Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
27. Dönem 2. Yasama Yılı
44. Birleşim 10 Ocak 2019 Perşembe

Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Font Küçült | Normal | Font Büyüt
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa
Tutanak toplam 66 sayfadır. Sorgulanan Sayfaların Yazıcı Versiyonu

İBRAHİM ÖZDEN KABOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, Divan, değerli milletvekilleri; demokratik hukuk devleti için yasama işlevi, esasen 27'nci Dönem yasama organının ilk altı ayı üzerinde yasama açısından değerlendirmelere, daha çok ön gözlemlere ilişkin bulunmaktadır. Bu döneme damgasını vuran kavram "torba yasa" olmuştur. 27'nci Dönemde 16 öneri yasalaştı, bunların yarısına yakını torba yasa şeklinde. Bu açıdan, görüşülen 292 maddenin 195'i torba yani yüzde 67'si torba şeklinde. Şu anda komisyonlarda görüşülmekte olan ve Genel Kurula gelecek olan öneriler de torba şeklinde. Bu itibarla, bu dönemde Meclis, 600 milletvekiliyle toplam olarak 417 maddeyi görüşmüş bulunuyor, torba yasa yoluyla fakat tek başına Cumhurbaşkanı, 1.640 maddeyi düzenlemiş bulunuyor -bugünkünü hesaba katmazsak- 25 Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle.

Genel görünüm şudur: Paralel mevzuat ortaya çıkmıştır; bir Anayasa var, Anayasa'ya aykırı yasalar var, hem Anayasa'ya hem yasalara aykırı Cumhurbaşkanlığı kararnameleri var.

Peki, o zaman şunu hatırlayalım: 16 Nisan 2017'de Anayasa ayrışma eksenleri nelerdi? Anayasa değişikliğini savunanların başlıca tezleri şunlardı: Çift başlılık sona erecek, vesayet bitecek, erkler ayrılığı sağlanacak, yasama özerk olacak, koalisyonlar dönemi sona erecek, cumhurbaşkanı sorumlu olacak. Karşı çıkanların görüşleri şunlardı: Anayasal denge ve denetim kalkacak. Hesap verebilir bir yönetim olmayacak. Bürokratlar yani atanmışlar hâkimiyeti öne çıkacak. Parti başkanı Cumhurbaşkanlığı, devlet tüzel kişiliğini temsil eden tarafsız makamı ortadan kaldıracak. Kişi projesi Anayasa, kişi parti devleti sürecine ivme kazandıracak. Anayasa değişikliğinde toplumsal ihtiyaçlar yerine, OHAL fırsata çevrilerek istismarcı Anayasa değişikliği meşruluk sorununu da beraberinde getirecek. Evet, kaldırılan parlamenter rejim olacak ama yerine gelecek olan bir başkanlık rejimi olmayacak.

Peki, acaba hangisi teyit edildi bunlar arasında? Şu var: Meclisin asli ve genel yasama yetkisi devam ediyor. Gözlemler olarak şu üç gerekçeden birincisi: Koalisyon yoktu zaten, bitecek denildi ama ittifak geldi. İkincisi: Yasama inisiyatifi Meclis tekeline verildi ama Meclis yasama inisiyatifini kullanamıyor. Üçüncüsü: "Erkler ayrılığı sağlanacak." denilirken tek kişi güdümünde erklerin birleşmesi tehlikesi doğdu. Dolayısıyla, komisyonlar ve Genel Kurul çalışması olarak yasama inisiyatifi kırıldı. Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, ciddi bir biçimde yasama alanını kemirici ve değersizleştirici bir eşiğe getirdi bizi. Çıkarılan yasalar şu iki bakımdan sorunlu bulunuyor, birincisi: Nitelik bakımından. Kabul edilen yasaların ve maddelerinin, kişilik dışı, nesnel, eşit ve soyut metin olma özelliklerinden yoksun olduğu için nitelikli yasa özelliği bulunmuyor. İkincisi: Torba yasa, öngörülebilirlik, ulaşılabilirlik ve saydamlık ilkelerinden uzak olduğundan yasamanın iç tutarlılığı, mevzuatın iç tutarlılığı ortadan kalkmış oluyor.

Sonuç olarak "Anayasa'ya saygılı, Anayasa'ya uygun yasa" kavramı yerine Anayasa'ya aykırılık süreci genelleşmiş bulunuyor. Bu süreçte, ittifak yani AK PARTİ, MHP ikilisi ve muhalefet üçlüsü veya altılısı arasında şöyle bir buluşma ortaya çıkmış bulunuyor. Muhalefet meşruiyeti sorguluyor, ittifak ise Anayasa'nın meriyetini sorguluyor. Bu ikisinin buluşması esasen 6771 Anayasa değişikliğinin sürdürülemezliğini sorguluyor -her ikisi de sorguluyor, bütün Parlamento- ve onun sürdürülemezliği konusunda buluşuyor.

Peki, neler yapılmalı, öneriler neler olmalı? Somut önerilerde bulunmaya çalışacağım. Anayasa teklifi yetkili organ Meclis tarafından yapılsın…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Toparlamanız için bir dakika ilave ediyorum.

İBRAHİM ÖZDEN KABOĞLU (Devamla) - …Meclis tarafından öneri verilsin, muvazaa yapılmasın. Cumhurbaşkanının münhasır yasa alanına girdiği ve açıkça yasanın düzenlediği alanlarda yaptığı CBK'ler burada görüşülsün, yasalaştırılsın. Bu açıdan İç Tüzük değişikliği yapılarak müzakere süreci işletilmeli ve bu çerçevede öneriler Meclis tarafından hazırlanmalı, komisyonlar mutfak işlevi görmeli, burası da genel müzakere organı olarak yasaları oylamalı. Anayasa'ya saygılı yasa için İç Tüzük'ün 38'inci maddesine saygı gösterilmelidir. Unutmamak gerekir ki yasama Meclisi üyeleri Anayasa'ya sadakat yemininde bulunan, andı içen, istisnai bir organdır. O bakımdan Anayasa'nın bütün maddeleri bütün yurttaşlar için bağlayıcı olmakla birlikte Anayasa'nın ilk muhatabı yüce Meclistir, dolayısıyla hukuk devletinin…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

İBRAHİM ÖZDEN KABOĞLU (Devamla) - Sayın Başkan, selamlayayım, bitireyim.

BAŞKAN - Peki, selamlayalım.

İBRAHİM ÖZDEN KABOĞLU (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Bu bakımdan hukuk devletinin doğrudan muhatabı, ilk muhatabı, bunun yükümlüsü ve sorumlusu yüce Meclistir. Hiçbir organ yüce Meclis kadar, bu kadar öncelikli, önemli temel işleve sahip değildir. Bu açıdan yasama, yürütme ve yargı üçlüsünde hem ilk sözü söyleyen organdır hem de Anayasa Mahkemesinin iptal etmesi durumunda son sözü söyleyen organdır. Asli ve genel yetkisini bu açıdan kullanması önemlidir. 6771 sayılı Yasa çerçevesinde, onu

3

 
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Okul Gezisi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki