Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
27. Dönem 2. Yasama Yılı
90. Birleşim 18 Haziran 2019 Salı

Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Font Küçült | Normal | Font Büyüt
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa
Tutanak toplam 75 sayfadır. Sorgulanan Sayfaların Yazıcı Versiyonu
Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle, bugün ve dün gündemde olan bir hakikat üzerine bir şey söylemek isterim. Aslında bir siyasi katliam olan Mursi cinayeti üzerine yapılan konuşmalarda, aynıyla Türkiye'deki uygulamaları görmeyip sadece Mısır üzerinden yorum yapmak bir politik akıl devşirmedir. Türkiye'de şu anda hapishanelerde binlerce hasta mahpus söz konusudur. Biraz önce grup sözcümüz de dile getirdi, şu anda, Selahattin Demirtaş, hiçbir hukuki gerekçe göstermeden, ceberutça, hukuksuzca, faşizan yöntemlerle yargılanmaktadır; bu hakikati görmeyip Mursi hakikati üzerinden siyaset yapmak da bir tutarsızlıktır.

Beyin göçüne gelince, beyin göçü sadece mühendislikle alakalı olmayıp -elbette ki bu konuda konuşmak, düşünce üretmek, görüş belirtmek gerekmektedir, ancak- Türkiye'de bilimle iştigal eden, Türkiye'nin ekonomik, sosyal, kültürel, bilimsel yönden gelişmesini amaçlayan bilim insanlarının tamamı bir çalışma güvencesizliğiyle karşı karşıya olup ekonomik, sosyal ve siyasal sebeplerle yurt dışına farklı ülkelere göç etmekte, bir tür sürgün, gönüllü sürgün veya siyasi mülteci hâline dönüşmektedir.

Düşünsenize, sağlık emekçilerinin, sağlık alanında çalışan bilim insanlarının "Savaş bir halk sağlığı sorunudur." demesinden kaynaklı olan yargılamalar aslında dünya hukuk tarihine bir yüz karası olarak geçmiştir. Kaldı ki meşru bir gerekçeye dayanmayan savaş, sadece bir halk sağlığı sorunu değil, insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur da aynı zamanda.

Şu anda Türkiye dışında bulunan ve örneğin Nobel Ödülü'nde de karşılaştığımız gibi onun üzerinden politika devşirmeye çalışıldığı durumlara bakıldığında şöyle bir hakikatle karşılaşılıyor: Aslında kendi ülkesinde son derece geniş üretim alanları söz konusuyken tıpta, mühendislikte, farklı iş ve üretim alanlarında kendi ülkesinde ekonomik, sosyal sebepler nedeniyle iş bulamayan insanların yurt dışına gitmesi ve yurt dışında üretmiş, yaratmış, var etmiş olduğu şeylerin de ne yazık ki ülkemize bir katkısının olmaması -elbette ki dünya insanlığına bir katkısı var ama- bizim için trajik bir durumdur. Bu nedenle, sadece mühendislik alanında değil, sosyal, siyasal, kültürel, tıp, sanat ve benzeri tüm alanlarda çeşitli sebeplerle yurt dışına gitmek zorunda kalmış insanlarımızın bir beyin göçü olduğunu, bunun ülkemize çeşitli kayıplarının söz konusu olduğunu, bilgi, beceri, üretim bakımından çok büyük kayıplara yol açtığını hepimiz biliyor ve görüyoruz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Toparlayın lütfen Sayın Bülbül.

KEMAL BÜLBÜL (Devamla) - Teşekkür ederim, tamamlıyorum.

O nedenle, beyin göçüne sebep teşkil eden ekonomik, sosyal durumların, siyasal durumların ortadan kaldırılması ve yurt dışında bulunan insanlarımızın burada çalışma, üretme ortamlarının sağlanması gerektiğini düşünüyorum.

Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (HDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

CAHİT ÖZKAN (Denizli) - Sayın Başkan…

BAŞKAN - Buyurun Sayın Özkan.

CAHİT ÖZKAN (Denizli) - Sayın Başkan, hatip kürsüde -tırnak içerisinde- "Mursi'yi burada rahmetle yâd edip Türkiye'de yapılan yargılamaları, faşizan uygulamaları görmezden gelmek" ifadesiyle Türkiye'nin anayasal düzenine ilişkin uygulamaları da darbeci bir anlayışla ifade etmiştir. Bunu kayıtlara geçirmek için ifade ediyorum: Eğer biz darbeleri doğru anlamazsak bu ülkenin refahına, özgürlüğüne, demokrasisine, hukuk devleti ilkelerine asla katkı sağlayamayız.

Bakınız, darbecilerin yaptıkları ile siyasetçilerin yaptıkları arasındaki en büyük benzerlik ülkenin ekonomik kaynaklarını kimin, kimler arasında, nasıl paylaştıracağıdır.

GARO PAYLAN (Diyarbakır) - Hah, tam orası!

CAHİT ÖZKAN (Denizli) - Her ikisi de bunu değerlendirir. Darbeciler derler ki: "Biz bu ülkenin ekonomik kaynaklarını petrol şirketleriyle, silah baronlarıyla, faiz lobileriyle, çıkar çevreleriyle paylaşacağız."

GARO PAYLAN (Diyarbakır) - Tam öyle yapıyor!

CAHİT ÖZKAN (Denizli) - Ama siyaset kurumu yani millî iradeden destek alan çevreler ise derler ki: "Hayır, bu ülkenin ekonomik kaynaklarını, yer altı ve yer üstü…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Tamamlayın lütfen.

CAHİT ÖZKAN (Denizli) - "…kaynaklarını, 82 milyonun kardeşçe yaşayacağı demokratik bir ülkede sadece aziz milletimizle paylaşacağız. İnsan kaynaklarını da zenginliklerini de sadece milletimizle paylaşacağız." Bu anlayışa dayanır.

Bakın, Mursi'nin uğramış olduğu Sisi darbesine bakacak olursak, Türkiye'ye karşı gerçekleştirilen bütün darbe teşebbüslerine bakacak olursak her birinin arkasında faiz lobileri, silah baronları, petrol şirketleri vardır ve yine Türkiye'ye kasteden terör örgütlerinin arkasındaki destekçiler de Sisi'nin destekçileriyle aynıdır. Bunu da Genel Kurulun dikkatine sunuyorum.

Teşekkür ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

27

 
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki