Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
27. Dönem 4. Yasama Yılı
10. Birleşim 27 Ekim 2020 Salı

Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Font Küçült | Normal | Font Büyüt
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa
Tutanak toplam 96 sayfadır. Sorgulanan Sayfaların Yazıcı Versiyonu
Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN - Önerge hakkında konuşmak isteyen Adana Milletvekili Orhan Sümer.

Buyurun Sayın Sümer. (CHP sıralarından alkışlar)

ORHAN SÜMER (Adana) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin 28'inci maddesi üzerine vermiş olduğumuz önergeyle ilgili söz almış bulunmaktayım. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Görüşmekte olduğumuz kanun teklifinin 28'inci maddesiyle, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 3'üncü maddesinde değişiklik yapılıyor. Teklifte toplum sağlığını korumak amacıyla vatandaşı yanıltacak, taklit, tağsiş ürünlerin reklamına, üretimine ve pazarlamasına para ve hapis cezası getiriliyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak vatandaşların yararına olacak her konuyu destekledik, desteklemeye devam edeceğiz ancak keyfîliğe, adam kayırmacılığa, yandaşı kollamaya dün de karşıydık, bugün de karşıyız. Madde vatandaşı kandırana, ayıplı mal üretip satana para, hapis cezası getiriyor ama bunu tespit edecek olan kimdir, hangi kurumdur, bu konuda net bir söylem yoktur. İktidarın keyfî tutumlarla yasaya hatta Anayasa'ya aykırı işler yapabileceğini ne yazık ki yıllardır görüyoruz. Yasa teklifinin maddesi bu şekliyle kabul edilirse yarın bilim insanları, dernekler, üniversiteler, meslek odaları keyfî olarak siyasal iktidarın cezai yaptırımlarına maruz kalacaklardır.

Değerli milletvekilleri, söylemde özgürlük olmadı mı sonuçlar mutlaka yanlış olur. Tarım alanlarında yapılan "İktidardan taraf olmayanlar bertaraf olur." baskısını en azından bu alandan kaldıralım. Gönül isterdi ki gıda tarım kanunuyla ilgili görüşülen teklif, başta ülkemizin tarım kenti hâline gelmiş ancak son yıllarda öksüz bırakılmış şehirlerimize ve seçim bölgem, memleketim Adana'ya can suyu olsun ama ne yazık ki öyle değil. AKP iktidarının bu ülkeye yaptığı en büyük kötülük, Türkiye'yi tarım ürünü ithal eder duruma düşürmektir. Zira AK PARTİ hükûmetlerinin yönetimde olduğu tüm dönemlerde, çiftçilere verilen destekler yetersiz olmuştur. Ürün girdileri şirketler tarafından sürekli artırılmış, çiftçilerin binbir eziyetle, çileyle elde ettiği ürünlerinin fiyatı, maliyetlerinin altında kalmıştır.

Çiftçinin sömürüsü sürerken tüketiciler de aynı şekilde tüccarlar tarafından sömürülmektedir. Sonunda çiftçi, ekin yetiştirmeye değil yaşam savaşı vermeye başladı. Türkiye'de çiftçi sayısı son on iki yılda yüzde 48 azaldı, tarım alanları son on sekiz senede yüzde 12 düştü, sebze bahçeleri aynı dönemde yüzde 15 küçüldü. 2002 yılında AKP iktidara geldiğinde, Türkiye'nin tarım alanı 26 milyar hektardan şu anda 20 milyon hektara geriledi. Ekilen tarım alanları 18 milyon hektardan 13 milyona düştü. Çiftçi kendi toprağına maalesef küstü, traktörüne haciz geldiği için toprağı sürmeyi bıraktı. 5 milyon hektardan fazla tarım arazisi, maddi imkânsızlıklar nedeniyle maalesef ekilemiyor.

Değerli milletvekilleri, eskiden "Türkiye, tarım ülkesi." denirdi, şimdi ise Türkiye, ithal tarım ürünleri ülkesi hâline getirildi. Ayçiçeğini Rusya'dan, arpayı Ukrayna'dan, buğdayı Amerika'dan, mercimeği Kanada'dan, nohudu Meksika'dan ithal eder duruma geldik. Tohumlarımızın tamamı ithal oldu maalesef. Türk tohumunu, tütününü, pamuğunu kendi memleketimize yabancı hâle getirdiniz. Yakın tarihe kadar tüm dünyanın bildiği Türk tütünü vardı. Türk tütünü ihracatın göz bebeğiydi, hem dünyaya ihraç ediliyor hem de yerli ve millî sigaralar üretiliyordu. Peki, sonra ne oldu? 2002 yılından sonra özelleştirmeyle maalesef öksüz bırakıldı. Anadolu'nun verimli toprakları ve ürünleri artık yok. Tüm ülkemizde verimli topraklar dururken maalesef Sudan'dan tarım arazisi kiralayan, çiftçiye sırtını dönen bir iktidar var; milletin efendisi olan köylüye hesap vermeye mecburdur. Yakın zamanda, tarım arazisi imara açılan çiftçiler, karpuz üreticisi, beyaz altın pamuğun sevdalısı, narenciye üretiminin başkenti olan Adanalı hemşehrilerim ilk fırsatta bu hesabı soracaktır iktidardan.

Konuşmamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tarım ve çiftçinin ne kadar önemli olduğunu belirten sözleriyle tamamlamak istiyorum, belki bu lafları Tarım Bakanımız duyar: "Dünyada zaferlerin iki vasıtası vardır; biri kılıç, diğeri saban. Hakiki zafer kılıçla değil, sabanla yapılandır. Türk çiftçisi bir eliyle kılıcını kullanırken diğer eliyle de sabanı topraktan ayırmadı. Eğer milletimizin çoğunluğu çiftçi olmasaydı biz bugün dünya üzerinde bulunmayacaktık." Milletimizin yüzlerce yıldır topraktan ayırmadığı saban, AKP iktidarıyla ne yazık ki elden düşmüştür.

Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.

28'inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.

29'uncu madde üzerinde 1 önerge vardır, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 221 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 29'uncu maddesinin teklif metninden çıkarılmasını ve diğer maddelerin buna göre teselsül ettirilmesini arz ve teklif ederiz.

90

 
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki