Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
27. Dönem 4. Yasama Yılı
6. Birleşim 15 Ekim 2020 Perşembe

Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Font Küçült | Normal | Font Büyüt
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa
Tutanak toplam 109 sayfadır. Sorgulanan Sayfaların Yazıcı Versiyonu
MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Bu, bir niyet okumasıdır, zira Genel Başkanımız bu ifadeleri kullandıktan sonra Anayasa Mahkemesinin yeniden yapılandırılmasını teklif ederken, bunun devamında başka bir ayrıntıya dair bir ifadede, bir değerlendirmede bulunmadı. Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yerleşik hâle getirildiği süreçte, Anayasa Mahkemesinin de bu kapsamda bir değerlendirmeye tabi tutulmasını teklif etmişti. Kaldı ki bu, MHP'nin tek başına yapabileceği bir şey değil, bunun ne şekilde gerçekleşeceği yüce Meclisin de malumudur.

Burada, Divan-ı Ali'nin fonksiyonlarını ifade ederken, Genel Başkanımızın bahsettiği yüce mahkemenin fonksiyonlarının dünyada örneklerinin neler olduğunun da bahsedilmesi uygun olurdu diye düşünüyoruz. Bu noktada, Milliyetçi Hareket Partisinin değerlendirmesi ve bu konunun ayrıntısı süreç içerisinde ortaya çıkacaktır. Bunları bizler ifade edeceğiz fakat Türkiye'nin hukuk devleti olma vasfını zedeleyecek, ortadan kaldıracak girişimlerin yanında değil, tamamen karşısında, hayatımız boyunca, siyasi hayatımız boyunca tamamen karşısında bulunduğumuzu yeniden tekrar etmek ister, teşekkür ederim.

X.- KANUN TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) Kanun Teklifleri (Devam)

1.- Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ve Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ile 17 Milletvekilinin Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/3113) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 228) (Devam)

BAŞKAN - Aynı mahiyetteki önergeler üzerinde ikinci söz, İYİ PARTİ Samsun Milletvekili Sayın Bedri Yaşar'ın.

Buyurun Sayın Yaşar. (İYİ PARTİ sıralarından alkışlar)

BEDRİ YAŞAR (Samsun) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Tabii, görüşmelerin sonuna geldik. Aslında, yetmiş beş gün öncesinden bu programın -biz de biliyoruz ki- bütçenin Plan ve Bütçeye sunulması lazım. Tabii, gün geldi, daraldı, bugün gecenin bu saatinde de bunu yetiştirmeye çalışıyoruz. Aslında, konunun özü, bundan önceki bütçe performansa dayalı olarak hazırlanmıştı, bundan sonraki de programa dayalı yani bu bir iki günde bunun hazırlanmayacağını hepimiz biliyoruz. Anlaşılan o ki şu an tasarladığınız şekilde program bütçeye uygun olarak tahmin ediyoruz bütçe çalışmaları yapılıyor. Burada ne oluyor? Önce işlemler yapılıyor, arkasından da kanunlar düzenleniyor. Bunu, ben şahsen Parlamentoya bir hakaret olarak algılıyorum. Parlamentonun önce kanunları çıkarıp ve bu çıkan kanunlara göre de bu düzenlemelerin yapılması lazım.

Tabii, burada planlamadan bahsediyoruz, programdan bahsediyoruz. Maalesef, şu ana kadar Hükûmetinizin tutturduğu herhangi bir rakam yok. İşte Onuncu Kalkınma Planı'nda demişiz ki: "2023 yılı hedefimiz 2 trilyon dolar." On Birinci Kalkınma Dönemi'nde bunu revize etmişiz, demişiz ki: "2023 hedefimiz 1 trilyon 80 milyar." Yeni Ekonomi Programı'nda da bunu 875 milyara düşürmüşüz. Yani her sene performans bütçesinin performansının artması lazım gelirken senelere göre revize etmişsiniz. Aynı şekilde, 2023 hedefinde kişi başına düşen millî gelir 25 bin dolar derken On Birinci Kalkınma Planı'nda bunu 12.244 dolara, Yeni Ekonomi Programı'nda da 12.500 dolara revize etmişsiniz. İhracat aynı; 500 milyar dolar 2002'den beri, son Cumhurbaşkanlığı seçimi de dâhil, ihracat hedefiniz 500 milyar dolardı ama On Birinci Kalkınma'da bunu 226'ya, şu anda 184 rakamına düşürdünüz. İşsizlik aynı şekilde; Onuncu Kalkınma'da yüzde 5, On Birinci Kalkınma'da yüzde 10, Yeni Ekonomi Programı'nda da yüzde 10,9; bugünkü açıklanan rakamlar da 11,75. Dolar hedefi, Yeni Ekonomi Programı'nda 8,2 yani şu an neredeyse 7,9 yani 2023 hedefini daha bugünden tutturmuşuz, herhâlde en başarılı olduğumuz alan bu; üç günde, üç yıllık hedefleri tutturmak gibi bir rekor kırmışız.

Arkadaşlar, bu yaptığımız planlar, programlar uymadığı sürece konuştuklarımızın hiçbir anlamı yok, sizin ortaya koyduğunuz hedeflerin hiçbir tanesi tutmuyor. Hani, bu şehirler arası otobüs şirketleri var. İşte, diyelim ki İstanbul Seyahat. İstanbul Seyahat iflas edince Yeni İstanbul Seyahat oluyor veyahut da Öz birlik İstanbul Seyahat oluyor; başına "yeni" koymayla Türkiye'de hiçbir şey değişmiyor.

Sizde de her gelen bakan… Millî Eğitim Bakanı geliyor, diyor ki: "Yeni bir program yapıyoruz." Hatırlayın, 500 bin tablet dağıtıyordunuz, FATİH Projesi'ydi; bugün, maalesef, internet üzerinden 1,5 milyon civarında öğrencimiz sisteme ulaşamıyor. Nerede sizin tabletleriniz?

Bakın, arkadaşlar, asıl olan bu hedefleri tutturmak. Siz bu hedefleri tutturamadığınız zaman ne oluyor, biliyor musunuz? Bizim iş dünyası, iş dünyasındaki arkadaşlarımız kendilerine göre plan ve programlar yapamıyorlar. Ne oluyor? Türkiye'deki şirketlerin ortalama ekonomik ömrü on yıl yani Türkiye'deki şirketlerin yaşı yaklaşık on yıl. Peki, bir şirkette ortalama en fazla çalışan beş yıl yani çalışanların ortalamasına bakıldığı zaman beş yıl. E, bu karamsar ortamda insanlar nasıl önlerini görsünler, nasıl hedeflerine ulaşsınlar? Siz, plan ve programı orta yere koyamadığınız sürece, Türkiye ekonomisinin bir tarafa

105

 
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki