Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
26. Dönem 2. Yasama Yılı
56. Birleşim 12 Ocak 2017 Perşembe

Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Font Küçült | Normal | Font Büyüt
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa
Tutanak toplam 104 sayfadır. Sorgulanan Sayfaların Yazıcı Versiyonu
ENGİN ALTAY (Devamla) - Şimdi, söyledik, söylemeye devam edeceğiz, anlarsınız, anlamazsınız: Demokrasinin bir tepki ve protesto rejimi olduğunu kabul etmediğiniz sürece bu Parlamentoda bu Parlamentoya, bu millete yakışmayan tablolar gerçekleşir. Ben dün burada yapılan… Bu kürsünün kullanılması şu demek değildir: Bu kürsü, demokrasinin, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." ifadesinin atomun çekirdeği gibi odağıdır. Bu kürsüden bir siyasi parti 1 hatip vasıtasıyla da 133 hatip vasıtasıyla da topluma mesaj vermek isterse verecek. Ne zamana kadar? Makul bir süre içerisinde. Elbette bu kürsü ilanihaye işgal edilip de diğer siyasi partilerin konuşmasını engelleyecek hâlimiz yok.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ENGİN ALTAY (Devamla) - Ama siz…

Sayın Başkanım…

BAŞKAN - Tamamlayın lütfen Sayın Altay.

Bir saniye Sayın Altay, açıyorum bir dakika. Sizin bir dakikanızı Sayın Çavuşoğlu gasbetmişti, size iade ediyorum.

Buyurun.

ENGİN ALTAY (Devamla) - Siz buna bile tahammül edemediniz. Şöyle bir kural yok: Bu kürsüden bir milletvekili gelir, mesajı verir tabii ama bu kürsü, millî iradenin tecelligâhı olan bu Meclisin ve "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." ifadesinin tek dokunulmaz mercisiyse burada bir siyasi parti milletine, Türkiye Büyük Millet Meclisinin var oluş sebebinin ortadan gece 03.00'te kaldırıldığı bir kanunla ilgili olarak 133 milletvekiliyle mesaj vermek istiyorsa bu mesajı verecektir ve vermiştir. (CHP sıralarından alkışlar) Ve dün yaşanan… Sayın Genel Başkan Yardımcısı Fatih Bey'e Allah'tan şifa diledim; dün de diledim, bugün de diledim. Maalesef, ortam bu kadar gerilirse bunlar olur, iyi olmaz. Aynı olaydan bir arkadaşımız da bizim hastanede yatıyor, bir sürü arkadaşımızın orasında burasında şey var. Hoş şeyler mi bunlar? Tahammül edilecek.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ENGİN ALTAY (Devamla) - Tahammül edilmezse bundan ne size ne bize ne de millete bir yarar yoktur. Cumhuriyet Halk Partisinin halkla olan ilişkilerini sorgulamak da sizin işiniz değildir.

Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN -Teşekkür ediyorum Sayın Altay.

Çok sağ olun, çok teşekkür ediyoruz.

IX.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri (Devam)

2.- Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve Grup Başkanvekilleri Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ve İstanbul Milletvekili Mehmet Muş ile 310 Milletvekilinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1504) ve Anayasa Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 447) (Devam)

BAŞKAN - Şimdi, sayın milletvekilleri, soru-cevap işlemi gerçekleştireceğiz.

Şimdi beş dakika süreyle soru sorması için sayın milletvekillerine söz vereceğim sırayla.

Sayın Aydın'ın yerine Sayın Doğan, buyurun.

SELİNA DOĞAN (İstanbul) - Sayın Bakan, anayasa değişiklikleri toplumun geniş kesimleri tarafından tartışılması ve uzlaşılması gereken metinlerdir, sizin yaptığınız gibi kapalı kapılar arkasında ve pazarlık usulüyle anayasa hazırlanmaz. Birkaç ay içinde bu Anayasa değişikliğini hazırlayıp bizlere dayattınız, keşke her alanda bu kadar hızlı çalışsanız. Örneğin 19 Ocak 2013 tarihinde AKP iktidarı azınlık vakıflarının seçme ve seçilme haklarını düzenleyen yönetmeliği iptal etti ancak o tarihten bu yana söz verilmesine karşın herhangi bir yönetmelik hazırlanmadı. Yönetmelik olmadığı için azınlık vakıfları yıllardır seçim yapamıyor, Lozan Anlaşması'yla varlıkları yasal güvence altına alınan azınlıklar yeni vakıf yönetimlerini belirleyemiyorlar. Bir iki ayda rejim değişikliğini öngören bir Anayasa'yı hazırlayan iktidar neden dört yıldır birkaç vakfın yönetmeliğini çıkaramıyor merak ediyoruz.

BAŞKAN - Sayın Kayışoğlu…

NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU (Bursa) - Teşekkürler.

Anayasa'mızın 175'inci maddesine göre Anayasa'yı değiştirmek Meclis üye tam sayısının beşte 3 çoğunluğunun gizli oyuyla mümkündür. Yine Anayasa'nın 81'inci maddesine göre ettiğimiz yeminde Anayasa'ya sadakatten ayrılmayacağımıza namusumuz ve şerefimiz üzerine ant içiyoruz. Bu yemin ve Anayasa önümüzdeyken gizli oy kullanmayıp "Suç işliyorum, sana ne, sana mı soracağım?" diyen anlayışın Anayasa'yla ilgili eleştirilerimize verdikleri cevaplar elbette ki havada kalıyor.

"Bu teklifte kararnameyle yasama yetkisi veriyorsunuz." dediğimizde diyorsunuz ki: "Sınırı var." Yarın "Sana ne, ben istediğim konuda kararname çıkarırım, sana mı soracağım?" diyen bir Cumhurbaşkanı olursa ne yapacağız?

Diyorsunuz ki: "Anayasa Mahkemesi yolu açık." Peki, yarın "Anayasa Mahkemesi

98

 
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki