Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
26. Dönem 2. Yasama Yılı
120. Birleşim 27 Temmuz 2017 Perşembe

Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Font Küçült | Normal | Font Büyüt
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa
Tutanak toplam 59 sayfadır. Sorgulanan Sayfaların Yazıcı Versiyonu
19.- Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, orman yangınları konusunda çok daha ciddi tedbirlerin alınması gerektiğine, Manisa'nın Akgedik köyünde TOKİ'nin yapmış olduğu evlerin foseptik çukuru inşaatının köylüleri rahatsız ettiğine ve Cumhuriyet gazetesi davasının devam ettiğine ilişkin açıklaması

20.- İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk ile Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıl-dız'ın milletvekilliklerinin haksız ve hukuksuz bir şekilde düşürülmesinin iktidarın tarihine kirli bir madalya olarak geçeceğine, kendi tarihlerinde ise her zaman demokrasi mücadelesi olarak anılacağına ilişkin açıklaması

21.- Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'in, Türkiye'nin 3'üncü büyük partisinin 2 milletvekilinin milletvekilliğinin düşürülmesiyle Kürt iradesinin, seçmeninin yok sayıldığına ve tarihin karşısında hesap verileceğine ilişkin açıklaması

22.- İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, Diyarbakır mitingine yapılan bombalı saldırıdan tutuklu yargılanan ve IŞİD'li olduğu iddia edilen sanığın tahliye edilirken toplantı ve gösteri hakkını kullandığı için yargılanan milletvekillerinin tutuklu olduğuna, HDP vekillerine ayrı, IŞİD sanıklarına ayrı muamele uygulayan biatçı AKP yargısını kınadığına ilişkin açıklaması

23.- Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın, Mardin Milletvekili Erol Dora'nın (10/601) esas numaralı Meclis Araştırması Önergesi'nin ön görüşmeleri sırasında HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

24.- Mardin Milletvekili Erol Dora'nın, Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

25.- Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın, Mardin Milletvekili Erol Dora'nın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

26.- Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop'un, Muğla Milletvekili Akın Üstündağ'ın 492 sıra sayılı İç Tüzük Değişiklik Teklifi'nin 15'inci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

27.- İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, kendisinin Kürt olmadığına ve feminist, sosyalist bir kadın olarak grup başkan vekilliği yapıyorsa bunun aslında Halkların Demokratik Partisinin çok sesliliğinden olduğuna ilişkin açıklaması

28.- İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, İstanbul'da şiddetli yağış ve dolu nedeniyle yaşananlara ve kentin üzerinden vahşi kapitalist imar anlayışının derhâl çekilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması

29.- Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya'nın, İzmir Milletvekili Musa Çam'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

30.- Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, Samsun Engelliler Olimpiyatlarında 400 metrede şampiyon olan Yasin Süzen'i kutladığına ilişkin açıklaması

31.- Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, CHP Grubu olarak herkese teşekkür ettiklerine ancak üzgün ve kırgın olduklarına, İç Tüzük Değişiklik Teklifi'nin temel kanun olarak görüşülüp Meclisin altmış üç gün tatil edilmesinin kabul edilemez olduğuna ilişkin açıklaması

32.- İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, Meclisin tatili hak etmediğine, Halkların Demokratik Partisi adına Meclis çalışanlarına teşekkür ettiğine, iktidar milletvekillerine kibirden sıyrılıp başkalarını duyabildikleri günler dilediğine ilişkin açıklaması

33.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, tatili milletvekillerinin seçmenlerle, partililerle daha yoğun beraber olacağı bir süreç olarak değerlendirdiklerine, İç Tüzük değişikliğinin Meclise ve millete hayırlı uğurlu olmasını dilediğine, Meclis çalışanlarına teşekkür ettiğine ve tüm milletvekillerine esenlikler dilediğine ilişkin açıklaması

34.- Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın, İç Tüzük değişikliğiyle ilgili bugüne kadar yapılmış olan çalışmalara, Meclis çalışmalarında emeği geçen herkese teşekkür ettiğine, önümüzdeki dönemlerde yepyeni bir iç tüzük yapabileceklerini umduğuna ve Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın'ın ifadeleriyle bir insanlık dersi verdiğine ilişkin açıklaması

VII.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Meclis Araştırması Önergeleri

1.- HDP Grup Başkan Vekili Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel'in, Türkiye'de kadın sığınaklarının koşullarının ve ihtiyaçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/598)

2.- İzmir Milletvekili Müslüm Doğan ve 22 milletvekilinin, 2 Mart 1994 tarihinde Demokrasi Partisi (DEP) milletvekillerinin do-kunulmazlıklarının kaldırılarak cezaevine konulmalarına ve DEP'in kapatılmasına yol açan darbeyi planlayanların ve uygulayanların ve bu darbe nedeniyle yaşanan mağduriyetlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/599)

3.- Van Milletvekili Lezgin Botan ve 22 milletvekilinin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanıyla ilgili imar yolsuzluğu iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/600)

4.- AK PARTİ Grup Başkan Vekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, CHP Grup Başkan Vekili Manisa Milletvekili Özgür Özel, HDP Grup Başkan Vekili İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir ile MHP Grup Başkan Vekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, yurt dışına kaçırılan kültür varlıklarımızın belirlenerek iadelerinin sağlanması ve mevcut kültür varlıklarımızın korunması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi maksadıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/601)

VIII.- ÖNERİLER

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri

1.- AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun 27 Temmuz 2017 Perşembe günkü birleşiminde 492 sıra sayılı İç Tüzük Teklifi'nin gö-rüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışmalarını sürdürmesine; 492 sıra sayılı İç Tüzük Teklifi'nin görüşmelerinin Genel Kurulun 27 Temmuz 2017 Perşembe günkü birleşiminde tamamlanması hâlinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1 Ekim 2017 Pazar günü saat 14.00'te toplanmak üzere tatile girmesine ilişkin önerisi

IX.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

A) Komisyonlardan Gelen Diğer İşler

1.- Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün 2016 Yılı Ekim, Kasım ve Aralık Aylarında Beşer Birleşimi Aşan (Toplamda Genel Kurulun 47 Birleşimi) Devamsızlığı Sebebiyle Anayasa'nın 84'üncü ve İçtüzük'ün 138'inci Maddeleri Uyarınca Gerekli Değerlendirmenin Yapılması İçin Başkanlık Divanının 24.05.2017 Tarihli ve 38 Numaralı Kararı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezkeresi (3/1022) ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporunun Açık Oylaması (S. Sayısı: 489)

2.- Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın 2016 Yılı Ekim, Kasım ve Aralık Aylarında Beşer Birleşimi Aşan (Toplamda Genel Ku-rulun 47 Birleşimi) Devamsızlığı Sebebiyle Anayasa'nın 84'üncü ve İçtüzük'ün 138'inci Maddeleri Uyarınca Gerekli Değerlendirmenin Ya-pılması İçin Başkanlık Divanının 31.05.2017 Tarihli ve 39 Numaralı Kararı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezkeresi (3/1072) ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporunun Açık Oylaması (S. Sayısı: 493)

2

 
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Okul Gezisi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Milli Saraylar

Milli Saraylar

Kuruluşu Cumhuriyetin ilk yıllarına dayanan Milli Saraylar, zaman içerisindeki katılımlarla birlikte, iki saray, üç köşk, beş kasır, üç müze ve iki fabrikayı bünyesinde barındırmaktadır.

Milli Saraylar Sitesi

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki