Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
26. Dönem 2. Yasama Yılı
63. Birleşim 20 Ocak 2017 Cuma

Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Font Küçült | Normal | Font Büyüt
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa
Tutanak toplam 103 sayfadır. Sorgulanan Sayfaların Yazıcı Versiyonu
AYLİN NAZLIAKA (Ankara) - Sayın Başkan…

BAŞKAN - Sayın Nazlıaka, lütfen usulüne uygun davranalım. Buyurun, yerinize geçin.

Buyurun Sayın Nazlıaka.

34.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı'nın bazı ifadelerine ve bu ülkeyi, bu cumhuriyeti aydınlığa kavuşturacak olanların teslimiyetçi kadınlar değil, özgürlükçü, eşitlikçi, mücadeleci kadınlar olacağına ilişkin açıklaması

AYLİN NAZLIAKA (Ankara) - Sayın Başkan, öncelikle gerçekten bu dakika konusundaki yaklaşımınızı kınıyorum. Sanki babanızın bağından bağ veriyorsunuz.

İLKNUR İNCEÖZ (Aksaray) - Karıştırma babayı falan.

AYLİN NAZLIAKA (Ankara) - Yani dakika, saniye, salise hesabı yapmak durumunda kalıyoruz. Bu, gerçekten bu Meclise yakışmıyor.

İLKNUR İNCEÖZ (Aksaray) - Sen de babanın çiftliği zannettin kürsüyü herhâlde kelepçeyi vurmakla.

ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) - Babanın çiftliği değil, İç Tüzük'e göre…

AYLİN NAZLIAKA (Ankara) - İkincisi: Siz bana aslında önergeyle ilgili olarak yaptığınız konuşmayı burada doğru aktarmadınız, üzülerek söylüyorum. Yedi önerge vermişti AKP. "Yedi önergeyle tüm önerge hakkı bloke ediliyor." dediniz yani daha doğrusu onu söylemediniz, yedi önerge verdik, "Birini CHP'ye, birini MHP'ye vereceğim." dediniz.

SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Dün de zaten bir buçuk saatimizi yedin burada.

AYLİN NAZLIAKA (Ankara) - Bu sizin inisiyatifinizdeydi. Ben de bağımsız milletvekili olarak 12'nci sıradaydım -Kanunlar Kararlardan da biliyorum- öne çekebilirdiniz ama hepsi bir yana, dün burada yaşananlar utanç vericidir. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) - Doğru, doğru, utanç verici.

AYŞE SULA KÖSEOĞLU (Trabzon) - Kesinlikle utanç verici. Milletin kürsüsünü işgal etmek utanç verici bir eylem.

SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Nazlıaka'nın dün burada yaptığı utanç verici, tutanaklara girsin, Meclisi uzun süre esir almıştır.

AYLİN NAZLIAKA (Ankara) - Çünkü kadınların kadınlara şiddet uyguladığı, kadını kadına kırdırdığınız bir düzen kurdunuz. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Milletin iradesine büyük bir saygısızlık şov yapmak için.

AYLİN NAZLIAKA (Ankara) - İşte, bu, başkanlık sistemiyle yeni kuracağınız Türkiye'nin bir iz düşümüdür. Bundan duyduğum utancı, esefi buradan bir kez daha dile getirmek istiyorum ve kadın arkadaşlarımızı medeniyete, demokrasiye davet etmek istiyorum. Onların, erkeklerin bir işaretiyle benim etrafımı sarmış olmasını da ayrıca bir zafiyet olarak görüyorum. Bu ülkeyi, bu cumhuriyeti aydınlığa kavuşturacak olanlar teslimiyetçi olan kadınlar değil, özgürlükçü…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

AYLİN NAZLIAKA (Ankara) - …eşitlikçi, mücadeleci kadınlar olacaktır.

BAŞKAN - Sayın Nazlıaka, teşekkür ediyorum açıklamalarınızdan dolayı.

MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU (Çankırı) - Oylamaya geçelim.

BAŞKAN - Ben, grup önerisiyle, gündem dışıyla önerge arasındaki farkı ortaya koyarak konuşmanızı isterdim. Ben, grup önerisiyle, gündem dışı konuşmalarla ilgili o dağıtımı yapıyorum dedim.

AYLİN NAZLIAKA (Ankara) - Gündem dışında verebileceğinizi…

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, oylama işlemine başladınız, oylamaya başladınız.

BAŞKAN - Önergeyi dağıtmak benim inisiyatifimde değil, Kanunlar Kararların inisiyatifinde.

AYLİN NAZLIAKA (Ankara) - Evet, Kanunlar Kararlarda 12'deydim.

BAŞKAN - Doğru öğrenelim, doğru konuşalım.

AYLİN NAZLIAKA (Ankara) - Hayır. "Gündem dışı da verebilirim, bakayım." dediniz.

X.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri (Devam)

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve Grup Başkanvekilleri Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ve İstanbul Milletvekili Mehmet Muş ile 310 Milletvekilinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1504) ve Anayasa Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 447 ve 447'ye 1'inci Ek) (Devam)

BAŞKAN - Teklifin 12'nci maddesinin gizli oylamasına başlıyoruz.

Gizli oylamanın ne şekilde yapılacağını arz ediyorum: Komisyon ve Hükûmet sıralarında yer alan kâtip üyelerden Komisyon sırasındaki kâtip üyeler, Adana'dan başlayarak Denizli'ye kadar -Denizli dâhil- ve Diyarbakır'dan başlayarak İstanbul'a kadar -İstanbul dâhil- Hükûmet sırasındaki kâtip üyeler ise İzmir'den başlayarak Mardin'e kadar -Mardin dâhil- ve Mersin'den başlayarak Zonguldak'a kadar -Zonguldak dâhil- adı okunan

57

 
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki