını çizerek söylüyorum- kesinlikle, bu, Anayasa Mahkemesinden dönecektir, yargıdan dönecektir; bu konuda, en ufacık bir endişeniz söz konusu olmasın.

Değerli arkadaşlar, Meclis, kendi yetkisini her şeyin üstünde tutmalıdır; yetkisine yapılacak her türlü müdahaleye de karşı çıkmalıdır. Bu yetkiye talip olan, şayet Hükümetse, buna da karşı çıkmalıdır; bir başkası ise, onlara da karşı çıkmalıdır; aksi takdirde, parlamenter rejimden söz etme hakkını haiz olamazsınız.

Hükümet, bugün, yasama organının, âdeta amansız bir rakibi durumuna gelmiştir. Hükümetin görevleri var; bu memleketin de çok ciddî problemleri var; eğitim problem; maalesef, bizatihi Hükümetin kendisi problem; çünkü, bugüne kadar, dördüncü yılına girmiş bir Hükümetin önünde, işsizlik, enflasyon, hayat pahalılığı, geçim şartlarının ağırlaşması, sağlık, eğitim, hepsi problem olarak duruyor.

Dün, Bağ-Kur ile ilgili olarak, KİT Komisyonunda görüşmeler yaptık. Hani, siz, sosyal güvenlik kurumlarını öncelikle bir araya getirecektiniz! Yine, Sayın Başbakanın ifadesiyle, en son sosyalist devlet yıkılmıştı! Her gün 250 milyar Türk Lirası faiz ödendiğini söyleyen ve bundan kurtulmanın gereğini ifade eden Sayın Başbakandı! Özelleştirme konusunda yaklaşık altı aydan fazla zaman geçti. Her geçen gün, 4 günde 1 trilyon lira kaybetmiş olan bu devletten bahseden yetkililer, bu konuyla ilgili çalışmalarını orta yere koyup seçim kazanmak yerine, seçimlere bile, hükümetin imkânlarını dayatma olarak kullanarak gitmişlerdir ve maalesef, Hükümet, istenilen değil, istenilmeyen bir duruma düşmektedir. Onun için, Hükümet, yasama organının bu yetkisine talip olmak yerine, kendi görevlerine dönmelidir. Parlamentonun üstünlüğü yerine, iktidarın çoğunluğu âdeta öne geçmiştir. Yasamadan çok yürütme ağırlık kazanmıştır; Meclisten çok, Hükümet önplandadır.

Bir yetki alıyorsunuz ki, aldığınız yetki, bir meseleyi çözmek, acil olan bir konuyu halletmek için değil; Meclisin yasama görevini almaktır. Yasama yetkisi, katî surette devredilemez; bunu özellikle vurgulamak istiyorum.

5

 
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki