Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
20. Dönem 3. Yasama Yılı
115. Birleşim 03 Temmuz 1998 Cuma

Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Font Küçült | Normal | Font Büyüt
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa
Tutanak toplam 81 sayfadır. Sorgulanan Sayfaların Yazıcı Versiyonu
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliğine

İlgi : 17.6.1998 tarih ve A.01.0.GNS.n.10.00.02-13774 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız eki, Adana Milletvekili Sayın Yakup Budak ile Trabzon Milletvekili Sayın Kemalettin Göktaş'a ait yazılı soru önergeleri cevaplandırılarak ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Dr. İmren Aykut Çevre Bakanı

Trabzon Milletvekili Sayın Kemalettin Göktaş'ın 7/5450

Esas Numaralı Yazılı Soru Önergesinin Cevabı

Soru : İstanbul İli Kartal İlçesi sınırları içinde Soğanlık ve Çavuşoğlu Mahallelerinde kurulu Fransız Set Group Holding A.Ş. ve iştirakleri olan Anadolu Çimentoları T.A.Ş. Set Taş Sanayi Yatırım ve Ticaret A.Ş., Set Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş., Set Betoya Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. kuruluşları kısaca "Kartal Çimento Fabrikası" olarak faaliyet göstermektedir.

1. Kartal Çimento Fabrikası yıllardır meskûn mahal içinde kaldığı için bir milyon Kartal Halkına ve çevresine toz, gürültü ve görüntü olarak zarar vermektedir. Fabrika hakkında bu güne kadar herhangi bir işlemde bulundunuz mu?

2. Bir milyon Kartal Halkının şikâyetlerini dinlemek için Kartal İlçesine ve denetimde bulunmak için de Kartal Çimento Fabrikasına gittiniz mi?

3. Kartal Çimento Fabrikasının Kartıl Halkına ve çevreye verdiği zararları gidermek için neler düşünüyorsunuz? Bölge için herhangi bir projeniz var mı?

4. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Fransız Set Group Holding A.Ş. arasında 11.4.1996 tarihli noter tasdikli protokol gereği Kartal Çimento Fabrikası 31.12.1997 tarihinde tahliye edilmesi gerektiği ve bu konuda İstanbul Bölge İdare Mahkemesinin 20.4.1998 tarihli oybirliğiyle kararı varken İstanbul Valiliği Fransız Set Group Holding A.Ş.'ni dolaylı olarak desteklemiş ve bir milyon Kartal Halkının mezkûr problemlerini çözmeye çalışan İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 12.5.1998 tarihli yazısı ile engellemeye çalışmıştır. Bu konuda İstanbul Valiliğine her hangi bir uyarıda bulundunuz mu? İstanbul Valiliğinin çevre konusundaki duyarsızlığı hakkında ne düşünüyorsunuz?

Cevap : Çimento Fabrikalarının Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği ve 10 Şubat 1993 tarihinde Çevre Bakanlığı ile Çimento fabrikalarını temsilen Çimento Müstahsilleri Birliği arasında imzalanmış "Çimento Sanayi Çevre Deklarasyonu" ile getirilen esas ve standartlara uymaları gerekmektedir.

Bu çerçevede sözkonusu fabrikada toz emisyonları açısından;

1. Üretim metodu gereği elektrikli toz filtreleri ile donatılmış ünite bacalarında 75 mg/Nm3 toz emisyon sınır değerinin

2. Üretim metodu gereği elektrikli toz filitreleri ile donatılmamış ünite bacalarında 120 mg/Nm3 toz emisyon sınır değerinin, sağlanması gerekmektedir.

Çimento fabrikaları Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği kapsamında Bakanlığımızca takip edilmektedir. Anadolu Çimentoları T.A.Ş. nin 19.4.1995 tarihli yazısı ekinde Bakanlığımıza intikal eden, fabrikada mevcut 20 adet ünite bacası toz emisyon ölçümlerinden, bu bacalarda toz emisyon sınır değerlerinin sağlandığı anlaşılmaktadır.

Fabrikaların mahallinde incelenmesi, bazen Bakanlığımız teknik elemanlarınca yapılmakta, bazen de ilgili valilikten fabrikanın mahallinde çevre mevzuatı kapsamında incelenmesi talep edilmektedir. Kartal Çimento Fabrikası ile ilgili gelen şikâyetler de İstanbul Valiliğine iletilerek fabrika ile ilgili bilgi istenmiştir.

Nitekim, İstanbul Valiliğinden Bakanlığımıza gönderilen 21 Mayıs 1998 tarih ve 867 sayılı yazıda; "Anadolu Çimentoları T.A.Ş. (Set Çimentoya ait Kartal Çimento Fabrikası) ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Millî Emlak Genel Müdürlüğü arasındaki hukukî ihtilaflara yönelik yargı kararlarının ve konuya ilişkin idarî kararın İstanbul Valiliği tarafından incelendiği, Büyükşehir Belediyesinin haksız el atması olayını gerçekleştirmiş olduğu, çimento fabrikasının faaliyetini sürdürmesine engel bir durumun sözkonusu olmadığı, ancak proje önerisinin başvuru ile yetkili makamca incelenmesinin uygun olacağı hususu belirtilmektedir."

Ayrıca, aynı yazıda; Set Çimento Fabrikasına İstanbul Çevre İl Müdürlüğü elemanlarınca da 12.5.1998 tarihinde gidilmiş olduğu, tesiste üretime ait hiç bir faaliyetinin olmadığı ve fabrikanın yıkılan bölümlerinin belirlendiği bir tutanağın tutulduğu da belirtilmektedir.

Konuya ilişkin olarak, Bakanlığımızın talebi üzerine İstanbul Valiliğinden alınan 29 Haziran 1998 tarih ve 1076 sayılı yazıda da;

Kartal İlçesindeki Anadolu Çimentoları A.Ş.'ne ait çimento fabrikasının maden işletme ruhsatı ve çimento üretim imtiyazının bulunduğu ve Kartal Kaymakamlığınca 1960 tarihinde verilmiş 2 adet Gayri Sıhhi Müessese ruhsatının mevcut olduğu,

17.2.1998 tarihinde çimento fabrikasına sabah saat 09.00'da gelerek yıkıma başlayan belediye zabıta ekiplerinin faaliyetinin ilgili şirketin başvurusu üzerine mevcut hukukî durumun incelenerek saptanabilmesi için saat 14.00'de durdurulduğu ve idarî yargı tarafından verilen tüm kararların şirket lehine olmasına rağmen fabrikanın şimdiki mahalden kaldırılmasının hukukî bir çerçeve içerisinde gerçekleştirilmesine yönelik çalışmaların valilikçe sürdürüldüğü belirtilmektedir.

72

 
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Okul Gezisi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki