Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
26. Dönem 2. Yasama Yılı
63. Birleşim 20 Ocak 2017 Cuma

Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Font Küçült | Normal | Font Büyüt
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa
Tutanak toplam 103 sayfadır. Sorgulanan Sayfaların Yazıcı Versiyonu
Buyurun Sayın Özel…

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Sayın Başkan, öyle anlaşıldı mı bilmiyorum ama o ihtimale karşı şu netleştirmeyi yapalım.

BAŞKAN - Tabii ki.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Dediğiniz gibi oldu, o doğru, o önemli değil, bizim hangimize söyleseniz hızla bilgiyi paylaşıyoruz. Bize gelen bilgi şu: Konuşmalar dağıtıldıktan sonra istedi, sizin arkadaşınıza vermiştik, ondan veremedik, bilginiz olsun." Biz de bunu bildik. Sanki biz…

BAŞKAN - Sizdeydi zaten söz.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Aynen öyle.

Yani, biz Aylin Hanım'a söz verilmemesine…

BAŞKAN - Hayır, hayır. Asla öyle bir şey yok.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Tamamen sizin tasarrufunuz.

BAŞKAN - Hayır, hayır. Asla öyle bir şey yok.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Biz, konudan bilgi sahibi olduk.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Hayır, asla öyle bir şey yok.

Tekrar netleştirelim: Sayın Gök veya Sayın Altay veya Sayın Özel "Kendisine söz verilmesin." şeklinde bir talepte asla bulunmadılar. Ben, zaten Aylin Nazlıaka'ya söz veremeyeceğimi çünkü konuşmaları dağıttığımı söyledim. Sadece bu durumu grup başkan vekillerine bildirdim, sadece bu durumu olay olarak bildirdim.

Buyurun Sayın Bostancı…

IV.- AÇIKLAMALAR (Devam)

32.- Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı'nın, Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer'in 447 ve 447'ye 1'inci Ek sıra sayılı Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 12'nci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ve oylamaların usulüne uygun yapıldığına ilişkin açıklaması

MEHMET NACİ BOSTANCI (Amasya) - Sayın Başkanım, teşekkürler.

Hakarete ilişin bir temel ilke, hakareti eden kişinin sadece kendi kişiliği ve kimliğine ilişkin bir açıklamada bulunduğudur. Sayın Usluer'in biraz önce yapmış olduğu konuşmada bize yönelik kanaatimizce bizce hakaretler vardır, bu bağlama yerleşir. Olmadığını düşünüyorsa mesele yoktur.

Dünkü olayı dünde bırakmak gerekirdi, hiçbirimizin tasvip etmediği bir olay. Sayın grup başkan vekilleri olarak hep beraber burada açıklamaları yaptık. Eğer herkes kendi gördüğü pencereden bu olayı anlatmaya kalkarsa biz bu Mecliste olayın gerçekte ne olduğuna ilişkin bir adalet duygusuna varamayız. Zaten anlaşabilseydik grup başkan vekilleriyle ona göre bir yol oluştururduk; bir başka yolu, anlaşamama hâlindeki yolu tercih ettik. Genel kurallar üzerinden o konuyu bağlamanın Meclisin genel çalışma düzeni ve hepimiz açısından uygun olacağı kanaatiyle dün bunu kapattık. Bugün tekrar gündeme gelmesi, "Biz de şöyle gördük." denmesi kanaatimce uygun değildir.

Oylamalara ilişkin, "Oylamalar şu şekilde yapıldı, bu şekilde yapıldı." gibi şaibe doğurucu beyanları doğru bulmuyoruz. Oylamalar burada usulüne uygun bir şekilde yapılmaktadır.

İBRAHİM ÖZDİŞ (Adana) - Hiç de değil, hiç de değil. Gizlilik kuralına uyulmuyor Sayın Grup Başkan Vekili. Kabinlere girilip oy atılması lazım.

MEHMET NACİ BOSTANCI (Amasya) - Bu tür beyanlar kendi kendinin şahitliğine soyunan beyanlardır.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

X.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri (Devam)

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve Grup Başkanvekilleri Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ve İstanbul Milletvekili Mehmet Muş ile 310 Milletvekilinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1504) ve Anayasa Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 447 ve 447'ye 1'inci Ek) (Devam)

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Genel Kurulda görüşülecek olan 447 ek 1 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 12'nci maddesinin teklif metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 16/1/2017

Ziya Pir (Diyarbakır) ve arkadaşları

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YUSUF BAŞER (Yozgat) - Katılmıyoruz Başkanım.

BAŞKAN - Hükûmet?

SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Katılmıyoruz Değerli Başkanım.

54

 
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki