Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
27. Dönem 4. Yasama Yılı
6. Birleşim 15 Ekim 2020 Perşembe

Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Font Küçült | Normal | Font Büyüt
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa
Tutanak toplam 109 sayfadır. Sorgulanan Sayfaların Yazıcı Versiyonu
hiç kimse yok. Bu usulle yasama yapılamaz, bu usulle denetim yapılamaz, yapılırsa da hiçbir anlamı olmaz.

Bakın, bu akşam bazı kanun maddelerini tuttuk, iptal ettik "Bunlara gerek yoktur." dedik, kısa kestik; sabaha kadar çalışacaktık, bu saatte -işte, saat biri geçiyor- 01.00'de bitirmiş oluyoruz. Ama bunların tartışılması lazımdı, siyasi sorumluluğu olan kişilerle beraber görüşülmesi lazımdı. Önümüzde bütçe var. Sadece bütçe görüşmelerine yürütme erkinden sayın bakanlar geliyor. Bütçe görüşmeleri sırasında hiç olmazsa denetim görevimizi yerine getirmemiz lazım. 2019 yılında 1 trilyon liraya yakın -1 trilyon, milyar değil- harcama yapılmış, bu millet adına harcama yapılmış. Biz de bu millet adına seçilmiş milletvekilleri olarak görevimizi yapıp o harcamaların usulüne uygun yapılıp yapılmadığını sormak zorundayız. Hepimizin görevi budur. Yasama yaparken de aynı şekilde bu sorumluluğu müdrik olmak durumundayız.

Bugün yaptığımız yasa hayırlı olsun ama gereken özenden yoksundur maalesef değerli arkadaşlarım. Onun için, bu konuyla ilgili olarak bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak oyumuz maalesef olumlu değil. Olumlu olan bazı maddeler var, onları destekledik. Eleştirilerimiz olmasına rağmen -Büyükşehir Yasası'nda olduğu gibi- destekliyoruz ama çok daha iyi bir şekilde tartışılıp eksiklikleri, noksanlıkları düzeltilebilirdi. Ben eminim, o desteklediğimiz, çıkması gereken kanun maddeleri birkaç ay sonra yine önümüze gelecek; eksik, yanlış yapılmış diye önümüze getirilecek tekrar. Şimdiye kadar da böyle oldu.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Tamamlayalım lütfen.

BÜLENT KUŞOĞLU (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Bakın, şimdiye kadar çıkan kanunların çoğu birbirini tekrar eden; daha önce gereken tartışmalar yapılmadığı için, eksik çıktığı için, eksik kaldığı için tekrar önümüze gelen kanun maddeleri. Maalesef bu hataları çok sık yapıyoruz.

Kusura bakmayın, ben gecenin bu saatinde biraz ukalalık yapmış gibi oldum, yaşıma verin lütfen.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum, tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Oyumuzun renginin de olumsuz olacağını belirtiyorum.

Saygılar sunuyorum efendim. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teklifin tümü açık oylamaya tabidir.

Açık oylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Oylama için iki dakika süre vereceğim. Bu süre içinde sisteme giremeyen üyelerin teknik personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin oy pusulalarını, oylama için verilen süre içinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ve Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ile 17 Milletvekilinin Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi açık oylama sonucu:

"Kullanılan oy sayısı : 300

Kabul : 246

Ret : 54 (x)

Kâtip Üye

İshak Gazel

Kütahya Kâtip Üye

Bayram Özçelik

Burdur"

Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.

Gündemimizde başka bir iş bulunmadığından alınan karar gereğince kanun teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için 20 Ekim 2020 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.

Kapanma Saati: 01.10

109

 
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki