Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
19. Dönem 4. Yasama Yılı
121. Birleşim 08 Haziran 1995 Perşembe

Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Font Küçült | Normal | Font Büyüt
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa
Tutanak toplam 95 sayfadır. Sorgulanan Sayfaların Yazıcı Versiyonu

BAŞKAN - (9/16) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu raporunun görüşmesine başlayacağız.

Komisyon?.. Yok.

Ertelenmiştir.

BAŞKAN - 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin 488 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili tasarının müzakeresine başlayacağız.

Komisyon?.. Yok.

Ertelenmiştir.

BAŞKAN - 606, 609, 624 ve 690 sıra sayılı, Kanun Hükmünde Kararnamelerle ilgili tasarıların komisyon yetkilileri buradalar mı? Yok.

Ertelenmiştir.

BAŞKAN - (9/22) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu raporunun görüşmesine başlayacağız.

Komisyon?.. Yok.

Görüşmesi ertelenmiştir.

(X)

BAŞKAN - Patent, Faydalı Model, Marka, Coğrafî İşaretler, Endüstriyel Tasarımlar, Yaş Sebze ve Meyve Ticareti, Toptancı Halleri, Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ile Gıda Konularının Düzenlenmesine ve Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun Mer'iyet ve Tatbik Şekli Hakkında Kanunun Bazı Hükümlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısı Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret, İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporlarının müzakerelerine başlıyoruz.

Komisyon?.. Burada.

Hükümet?.. Burada.

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar.

Raporun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Raporun okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir.

Tümü üzerinde söz isteyen?..

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Var, Sayın Başkan.

BAŞKAN - Grupları adına söz isteyen var mı efendim?

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Var, var!.. Bir defa tasarıyı oku bakalım, ne var ne yok.

BAŞKAN - Efendim, tasarıyı niye okuyalım; okuduk işte...

Buyurun Sayın Kapusuz; yetki belgenizi arkadaşlarınız göndersin.

Gruplar adına başka söz isteyen var mı?

MÜNİR DOĞAN ÖLMEZTOPRAK (Malatya) - Anavatan Partisi Grubu adına söz istiyorum Sayın Başkan.

CENGİZ BULUT (İzmir) - Sayın Başkan, yetki kanunu tasarısı dağıtılmadı.

BAŞKAN - Dağıtılmış efendim.

ÖMER EKİNCİ (Ankara) - Kanun tasarısının sıra sayısını bile bilmiyoruz.

BAŞKAN - Efendim, dağıtma tarihini size söyleyeyim: 2.6.1995 ve gündemin 20 nci sırasında.

CENGİZ BULUT (İzmir) - Sayın Başkan, bu tasarının görüşüleceğini şu anda öğrendik.

3

 
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Okul Gezisi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki