Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
26. Dönem 3. Yasama Yılı
48. Birleşim 11 Ocak 2018 Perşembe

Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Font Küçült | Normal | Font Büyüt
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa
Tutanak toplam 71 sayfadır. Sorgulanan Sayfaların Yazıcı Versiyonu
önemsememek -başka bir izahı yok bunun- kendi yaptığı, kendi kurduğu yasaya değer vermemek sebebiyle… Bu raporlar hazırlanmış, Komisyona sunulmuş, bakın, sunulduğunu ben en azından son iki yıl için biliyorum. "Komisyon bu raporu ara verme ve tatil dönemleri hariç olmak üzere iki ay içinde görüşüp kendi kanaat ve görüşlerini de içerecek şekilde özetleyerek Genel Kurula sunulmak üzere hazırladığı raporu Başkanlığa gönderir." Hangi Başkanlık? Meclis Başkanlığı. Komisyon iki aylık bir inceleme yapacak ve Meclis Başkanlığına gönderecek. "Komisyonun raporu Genel Kurulda ivedilikle görüşülür." Nasıl bir ivedilik bu arkadaşlar? 2013'ten 2016'ya kadar uzayan bir ivedilik. Ve bugün, bu kadar acil olması gereken bir konu üzerinde, değerli grup başkan vekilimin de ifade ettikleri gibi âdeta bir torba yasa sunuyoruz; nerede ne oldu, 2013, 2014, 2015, 2016, bütün buralar için söyleyeceklerimizi hep bir arada söyleyerek yine -beni bağışlayın- "-mış" gibi yapıyoruz arkadaşlar; Kamu Denetçiliği Kurumunun Parlamentoyla birleşmesini, Parlamentoyla güçlenmesini engellemiş oluyoruz. Bu, bütün bir grubumuzun, hepimizin, burada bulunan arkadaşları tekrar dışlayarak söylüyorum çünkü şu anda 15 kişi falanız arkadaşlar… Bu söylediklerimiz tutanaklarda, bir gün okunur, insan hakları meselesine merak duyan arkadaşlarımız okurlar, derler ki: "Birileri de kalkmış da bir şeyleri söylemeye çalışmış." Ama ne söylesek söylediğimiz şeyin boş olduğu inancındayım.

Bir şey daha, son cümle: Şunu bir buçuk yıl önce hazırlamışım arkadaşlar, şu elimde gördüğünüz notlar bir buçuk yıl öncesinin notları. Yeni raporlara bakarak, gelen yanıtlara bakarak şuralara kurşun kalemle, tükenmezle bazı çıktılar yaptım. Ben bir buçuk yıldır bekliyorum sizinle bu görüşlerimi paylaşabilmek için, o arkadaşlarımız altı yıldır bekliyorlar. Kamu görevi devamlıdır, arkadaşlarımız devam ediyorlar diğer arkadaşların uygulamalarına yönelik olarak çalışmaya. Çok şey söylemek istiyordum kararlarınız üzerine. Bu kararlarda kısmen retlerin giderek azalmış olması, kabullerin çoğalmış olması, kamuoyuyla birleşen çalışmaların olumluluğu üzerine örnekler vermek istiyordum hem de belki burada arkadaşlarım bir şeyleri benim aktarmamla da anımsamış olabilirler diye. Bunları yapamadım, çok üzgünüm.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ŞENAL SARIHAN (Devamla) - Bugün için üzgünüm, Kamu Denetçiliği Kurumu için üzgünüm.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Sarıhan.

İSMAİL BİLEN (Manisa) - Sayın Başkan…

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bilen.

İSMAİL BİLEN (Manisa) - Sayın Şenal benim bir ifademi ya yanlış anlamış olacak…

BAŞKAN - Hangisini?

İSMAİL BİLEN (Manisa) - Özellikle, sanki, kurumların tavsiye kararlarına uymaması yönünde bir cümlemi kullandılar, bu doğru değil, bunu düzeltmem gerekir.

TBMM BAŞKAN VEKİLİ AHMET AYDIN (Adıyaman) - Kayıtlara geçti.

İSMAİL BİLEN (Manisa) - Ya yerimden…

BAŞKAN - Yerinizden lütfen, bir dakika, düzeltme çünkü.

VI.- AÇIKLAMALAR (Devam)

46.- Manisa Milletvekili İsmail Bilen'in, Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın 289 ve 289'a 1'inci Ek sıra sayılı Komisyon Raporu üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

İSMAİL BİLEN (Manisa) - Sayın Başkanım, benim ifadem, kastım, muradım o değildi, öyle bir cümle de kullanmadım. Ben kurumun da hukuka, yasaya, kanuna bağlı olması gerektiğine komisyonda polemik yaratmamak için değinmedim, kurumun da zaman zaman yetkisini aşma arzusu güttüğünü gördüğüm için bir ikazım olmuştu. Dolayısıyla varsa eksik bu eksikliği Parlamentonun bir düzenlemeyle gidermesi noktasında kendilerine tavsiyede bulunmuştum. Hepimiz kanuna bağlı kalmak durumundayız, hukuk kuralları içerisinde durmak durumundayız. Yetki aşımı tehlikeli bir durumdur, geçmişte de bunun acı tecrübelerini biz yaşadık. Anayasa Mahkemesi de dâhil olmak üzere yetki aşımında bulunmuştur. Bu ifademi söylemiştim, Sayın Şenal da orada vardı zannediyorum, bu ifademi nasıl yanlış değerlendirdiler, bilmiyorum. Kurumun sadece hukuk kuralları içerisinde mevzuata bağlı kalmasını ifade ettim ben.

BAŞKAN - Anlaşılmıştır herhâlde.

X.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) Komisyonlardan Gelen Diğer İşler (Devam)

2.- Kamu Denetçiliği Kurumu 2016, 2015, 2014 ve 2013 Yıllık Raporları Hakkında Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporları (5/8, 5/5, 5/4, 5/3) (S. Sayısı: 289 ve 289'a 1'inci Ek) (Devam)

BAŞKAN - Şahsı adına İstanbul Milletvekili Sayın Mahmut Tanal konuşacak.

Buyurun Sayın Tanal. (CHP sıralarından alkışlar)

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Değerli Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla

66

 
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Okul Gezisi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki