Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
27. Dönem 2. Yasama Yılı
78. Birleşim 15 Mayıs 2019 Çarşamba

Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Font Küçült | Normal | Font Büyüt
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa
Tutanak toplam 53 sayfadır. Sorgulanan Sayfaların Yazıcı Versiyonu
sadece Kapadokya'nın yerlerini "Ihlara" olarak değiştirip bunu AK PARTİ grup başkan vekilimize takdim edeceğim. Onların imzasıyla Genel Kurula geldiğinde de Aksaray'ımız için, Türkiye'miz için biz "evet" diyeceğiz. Çünkü Aksaray Kapodakya'yla aynı tabii, tarihî ve kültürel değerlere sahip. Siz bir elmayı bu şekliyle ikiye ayırmış oluyorsunuz.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kapadokya'nın incisi Ihlara Vadisi'dir. Allah'ın ateşe, suya ve rüzgâra yüklemiş olduğu görevle oluşan eser ilk Hristiyanları koruyup gözeten derin bir vadidir. Dik kaya duvarlarına oyulmuş mağara evleri, mabetleri ve yamaçlarına kurulmuş köyleriyle içinden geçen Melendiz Çayı, ona eşlik eden yeşil bahçeleriyle mucizeler dehlizidir. Kapadokya'nın en büyük manastırı Selime Manastırı, kervan yolu, kiliseleri ve manzarasıyla yine bu bölgenin gözdesidir. Peri bacalarıyla yılda 300 bine yakın yabancı, yerli turistin geldiği, seyrettiği güzel bir yerdir. Yine bölgemizde Saratlı ve Kırkgöz yer altı şehirleri bulunmaktadır. Tarih ve kültür cenneti Güzelyurt bu yörenin görülmesi gereken, korunması gereken yerlerindendir. Yine Sultanhani ve Yunus Emre'nin Çilehanesi ve Tapduk Emre'nin mezarının bulunduğu yerler, bu yerlerin tamamı Kapadokya'da birer değerdir. Dolayısıyla buraların da korunması, gelecek kuşaklara aktarılması için ya bu yasanın içine alınması ya da Ihlara alan yasası olarak yeni bir yasanın kabul edilmesini yüce Meclisten saygıyla arz ediyor, Kapadokya'nın bir parçası olan Ihlara Vadisi, yine Güzelyurt'taki Kilise Cami, açık hava müzesi, Selime…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Buyurun Sayın Erel.

AYHAN EREL (Devamla) - …Anadolu'nun en büyük kervansarayı olan Sultanhanı…

HASAN ÇİLEZ (Amasya) - Orası restore edildi, değil mi?

AYHAN EREL (Devamla) - Edildi, evet, emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

…Aksaray'ın doğal güzelliği Hasan Dağı ve Eğri Minare'miz, Narlıgöl'müzle Kapadokya'nın devamı olan Aksaray'ın da ya bu kanun kapsamına alınmasını ya da yeni bir kanunla korunmasını teklif ediyor, hepinize saygılar sunuyorum.

Sağ olun. (İYİ PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

1'inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… 1'inci madde kabul edilmiştir.

Sayın Bülbül…

SÜLEYMAN BÜLBÜL (Aydın) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum.

Türkiye'nin en önemli arı yetiştirme ve bal üretim merkezlerinden biri olan Aydın ilinin Nazilli, Kuyucak, Sultanhisar, Yenipazar, Köşk, Karpuzlu, Çine ve Koçarlı ilçelerinde arı ölümleri artarak devam etmektedir. Kovanlarda bulunan arılar yüzde 80 oranında telef olmuş durumdadır. Bu ölümlerin sulama birliklerinin kanallardaki yosunlaşmayı önlemek için kullandıkları zararlı kimyasalların, zirai ilaçların, düzensiz, bilinçsiz ve zamansız kullanılması gibi nedenler olduğu bilinmektedir. Üreticiler bu durumu her yıl yaşadıklarını ve bu mağduriyetin giderilmesini, bu konuda önlemlerin alınmasını talep etmektedirler. Buradan yaklaşık 3.500 arıcının sesini duyurmak istedim.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Değerli milletvekilleri, birleşime beş dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 18.53

ÜÇÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati: 18.58

BAŞKAN: Başkan Vekili Levent GÖK

KÂTİP ÜYELER: Mustafa AÇIKGÖZ (Nevşehir), Rümeysa KADAK (İstanbul)

----- 0 -----

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 78'inci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyorum.

56 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam ediyoruz.

1 - Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ve Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Muş ile 65 Milletvekilinin Kapadokya Alanı Hakkında Kanun Teklifi (2/1811) ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 56) (Devam)

BAŞKAN - Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

Gündemimizde başka bir konu bulunmadığından alınan karar gereğince kanun teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için 16 Mayıs 2019

52

 
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Okul Gezisi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki