Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
26. Dönem 2. Yasama Yılı
57. Birleşim 13 Ocak 2017 Cuma

Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Font Küçült | Normal | Font Büyüt
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa
Tutanak toplam 105 sayfadır. Sorgulanan Sayfaların Yazıcı Versiyonu
o kanunu geçirebiliyor, iki günde Başbakanı değiştirebiliyor. E, peki siz sormuyor musunuz kendinize "Bu sistemde neyi yapamadık da değiştirmek istiyoruz?" diye.

Vallahi kimse istikrar filan demesin, on dört yıldır ülkemizde istikrar umudundayız ama hiç istikrar göremedik. On dört yıldır Türkiye istikrarın "i"sini değil, hiçbir şeyini göremedi. Eğer istikrar istiyorsanız hukuktan, demokrasiden, şeffaflıktan asla vazgeçmeyeceksiniz, istikrarın yolu bu.

Ama şunu söyleyeyim ki Atatürk bir enkazdan bir cumhuriyet kurdu, tekrar bu cumhuriyeti bir enkaza çevirmeye çalışanlara bu ülke izin vermeyecektir diyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Aynı mahiyetteki diğer önergeleri okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Genel Kurulda görüşülecek olan 447 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 10'uncu maddesinin teklif metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

Ahmet Yıldırım Meral Danış Beştaş

Muş Adana

Aynı mahiyetteki diğer önergenin imza sahiplerini okuyorum:

Mahmut Toğrul Hüda Kaya

Gaziantep İstanbul

BAŞKAN - Aynı mahiyetteki önergelere Komisyon katılıyor mu?

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MURAT ALPARSLAN (Ankara) - Katılamıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN - Hükûmet?

ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Katılmıyoruz Başkanım.

BAŞKAN - Aynı mahiyetteki ilk önerge üzerinde söz isteyen Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul.

Buyurun Sayın Toğrul. (HDP sıralarından alkışlar)

MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) - Teşekkürler Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, verdiğimiz önerge üzerinde söz aldım. Bu vesileyle Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, Cumhurbaşkanının "İsteseniz de istemeseniz de rejim değişmiştir." sözünden bu yana adına ne dersek diyelim, -başkanlık, yarı başkanlık, partili cumhurbaşkanlığı sistemi- aslında hep "Fiilî durumu, var olan durumu anayasal hâle getirelim." diyorlar. Peki, değerli milletvekilleri, fiilî durum nedir? Fiilî durum: Hepinizin bildiği üzere yasama, yürütme, yargı şu anda fiilen bir kişinin elindedir. Bunu yasallaştırmak, bunu anayasal hâle getirmek istiyorlar. Peki, bunlarla ne yapılabiliyor değerli milletvekilleri? Örneğin, muhalif gördüğünüz bir partinin belediyelerine yönelik hiçbir soruşturma yapmaya ihtiyaç duymadan kayyum atayabiliyorsunuz, el koyabiliyorsunuz. İşte bunu anayasal bir statüye kavuşturuyorlar. Kamu çalışanları hakkında herhangi bir soruşturma açılmadan, idari, adli veya herhangi başka bir şey yapılmadan bir kararnameyle, örneğin, muhalif gördüğünüz kamu çalışanlarını bir gün dışarıya koyabilecek bir duruma getiriyorsunuz. Basını, televizyonu, dergiyi muhalif görüyorsanız bir kararnameyle bunların kapısına kilit vurabiliyorsunuz.

Yine, basında sizin politikalarınızı eleştiren basın çalışanlarını, bir kalemde yargı önüne çıkarıyorsunuz, atadığınız yargıyla yargılayıp içeride on dokuz gün, yirmi gün bir soru sormadan mahkemeye çıkarmayabiliyorsunuz.

Yine, değerli arkadaşlar, rakip gördüğünüz partinin genel başkanlarını, grup başkan vekillerini, milletvekillerini, yine kendinizin bile geçmişte güvenmediği yargıya götürüp herhangi bir şekilde içeride tutabiliyorsunuz. Rakiplerinizi kararnamelerle bertaraf hâle getirebiliyorsunuz. Örneğin, rakip partinin il, ilçe yönetimlerini, hatta potansiyel oy verecek olan kitlelerini, 10 binin üzerinde insanı, herhangi bir soruşturma, kovuşturma yapmadan gözaltına alıp içeriye tıkabiliyorsunuz. Binlerce derneğe, vakfa, herhangi bir soruşturma açmadan, sırf size muhalif diye, onların kapısına kilit vurabiliyorsunuz. Örneğin, siz Anayasa'yı, hani dediler ya Türk kokuyor, işte Türk olmayanlar... Örneğin, Kürtlerin dil ve kültür çalışmaları yapan derneklerinin, vakıflarının, kurumlarının, herhangi bir işlem yapmadan, kapısına kilit vurabiliyorsunuz. İşte bunları yasal hâle getiriyor, değerli arkadaşlar, şu anda üzerinde konuştuğumuz Anayasa önerisi.

Değerli arkadaşlar, valiler, yine birilerinin talimatıyla aylarca il ve ilçelerde sokakta gösteri yapma haklarını, politika yapma haklarını, ifade haklarını tek bir kalemde yasaklayabiliyor. Daha dün burada Ankara Valiliğinin aldığı bir aylık kararı eleştiriliyordu.

Değerli arkadaşlar, benim vekil olduğum Gaziantep ilinde -dört aydır her ay uzatılıyor- valinin bir cümlesiyle tüm sokaklar, basın, ifade özgürlüğüne kapatılabiliyor. İşte

79

 
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki