Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
26. Dönem 2. Yasama Yılı
55. Birleşim 11 Ocak 2017 Çarşamba

Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Font Küçült | Normal | Font Büyüt
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa
Tutanak toplam 106 sayfadır. Sorgulanan Sayfaların Yazıcı Versiyonu
gerek yok, zarfa gerek yok." yorumu...

Bu gizli oyla ilgili neydi Sayın Tanal o arkadaşımızın adı, kitap yazan? Bana bir isim ver.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Neziroğlu... Parlamento hukukuyla ilgili Şeref İba ve aynı zamanda Neziroğlu.

ENGİN ALTAY (Devamla) - Sayın Bakan, Şeref İba'nın kitabının bir özetini okumanızı tavsiye ederim, bir.

Yani biz Anayasa Mahkemesine sahte delil değil, somut delil... Biz üretmiyoruz siz üretiyorsunuz. (CHP sıralarından alkışlar) Ben geçen de Anayasa Mahkemesini zorda bırakmayın, adamlar aleyhinize kolay karar alamaz ama hukukçu kimliklerinden de utanırlar, bunu yapmayın dedim.

İki: Sayın Bakan, cezaevinde 147 gazeteci var. Ben demiyorum ki gazeteci hiçbir şekilde cezaevine girmesin, suç işlerse girer, bana ne ama yazdığından dolayı kimsenin cezaevine girmemesi lazım özellikle sizin döneminizde, son dönemde. Ya, dedim, şu 15 Temmuzu dünyaya doğru anlatamıyoruz, sizin yüzünüzden. Apar topar bu kadar gazeteciyi içeri alırsanız dünyadaki 15 Temmuzla ilgili şaibeleri temizlemek için biz uğraşıyoruz dedim.

Üçüncüsü: İstanbul Milletvekilimiz Sayın Enis Berberoğlu konusu iki dakikaya sığacak bir konu değil, direkt yürütmenin yargıya müdahalesidir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ENGİN ALTAY (Devamla) - Yarın bu Parlamentoda kırk dakika İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nu getireceğimiz bir grup önerisiyle burada tartışacağız. Umarım, siz de o anda burada olursunuz.

Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.

IX.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri (Devam)

2.- Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve Grup Başkanvekilleri Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ve İstanbul Milletvekili Mehmet Muş ile 310 Milletvekilinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1504) ve Anayasa Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 447) (Devam)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, şimdi 4'üncü madde üzerinde yedi adet önerge vardır, önergeleri okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan (2/1504) esas numaralı Kanun Teklifi'nin 4'üncü maddesi ile 2709 sayılı Kanun'un değiştirilen 77'nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "maddedeki" ibaresinin "maddede yer alan" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Mehmet Öntürk

Hatay

BAŞKAN - Aynı mahiyetteki önergelerin imza sahiplerini okutuyorum…

MEHMET DOĞAN KUBAT (İstanbul) - Aynı mahiyetteki önergeleri çekiyoruz efendim.

BAŞKAN - Aynı mahiyetteki önergeler çekilmiştir.

Diğer önergeleri okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Genel Kurulda görüşülecek olan 447 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 4'üncü maddesinin teklif metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 5/1/2017

Garo Paylan Dirayet Taşdemir

İstanbul Ağrı

Aynı mahiyetteki önergenin imza sahipleri:

Nimetullah Erdoğmuş Meral Danış Beştaş

Diyarbakır Adana

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 447 sıra sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 4'üncü maddesinin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle metinden çıkarılmasını arz ederiz.

Engin Altay Levent Gök Özgür Özel

İstanbul Ankara Manisa

Tekin Bingöl Haluk Koç Mahmut Tanal

Ankara Ankara İstanbul

BAŞKAN - Son okuttuğum önergeye Komisyon katılıyor mu?

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YUSUF BAŞER (Yozgat) - Katılmıyoruz Başkanım.

BAŞKAN - Hükûmet?

ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Katılmıyoruz Başkanım.

BAŞKAN - Önerge üzerinde söz isteyen İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal.

Buyurun Sayın Tanal. (CHP sıralarından alkışlar)

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla

88

 
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki