Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
27. Dönem 2. Yasama Yılı
78. Birleşim 15 Mayıs 2019 Çarşamba

Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Font Küçült | Normal | Font Büyüt
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa
Tutanak toplam 56 sayfadır. Sorgulanan Sayfaların Yazıcı Versiyonu
Hüda'dır, kula minnet eylemem/ Ey Nesimi, can Nesimi ol gani mihman iken/ Yarın şefaatlarım Ahmed-i Muhtar iken/ Cümlenin rızkını veren ol gani settar iken/ Yeryüzünün halifesi hünkâra minnet eylemem.

Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkürler.

Değerli milletvekilleri, şimdi şahıslar adına söz taleplerini karşılayacağım.

Sayın Açıkgöz, bir talebiniz mi olacak?

MUSTAFA AÇIKGÖZ (Nevşehir) - Sayın Başkanımız Nevşehir'le ilgili…

BAŞKAN - Buyurun, yerinizden, bir tartışma doğurmadan toparlayın Mustafa Bey.

V.- AÇIKLAMALAR (Devam)

41.- Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz'ün, Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan'ın 56 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin birinci bölümü üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ve AK PARTİ hükûmetlerinin hiçbir düşünce ve inancı ayırmadan her yere hizmet ettiğine ilişkin açıklaması

MUSTAFA AÇIKGÖZ (Nevşehir) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.

Tabii, öncelikle sayın vekilimin anlattığı konularla ilgili, komisyonla ilgili, komisyonun kimlerden kurulduğuyla ilgili inşallah bir önergemiz olacak. Turizm Bakanlığımızın belirttiği 7 isim, il özel idaremizden genel sekreter veya belirleyeceği kişiler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan, onunla ilgili önergemiz geliyor ve o komisyonda mutabık kaldığımız konuyu burada kanunla çözeceğiz, onu söyleyelim.

Bunu burada çözeriz ama Nevşehir'le ilgili olan kısımları söyleyelim. Öncelikle Hacı Bektaş Veli Hazretleri, bu milletin, hepimizin ortak değeri ve bizim pirimizdir ve benim de Hacıbektaş'ın bir damadı olarak her zaman türbesini ziyaret edip, duasını ettiğim büyüklerimdendir. Tabii, AK PARTİ hükûmetleri hiçbir düşünce ve inancı ayırmadan bütün bölgelere, bütün her yere hizmet etti.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Hacıbektaş'a yapmamış.

MUSTAFA AÇIKGÖZ (Nevşehir) - Ve bakın, Hacıbektaş'ta hastanemizi, TOKİ'mizi, alt geçidimizi, üst geçidimizi, hepsini yaptık.

BÜLENT TEZCAN (Aydın) - Bunu da yapın.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Ya, bunu da yapın.

BAŞKAN - Arkadaşlar, sessiz olalım lütfen.

MUSTAFA AÇIKGÖZ (Nevşehir) - Ama belediye başkanının vermediği hizmetlerden AK PARTİ sorumlu değil arkadaşlar, bunun altını çizmek istiyorum.

FARUK SARIASLAN (Nevşehir) - Para yok, para.

BAŞKAN - Sayın Açıkgöz, sözlerinizi tamamlayın siz.

MUSTAFA AÇIKGÖZ (Nevşehir) - Tamam Başkanım.

Biz kendi imkânlarımızla, devlet imkânlarıyla Hacıbektaş ilçemizi kendi ilçemiz görüp her türlü imkânları sağladık.

Şimdi, sanayi bölgemizde doğal gazla ilgili -Islah Organize Sanayi Bölgemiz var, bir de Acıgöl'de organize sanayimiz var- Bakanlığımızda çalışmaları yaptık, inşallah yakın bir zamanda doğal gaza kavuşturacağız.

Rasim Başkanımla ilgili de… Sayın sanatçılarımız kendi özgür ifadelerini kullandılar. Rasim Başkanımız sadece kendi yapacağı etkinliklere davet etmeyeceğini belirtmiştir, o da kendi özgür, hür iradesidir, buna da herkesin saygı duymasını talep ediyoruz efendim.

BAŞKAN - Peki, teşekkür ederim.

FARUK SARIASLAN (Nevşehir) - Ya, saygı duyduk da Fetullahçı çağırmasına saygı duymadık.

X.- KANUN TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) Kanun Teklifleri (Devam)

1.- Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ve Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Muş ile 65 Milletvekilinin Kapadokya Alanı Hakkında Kanun Teklifi (2/1811) ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 56) (Devam)

BAŞKAN - Şahıslar adına söz sırası, Gaziantep Milletvekilimiz Sayın Mahmut Toğrul'da. (HDP sıralarından alkışlar)

Beş dakika süreniz.

MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Kapadokya Alanı Hakkında Kanun Teklifi'nin üzerine şahsım adına söz aldım. Bu vesileyle Genel Kurulu ve Genel Kurulun sevgili emekçilerini saygıyla selamlıyorum.

Sayın Başkan, tabii, şimdi öncelikle bir alan başkanlığı noktasında, Türkiye birçok tarihî, kültürel zenginlikleri olan bir coğrafya, Anadolu coğrafyası, her bir alanla ilgili ayrı bir kanun yapma yoluna gidilmesinin ciddi sıkıntıları olabileceğini düşünüyoruz.

İkincisi, burada alan başkanlığının bir komisyon tarafından yürütüleceği… "Komisyon" denince bizim aklımıza AKP'nin şimdiye kadar icraatları gelir ki AKP bu komisyonları birer arpalık gibi, kendi yandaşlarından oluşturur ve aslında konunun önemi ve gerekliliği ihmal edilir. Bunun sayısız örneği var.

Değerli arkadaşlar, komisyonun görevleri tanımlanmamış. Biraz önce AKP sözcüsü bir

50

 
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki