Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
20. Dönem 3. Yasama Yılı
105. Birleşim 19 Haziran 1998 Cuma

Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Font Küçült | Normal | Font Büyüt
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa
Tutanak toplam 87 sayfadır. Sorgulanan Sayfaların Yazıcı Versiyonu
ada, 2 nolu parselde kayıtlı Hazineye ait taşınmazlar üzerinde karides yetiştirme tesisi kurulmasının istendiğinin belirtilerek Bakanlığımızın izninin istenmesi üzerine, Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca mahallinde yapılan inceleme sonucunda hazırlanan 1.7.1997 tarihli raporda;

- 171 ada, 1 nolu parselin I inci derece doğal sit alanında kaldığı,

- 168 ada, 2 nolu parsel ile 200 ada, 1 nolu parselin tamamının 1 inci derece doğal sit alanında, kısmen de 1 inci derece arkeolojik sit alanında kaldığı belirtilmiştir.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun "Su ürünleri üretim Tesisleri" ile ilgili 19.4.1996 gün ve 440 sayılı İlke Kararı ile kuluçhanesiz tesislerin, 1 inci, 2 nci, 3 üncü derece doğal, 3 üncü derce arkeolojik ve kentsel sit alanları içinde zorunlu ihtiyaçları (wc, bekçi kulubesi, depo) karşılayan tesisler yapılabileceğine, bunlardan; 1 inci derece doğal sit alanlarında 50 m2 kapalı alan, 2 nci ve 3 üncü derece doğal, 3 üncü derece arkeolojik ve kentsel sit alanlarında 150 m2 kapalı alanı geçmeyen tesisler kurulmak kaydı ve ilgili koruma kurulundan izin almak koşuluyla yapılmasının uygun olduğuna karar verilmiştir.

25.7.1997 gün ve 3248 sayılı yazımız ile; 168 ada 2 nolu parselin ve 200 ada, 1 nolu parselin 1 inci derece arkeolojik sit alanında kalan kısımlarında herhangi bir uygulama yapılmaması, 19.4.1996 gün ve 440 sayılı İlke Kararına uyulması, uygulama projelerinin Antalya Koruma Kurulunda onaylanması ve bu hususlarda kira sözleşmesine madde eklenmesi koşuluyla, parsellerin kiralanmalarının 2863 sayılı yasanın 14 üncü maddesi uyarınca sakınca görülmediği Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğüne ve anılan firmaya bildirilmiştir.

İlgili firmanın projeleri Antalya Koruma Kurulunda değerlendirilmiş, Kurulun 8.12.1997 gün ve 3578 sayılı Kararıyla sözkonusu parsellerin arkeolojik ve doğal sit alanında kalan kısımlarının miktarlarının belirlenmesi istenmiş, bu çalışma ve konu ile ilgili diğer Kamu Kuruluşlarının uygun görüş yazılarının Koruma Kurulunda değerlendirilmesi sonucunda; 14.1.1998 gün ve 3660 sayılı Karar ile 1 inci derece arkeolojik sit alanı dışında kalan 1 inci derece doğal sit alanındaki karides üretimine ilişkin yerleşim projesi uygun bulunmuş ve uygulamanın Antalya Müze Müdürlüğü ile Antalya Koruma Kurulu Müdürlüğü uzmanları denetiminde yapılmasına karar verilmiştir.

Kale Kaymakamlığının 3.7.1996 gün ve 574 sayılı yazı ile, Çayağzı Mevkii, Burguç ve Karaemlik Çaylarının balık üretim yeri olarak S.S. Kale Su Ürünleri Kooperatifince kullanılmakta iken, kira sözleşmesinin süresinin dolması nedeniyle aynı kooperatife kiralanması için görüş sorulmuştur.

Antalya Koruma Kurulunun 19.12.1996 gün ve 3213 sayılı Kararıyla, Kale İlçesi, Burguç ve Karaemlik Çaylarının 1 inci derece arkeolojik ve doğal sit alanında kalması nedeniyle ve belediyenin önerisi doğrultusunda kiraya verilmesinin uygun bulunmadığına karar verilmiştir.

19.2.1997 gün ve 627 sayılı yazımızla Burguç ve Karaemlik Çaylarının kiraya verilmesinin 2863 sayılı Yasanın 14 üncü maddesi uyarınca uygun görülmediği Antalya Valiliğine, Kale Belediyesine, Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğüne bildirilmiştir.

Yüksek Kurulun 19.4.1996 gün ve 416 sayılı İlke Kararı uyarınca 1 inci derece arkeolojik sit alanları, korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanlarıdır.

Palmar Su Ürünleri Endüstrisi A.Ş.

Manavgat/Antalya

Antalya : 3.12.1997

Servis : İç Ticaret Şubesi

Sayı % 163100/6665

Yazımızın T. : 20.11.1997

Yazımızın S. : -

Özü : Satış Bedeli Hk.

Ek İlgi : Yukarıda tarih ve sayısı belirtilen yazınız.

Bilirkişi Raporu

Antalya Ticaret ve Sanayi Odasının vaki daveti üzerine tarafımıza intikal eden, Palmar Su Ürünleri Endüstrisi A.Ş.'nin yazımızda bahsi geçen, karides üretme tesisinin satış bedeli ile ilgili taleplerine binaen mezkûr mahallere gidilerek.

İlimiz Manavgat İlçesine bağlı Gündoğdu Köyü, Kartlar Mahallesi sınırları içerisinde kurulu bulunan, mülkiyeti Palmar Su Ürünleri Endüstrisi A.Ş.'ye ait, karides üretme tesisi incelenmiş olup; yapılan inceleme ve araştırmalar neticesinde sözkonusu arazi üzerinde karides havuzları, kuluçkahane, paketleme binası, kazan dairesi, bakım binası, soğuk hava depoları, trafo binası, bekçi evi, yemekhane, vb. tesisler ile denizden su alma istasyonu ve arıtma tesislerinin olduğu görülmüştür. Ayrıca deniz suyunu terfi hattının, deşarj hattının ve havuzlara su dağıtma hattının çelik borular ile yapıldığı tespit edilmiştir. Arıtma suyunun tekra denize deşarjı da yapılmaktadır. Havuz tabanı ve yan çeperleri % 98'lik killi toprak ile sıkıştırılmıştır.

Bütün bu özellikler neticesinde sözkonusu karides çiftliğinin;

Arazi Değeri : 1 750 000 USD

Binalar ve Havuzların Değeri : 28 500 000 USD

79

 
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Okul Gezisi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Milli Saraylar

Milli Saraylar

Kuruluşu Cumhuriyetin ilk yıllarına dayanan Milli Saraylar, zaman içerisindeki katılımlarla birlikte, iki saray, üç köşk, beş kasır, üç müze ve iki fabrikayı bünyesinde barındırmaktadır.

Milli Saraylar Sitesi

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki