Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
26. Dönem 3. Yasama Yılı
48. Birleşim 11 Ocak 2018 Perşembe

Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Font Küçült | Normal | Font Büyüt
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa
Tutanak toplam 66 sayfadır. Sorgulanan Sayfaların Yazıcı Versiyonu
Bakın arkadaşlar, özellikle iktidar, sürekli, Hazreti Ömer'in "Dicle kenarında bir kurt bir kuzuyu kapsa sorumlusu Ömer'dir." sözünü diyerek "Biz bu anlayışla hareket ediyoruz." diyorsunuz ama burada, halkın, milletin iradesinin tecelligâhı olan Mecliste biz bu sorunları dile getirdiğimiz hâlde sizler bununla ilgili hiçbir somut adım atmadınız ve atmamakta da ısrar ediyorsunuz. Lütfen bu çocuklara sahip çıkalım. Özellikle, cezaevindeki tutuklu bebekler için bir çözüm geliştirelim, hep beraber geliştirelim.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MEHMET ALİ ASLAN (Devamla) - Sayın Başkan…

BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum size Sayın Aslan.

Buyurun, devam edin.

MEHMET ALİ ASLAN (Devamla) - Yine, şunu belirteyim: Biz burada bütün Parlamento olarak Kudüs için tepki verdik, Filistin için tepki verdik. Arkadaşlar, biz kendi insanımızın kendi gücümüz dâhilinde olan sorunlarını çözmüyorsak yahu Kudüs'e, Allah aşkına, bizim ne faydamız olacak? Yani birbirimizi kandırmayalım. İlk önce, biz raiyetimiz altındaki insanların sorunlarını çözmekle mükellefiz. Sonra, gücümüz yettiği oranda diğer coğrafyalara el atma, oradaki zulümleri durdurma sorumluluğumuz, mesuliyetimiz vardır.

Ben, tekrardan, buradan, şu anda, Berk şahsında bütün hasta çocukları ve cezaevinde bulunan çocukları saygıyla selamlıyorum. Lütfen yeni Berklerimiz ölmesin, başka çocuklarımız ölmesin.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MEHMET ALİ ASLAN (Devamla) - İktidar, Hükûmet gerekli sorumluluğu alsın ve üzerindeki bu sorumlulukla en adil bir şekilde çözüme kavuştursun.

Teşekkürler. (HDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Aslan.

Sayın milletvekilleri, Sayın Aslan'ın bu konuşmasına İç Tüzük'ün 59'un maddenin birinci fıkrasına göre Sağlık Bakanı Sayın Ahmet Demircan cevap verecektir.

Yalnız, bir on beş dakika ara vermek durumundayım, daha sonra Sayın Bakanı dinleyeceğiz.

Kapanma Saati: 14.12

İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 14.29

BAŞKAN: Başkan Vekili Ayşe Nur BAHÇEKAPILI

KÂTİP ÜYELER: Barış KARADENİZ (Sinop), İshak GAZEL (Kütahya),

----- 0 -----

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 48'inci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

Gündem dışı olarak birinci sırada konuşan Sayın Mehmet Ali Aslan'a Hükûmet adına Sağlık Bakanımız Sayın Ahmet Demircan cevap vereceklerdir.

Buyurun Sayın Demircan. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Süreniz yirmi dakika.

SAĞLIK BAKANI AHMET DEMİRCAN (Samsun) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

Batman Milletvekili Sayın Mehmet Ali Aslan Bey'in gündem dışı konuşmasına cevap için huzurunuzdayım.

Değerli milletvekilleri, Türkiye, 2002'den sonra sağlık alanında yapmış olduğu güçlü reformlar, değişim ve gelişmeyle özellikle sağlığın finansmanı konusunda halkı bütünüyle sağlık sigortası kapsamına alan hamleyi yaptı. Türkiye'de nüfusumuzun tamamı genel sağlık sigortası kapsamındadır. Hiç kimse bu sigorta kapsamının dışında değildir. İster çalışan olsun ister çalışamayan olsun ister cezaevinde mahkûm veya tutuklu olsun herkes sağlık sigortası kapsamındadır. Özellikle 18 yaşına kadar olan tüm çocuklar şartsız olarak sağlık yardımlarından da yararlanmaktadırlar.

SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı, devlet memurlarının tabi olduğu bu sistem bir çatı altında toplandı, herkes doğal olarak sağlık desteğini ücretsiz bir şekilde edinme imkânına kavuştu. Bu cümleden olarak, kanun hükmünde kararnameyle -15 Temmuz sonrası özellikle- işine son verilen, kamudan uzaklaştırılan insanların da durumunu burada açıklamak istiyorum, belirtmek istiyorum.

Elbette 15 Temmuzda ülkemiz, devletimiz büyük bir saldırıyla karşı karşıya kaldı. Devlet, kamu kendisini bu saldırıdan korumak refleksini gösterecek, hukuk zemini içerisinde, kendisine karşı bu saldırıda muhatap aldığı, sorumlu tuttuğu kişiler hakkında her türlü girişimi yapma, kanun içerisinde, Anayasa çerçevesinde hakkını kullandı ve bir kısım insanlar kanun hükmünde kararnameyle görevden uzaklaştırıldı.

Kanun hükmünde kararnameyle görevden uzaklaştırılan insanların sağlık hizmetlerini alma konusunda durumunu incelersek şöyle bir durumla karşılaşıyoruz: Biliyorsunuz, ihraç olunanlarla ilgili yapılan araştırmaya göre, bunların bir kısmı sigortalı olarak çalışmakta yani

2

 
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Okul Gezisi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Milli Saraylar

Milli Saraylar

Kuruluşu Cumhuriyetin ilk yıllarına dayanan Milli Saraylar, zaman içerisindeki katılımlarla birlikte, iki saray, üç köşk, beş kasır, üç müze ve iki fabrikayı bünyesinde barındırmaktadır.

Milli Saraylar Sitesi

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki