Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
27. Dönem 2. Yasama Yılı
27. Birleşim 06 Aralık 2018 Perşembe

Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Font Küçült | Normal | Font Büyüt
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa
Tutanak toplam 86 sayfadır. Sorgulanan Sayfaların Yazıcı Versiyonu
çarpıtarak anlattı.

BAŞKAN - Ben işlemi başlatıyorum, daha sonra dinlerim sizi.

NAZIR CİHANGİR İSLAM (İstanbul) - Yanlış yapıyorsunuz, haksızlık yapıyorsunuz.

BAŞKAN - Diğer önergeyi okuyun lütfen:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Teklifinin 25'inci maddesinde yer alan "Bakanlıkça belirlenir" ibaresinin "Bakanlık tarafından belirlenir" ibaresiyle değiştirilmesini arz ve teklif ederim.

Ümit Beyaz Hüseyin Örs Arslan Kabukcuoğlu

İstanbul Trabzon Eskişehir

Enez Kaplan Ayhan Altıntaş

Tekirdağ Ankara

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

ADALET KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN - Önergenin üzerinde gerekçesini okutuyoruz.

Gerekçe:

25'inci maddede yer alan "Bakanlıkça belirlenir" ibaresinin "Bakanlık tarafından belirlenir" ibaresiyle değiştirilmesi gerekmektedir.

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

25'inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… 25'inci madde kabul edilmiştir.

26'ncı madde üzerinde bir önerge bulunmaktadır, okutup işleme alıyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 16 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin çerçeve 26'ncı maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

"MADDE 26- (1) Bu Kanunun;

a) 10, 20 ve 21 inci maddeleri 1/1/2019 tarihinde,

b) 1 ilâ 9 uncu maddeleri, Geçici 1 inci maddesi, 18 ve 19 uncu maddeleri 1/6/2019 tarihinde,

c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer."

Mehmet Muş Mehmet Doğan Kubat Fehmi Alpay Özalan

İstanbul İstanbul İzmir

Hasan Çilez İsmail Emrah Karayel İsmail Tamer

Amasya Kayseri Kayseri

Ahmet Tan Mücahit Durmuşoğlu Ali Özkaya

Kütahya Osmaniye Afyonkarahisar

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

ADALET KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Takdire bırakıyoruz Sayın Başkanım.

MEHMET DOĞAN KUBAT (İstanbul) - Gerekçe…

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

Önergeyle, yürürlük maddesi değiştirilmektedir. Buna göre Merkezî Takip Sistemi'ne entegre olacak birimlerin kendi iç yazılımlarını tamamlayabilmeleri amacıyla buna ilişkin hükümlerin 1/6/2019 tarihinde; ticari uyuşmazlıklarda dava şartı olarak arabuluculuğa ve 2004 sayılı Kanun'un 8/a maddesinde yer alan elektronik işlemlere ilişkin düzenlemenin 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülmektedir.

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmiştir.

26'ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… 26'ncı madde kabul edilmiştir.

27'nci madde üzerinde bir adet önerge bulunmaktadır, önergeyi okutup işleme alıyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Teklifi'nin 27'nci maddesinin "Bu Kanun hükümleri Cumhurbaşkanı tarafından yürütülür" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederim.

İsmail Koncuk Hüseyin Örs Ümit Beyaz

Adana Trabzon İstanbul

Feridun Bahşi Ümit Dikbayır Ahmet Çelik

Antalya Sakarya İstanbul

81

 
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Okul Gezisi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki